גילי מלניצקי
גילי מלניצקי
מתקן מיון הפסולת בחירייה
מתקן מיון הפסולת בחירייה. משרת 30 רשויותצילום: תומר אפלבאום
גילי מלניצקי
גילי מלניצקי