גילי מלניצקי
גילי מלניצקי
מבנה עם מרפסת חזיתית עגולה, חציו העליון לבן והתחתון אדום, דגל ישראל מתנופף ממנו והגדר המקיפה אותו מכוסה בציור של יער
בית השנטי הישן בנווה צדק
גילי מלניצקי
גילי מלניצקי