גילי מלניצקי
גילי מלניצקי
התחנה המרכזית הישנה בת"א
התחנה המרכזית הישנה בתל אביב. לקרקע היו 38 בעלים שוניםצילום: עופר וקנין
גילי מלניצקי
גילי מלניצקי