גילי מלניצקי
גילי מלניצקי
בנייה בגליל ים, הרצליה. לב אזורי הביקוש
ארכיוןצילום: אייל טואג
גילי מלניצקי
גילי מלניצקי