ערבות לא תקפה

רבים אינם יודעים כי חוסר תשומת לב עלול לגרום לכך שלכתב הערבות על חוזה שכירות לא יהיה תוקף משפטי

דן הלפרט

כדי להבטיח את התחייבויות השוכר על פי הסכם שכירות, נהוג לחייבו למסור לידי המשכיר ביטחונות כגון ערבות בנקאית, פיקדון כספי, שטרי חוב וכתב ערבות.

מבין הבטוחות המקובלות מצאה לה הדרישה לערבים מקום של כבוד, ובצדק. קיומו של ערב "טוב" (בר פירעון) לחיובי השוכר עשוי להיות בבחינת אור בקצה המנהרה בעבור בעל הנכס, העומד לעתים בפני שוקת שבורה (שוכר חדל פירעון).

נהוג לדרוש מהשוכר להביא שני ערבים "טובים", שיחתמו על כתב ערבות ויערבו לכל התחייבויותיו על פי הסכם השכירות. עם זאת חוסר תשומת לב עלול לגרום לכך שעל אף שכתב הערבות נחתם, לא יהיה לו תוקף משפטי. משום כך, יש להקדיש לסוגיה זו את מרב תשומת הלב.

מקרה מעניין בעניין זה נדון באחרונה בפני בית משפט השלום בירושלים (ת.א./06 3264). במאי 2004 נחתם הסכם שכירות שלפיו שכר הנתבע מהתובע דירה לתקופה של 24 חודשים. לטענת התובע, הנתבע הפר באופן יסודי את ההסכם בכך שלא שילם דמי שכירות ותשלומים אחרים החל בינואר 2005. התביעה הוגשה הן נגד השוכר הן נגד ערבה, שחתמה על כתב ערבות להבטחת קיום התחייבויות הנתבע.

בהסכם השכירות נקבע כי להבטחת התחייבויותיו יפקיד השוכר פיקדון כספי מזומן, שטר חוב וכתב ערבות בחתימת שני ערבים. עוד נקבע כי החזקה בדירה תימסר לשוכר רק לאחר ששני הערבים יחתמו על כתב הערבות.

מהו הרווח הצפוי לבניין שלכם מתמ"א 38 / פינוי בינוי

לבקשת השוכר, חתמה הנתבעת כערבה על כתב הערבות - אבל לא הוחתם ערב נוסף. החתמת הערבה לא בוצעה במשרד בא כוח המשכיר - היא שלחה את כתב הערבות החתום למשרדו בצירוף מכתב שבו ביקשה שייצור עמה קשר טלפוני מאחר שברצונה "לברר כמה פרטים". בא כוח התובע קיבל את מכתב הנתבעת ואת כתב הערבות החתום - אך לא התקשר אליה למרות בקשתה.

חודשים מספר לאחר כניסתו של השוכר לדירה - ועוד לפני שהפר את ההסכם - שלחה הערבה לבא כוח התובע מכתב נוסף שבו הודיעה על ביטול ערבותה. בין הצדדים היתה נטושה מחלוקת לגבי תוקפו של כתב הערבות. המשכיר טען כי הערבות שרירה וקיימת ועל כן היא חבה בחובות הנתבע. מנגד, טענה הערבה כי לאור נוסחו של כתב הערבות וההודעות ששלחה לבא כוח התובע - אין לחייבה כערבה משום שערבותה פקעה.

לאחר ניתוח הוראות חוק הערבות ובחינת הראיות שהובאו בפניו, העדיף בית המשפט את גרסת הערבה על פני גרסת התובע. ביהמ"ש קבע שמנוסח ההסכם עולה כי כוונת המשכיר היתה להבטיח עצמו באמצעות כמה אמצעים במצטבר (שני ערבים, שטר ביטחון ופיקדון כספי), וכי גם הערבה הבינה, בעת שחתמה על כתב הערבות, שכל האמצעים האמורים יעמדו לה לעזר מפני חיובה במקרה של הפרת התחייבויות השוכר.

בית המשפט קיבל את טענת הנתבעת, כי בקשתה לשוחח עם בא כוח התובע נועדה לוודא שערב נוסף יחתום על כתב הערבות, נוסף על חתימתה. דבר זה, כך נקבע, מעיד על כך שהנתבעת לא הסכימה להיות ערבה יחידה.

ביהמ"ש תמך את החלטתו בפסיקת ביהמ"ש העליון שקבע כי כאשר מנוסח הסכם השכירות וכתב הערבות המצורף אליו עולה כוונה לערבות של שני ערבים, אך בפועל חתם רק ערב אחד - הרי שכל עוד לא הצטרפה חתימתו של הערב השני, אין תוקף לערבותו של הערב הראשון. ההנחה היא, שבנסיבות אלו הערב הראשון לא היה מסכים להיות ערב יחיד.

בית המשפט הוסיף וקבע כי גם אם כתב הערבות היה בעל תוקף משפטי, הרי שהודעת הביטול של הנתבעת לפני התגבשות חובו של הנתבע, גרמה לביטול הערבות. לאור האמור קבע בית המשפט כי אין תוקף לערבות הנתבעת וכי ויתורו של התובע על חתימתו של הערב הנוסף הוא שגרם לכך.

מקרה זה מלמדנו כי יש להתייחס במרב הרצינות לביטחונות בהסכם השכירות, וכי יש לעמוד על קיומן המלא והמדויק ועל הימצאתם טרם מסירת החזקה במושכר לידי השוכר.

הכותב הוא שותף במשרד עוה"ד מרום הלפרט, המתמחה במקרקעין

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker