גילי מלניצקי
גילי מלניצקי
שרת המשפטים איילת שקד
שרת המשפטים, איילת שקד. הציונות מעל הכלצילום: מרק ישראל סלם
גילי מלניצקי
גילי מלניצקי