אריק מירובסקי
אריק מירובסקי
שכונת נאות פרס, חיפה
שכונת נאות פרס, חיפהצילום: אייל טואג
אריק מירובסקי
אריק מירובסקי