פרסום ראשון

אושרה תוכנית הבנייה הגדולה בישראל: 23 אלף דירות בשטחי תעש רמת השרון

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה החליטה לדחות את כל העררים שהוגשו לה: "קיומו של שטח פנוי זה במרכז נותן גם הזדמנות שאין להחמיצה לשיפור חיי התושבים מבחינת תחבורה, עירוניות ואיכות חיים"

הדמיית מתחם תע"ש, רמת השרון
הדמיית מתחם תע"ש, רמת השרוןצילום: רשות מקרקעי ישראל

כמעט שנתיים לאחר שהחלה לדון בעררים על תוכנית הבנייה במתחם תעש רמת השרון ובתום שני עשורים של קידום התכנית על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), ועדת המדינה לעררים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה אותה בשינויים קלים: 23 אלף יחידות דיור יוקמו במתחם, בשטח המוניציפלי של רמת השרון, הוד השרון, הרצליה ודרום השרון. מדובר בתוכנית מתאר מקומית, הכוללת שטח של כ-7,430 דונם בתחום שבין כביש גהה (4) להוד השרון במזרח, דרום השרון בצפון, הרצליה בצפון מערב ורמת השרון בדרום מערב. במתחם זה פועלים במשך עשרות שנים מפעלי תעש, שפעילותם גרמה לזיהום הקרקע ומי התהום. על פי החלטת ועדת שרים לענייני כלכלה מ-1992, מפעלים אלה מיועדים לפינוי עד 2020.

התוכנית, שלצורך יישומה הוקמה ועדה מחוזית מיוחדת לתכנון ולבנייה, קובעת שמונה אזורי תכנון, שתוכניות מפורטות עבורם יאושרו בכל אחת מהרשויות הנוגעות לעניין. לאחר הפקדתה ביוני 2012 בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה המשותפת, שהוקמה לצורך טיפול בתוכנית, היא נתקלה בכ-600 התנגדויות, שהובאו ליד חוקר שמונה על ידי משרד הפנים כדי לבחון אותן. בין המתנגדים היו תושבים מהערים הסובבות את מתחם תעש, ובמיוחד מרמת השרון ומהרצליה, גופים ירוקים, ועיריות הוד השרון, הרצליה ורמת השרון.

אחת הטענות הקשות נגד התוכנית היתה זיהומי הקרקע במתחם תעש. חלק מהמתנגדים דרשו את פינוי הקרקע המזוהמת לפני תחילת הבנייה ושלאחר מכן ייערכו סקרים מפורטים על מידות הזיהום. ועדת הערר דחתה את ההתנגדויות הללו וכתבה: "חומרת הזיהום במקום וגודל השטח, אינם מאפשרים טיהור השטח לאלתר, ולפני כל עשייה אחרת בו. על הטיפול בזיהום להתבצע בשלבים. מכאן נגזר גם הצורך בעדכון הנתונים הנדרשים לתכנון במהלך העשייה, ובחשיבה מיוחדת על הבטחת השימושים הנעשים בשטח טרם השלמת טיהור מלוא השטח. הוועדה סבורה כי התוכנית הנדונה, בתיקונים שהוכנסו בה, מגלמת איזון נאות של כל אלה, ונותנת מענה הולם לצרכים ולחששות האמורים".

בית המשפט טיהר את החוקר

בנוסף נדחו טענות, כי החוקר שמונה מטעם משרד הפנים לדון בתוכנית, זאב עמית, שהלך לעולמו בינתיים, היה נגוע בניגוד עניינים. זאת, לאור עבודות רבות שביצע מול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) שיזמה את התוכנית. עמית הכניס לתוכנית שינויים שהגדילו את הבנייה בה, ובכך הביא לאישורה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון. במהלך הדיונים הגישו עמותת ריב"ה (ריאה ירוקה בתעש השרון) ותנועת אומ"ץ, בקשה לוועדה לפסול את מינוי החוקר. בא כוחה של ריב"ה, עו"ד ישראל כספי, טען לפני כשנתיים, כי למרות פניותיו החוזרות ונשנות בנוגע לתפקודו של עמית, בין השאר, במועצה הארצית, במשרד הפנים, בוועדה המחוזית וברמ"י - נקטו הגופים סחבת לכאורה בכל הקשור לתגובות לפניות אליהם. גם ניסיון לעתור לבית המשפט לעניינים מינהליים בעניינו לא צלח,שכן בית המשפט קבע כי קודם כל צריכה ועדת המשנה לענייני עררים לקבוע את עמדתה בעניין, ורק לאחר מכן תינתן למערערים אפשרות לעתור.

מהו הרווח הצפוי לבניין שלכם מתמ"א 38 / פינוי בינוי

עם זאת, ועדת הערר החליטה לערוך שינויים מסויימים בעקרונות התוכנית בהם: בגבול שטח כל תוכנית מפורטת ייקבע אזור חיץ שינוטר למניעת התפשטות זיהום. עוד נקבע, כי כל מתחם יטוהר כתנאי לאישור כל תוכנית מפורטת.

מתחם תעש בגבול תל אביב־גבעתיים
מתחם תעש בגבול תל אביב־גבעתייםצילום: יעל אנגלהרט

כככל קבעה הוועדה, כי בלא כל קשר לקידום התכנון המפורט, יוחל בטיהור מוקדי הזיהום. לעניין זה קובעת הוועדה כי לביצוע מלאכת הטיהור ניתן יהיה להוציא היתרים על פי  באישור והנחיית המשרד להגנת הסביבה.     

הוועדה קבעה עוד, כי בתוך מחצית השנה מפרסום התוכנית למתן תוקף, ולא יאוחר ממועד הגשתה של תוכנית מפורטת ראשונה, תושלם עריכת מסמך נופי סביבתי לכל מתחם תעש, שיתבסס על סקר טבע עדכני, ויעמוד על שמירת המוקדים בעלי ערכיות סביבתית נופית גבוהה, והאמצעים שראוי לנקוט להמשך קיומם. זאת, בעקבות טענות, כי במתחם קיימת צמחייה בעלת ערך רב.

הוועדה הסביר כי "מדובר בתוכנית המתייחסת לשטח מרכזי ונרחב, בעל חשיבות רבה במתן מענה למצוקת הדיור והתחבורה. חשיבות לא פחותה יש גם לצורך בהתמודדות עם זיהום הקרקע החמור המצוי בשטח, והמסכן את בריאות התושבים בסביבה. שילוב צרכים אלה הוא המניע את התוכנית, ומספק את התמריץ הציבורי והכלכלי לקידומה. מנגד, הזיהום החמור בקרקע, מצריך זהירות מיוחדת בתכנון ובביצוע. יש להבטיח כי פיתוח המקום לא יפגע בבריאות התושבים בסביבה, ובמיוחד אלה אשר יתגוררו בו. קיומו של שטח פנוי זה במרכז נותן גם הזדמנות שאין להחמיצה לשיפור חיי התושבים מבחינת תחבורה, עירוניות ואיכות חיים. לצד זאת, יש להבטיח הגנה על ערכי הטבע אשר השתמרו במקום, ולשלבה בכלל האינטרסים האמורים".

הוועדה ציינה בדברי הסיכום שלה, כי "אין ספק כי כל העושים במלאכה עשו ככל יכולתם לתכנון מיטבי. הזמן הרב שחלף מתחילת הליך התכנון נובע מהיקף התוכנית שבה מדובר, ומן הסוגיות המורכבות שהיא מעוררת, ובראשן נושא הזיהום. הזמן שחולף מעלה טענות בדבר הצורך בעדכון נתונים ושינוי אופן התכנון, על מנת שיענה לצרכים משתנים ולגישות מודרניות יותר. אין צורך לומר, כי הצרכים מחייבים את קידומה של התוכנית. עלינו להימנע מן הפיתוי להמשיך ולשכלל את מערך הנתונים ואת התכנון, תוך פגיעה בצורך למתן מענה לצרכים. אנו סבורים כי הוראות שהוספנו בהחלטתנו מבטיחות את עדכון הנתונים, והראייה המתכללת הנדרשת, תוך התקדמות לעבר מתן מענה לצרכים שהתכנון משרת".

ההערכה בקרב המתנגדים היא, שלאחר שילמדו את החלטת הוועדה – יעתרו נגדה לבג"ץ.

לגבי ניגוד העניינים של עמית, הוועדה הגיבה, כי אין בעובדה שעמית הועסק על ידי מינהל מקרקעי ישראל בכדי להוכיח כי פעל בניגוד עניינים. כמו כן נכתב כי העבודה שעשה שינויים בתוכנית המקורית מוכיחה כי לא קיבל הצעת מוסדות התכנון כלשונן. יו"ר ריב"ה, כספי הגיב על כך, כי "זה יום שחור למדינת ישראל שמשמידה את ההזדמנות האחרונה לפתח פארק מטרופוליני בין גושי ההתיישבות העירונית באזור המרכז". כספי הזכיר שהוועדה סירבה לבקשתו להביא בפניה מומחים בעלי שם עולמי שיציגו את הבעיתיות הנובעת מהתוכנית בטענה שעליה לסיים את דיוניה במהרה. "מאחר ועברו מאז אותו סירוב כמעט שנתיים, או 19 חודש בדיוק, אני סבור שאפשר לתאר את מה המדיניות שננקטה כלפי המתנגדים כסתימת פיות מהסוג הגרוע ביותר".

מאדם טבע ודין נמסר כי "הוועדה לא מקבלת את עמדתנו שצריך לטפל בזיהום ללא קשר להליך התכנוני, אבל קבעו מנגנון הרבה יותר יעיל ומקצועי מכפי שקבעה הוותמ"ל בתל השומר ובאפולוניה".

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker