נמרוד בוסו
נמרוד בוסו
מתחם חוף התכלת הדמיה
מתחם חוף התכלת, הדמיהצילום: קייזר אדריכלים ומתכנני ערים
נמרוד בוסו
נמרוד בוסו