ברגע האחרון: הטבות נוספות למוכרי דירה שלישית

בתום דיון סוער אישרה היום ועדת הכספים שורה של הטבות למוכרי דירה שלישית ומעלה ■ בין השאר הוחלט כי מי שימכור דירה זולה, שלא נכללת במס החדש, יוכל לקבל מענק של 50% ממס השבח

צבי זרחיה
ח"כ גפני בוועדת הכספים בכנסת, לפני שבועיים
ח"כ גפני בוועדת הכספים בכנסת צילום: אוליבייה פיטוסי

ועדת הכספים אישרה היום (ה') בתום דיון סוער שורה של הטבות למוכרי דירות במסגרת החלטה להטיל מס על בעלי הדירה שלישית ומעלה. בהתאם להצעתו של יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), החליטה הוועדה להעלות את סכום המענק המקסימלי למי שימכור דירה שלישית מ-75 אלף שקל, כפי שהוצע על ידי משרד אוצר, ל-85 אלף שקל.

לפי החוק, למענק יהיה זכאי מי שימכור את דירתו השלישית ומעלה החל מה-1 בינואר 2017 עד ה-1 באוקטובר 2017, והוא מותנה בכך שרוכש הדירה הינו חסר דירה או משפר דיור. גובה המענק יהיה זהה לתשלום מס השבח שבו יחויב המוכר או 85 אלף שקל - הנמוך מביניהם, ויינתן בגין 3 מכירות לכל היותר. על פי ההחלטה שהתקבלה היום, תנאי לקבלת המענק הנה התחייבות של המקבל כי לא ירכוש דירה אחרת במהלך 4 שנים, וזאת במקום התחייבות ל-5 שנים כפי שהוצע קודם לכן.

שינוי נוסף שערכה הוועדה בנוסח החוק הוא כי מי שימכור דירה זולה, שלא נכללת במסגרת המס החדש, יוכל לקבל מענק של 50% ממס השבח הנובע מהמכירה, עד לתקרה של 15 אלף שקל. כך, מי שמחזיק בשתי דירות שערכן נמוך מ-1.15 מיליון שקל יוכל גם הוא ליהנות מהמענק. בנוסח המקורי של החוק, כפי שהתקבל בכנסת, לא הוצע להכליל קבוצה זו בין הזכאים למענק, אלא נקבע שמי שיש לו 3 דירות, כאשר שווין של 2 מהן נמוך מ-1.15 מיליון שקל - לא חייב במס על הדירה השלישית.

הוועדה זומנה לדיון בתקנות היום בצהריים, לאחר שאתמול טילפן שר האוצר, משה כחלון, ליו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה). חברי האופוזיציה בוועדת הכספים החרימו את הדיון בשל ההתרעה הקצרה מדי, לטענתם, שלא איפשרה לחברי הוועדה ללמוד כראוי את ההצעה - ובעיקר בהתחשב במורכבות הנושא. זאת לאחר שאמש (ד') פנו ליו"ר הוועדה, ליו"ר הכנסת וליועץ המשפטי של הכנסת ותבעו את דחיית הישיבה. 

באופוזיציה נשמעו היום טענות לפיהן זימון הישיבה החפוז מצביע שוב על זלזול בעבודת חברי הכנסת, ופוגע ביכולתם לבצע כראוי את תפקידם כשומרי האינטרס הציבורי. בג"ץ ידון עד סוף פברואר 2017 בעתירה שהגישו סיעות האופוזיציה נגד תקינות הליך קבלת ההחלטה של ועדת הכספים לאשר את הצעת החוק להטלת מס על בעלי הדירה השלישית ומעלה.

מהו הרווח הצפוי לבניין שלכם מתמ"א 38 / פינוי בינוי

היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד אייל ינון, דחה את בקשת האופוזיציה לדחיית הדיון, והשיב לעו"ד שמעון בראון, שייצג את חברי הכנסת מהאופוזיציה, כי "נוכח הפגמים בהליך החקיקה היה ראוי שלפחות הדיון בתקנות יעשה בדרך המלך, אולם קיומן של ישיבות ועדה בימי חמישי מתרחשת לעיתים, והחלטה על כך נתונה לסמכותו הבלעדית של יו"ר הוועדה ובלבד שהודיע על כך מראש. אמנם העובדה כי ההזמנה לדיון יצאה אתמול בבוקר אינה שגרתית, אך מן הצד השני גם אינה מהווה חריגה קיצונית מהמקובל בכנסת".

במסגרת התקנות, מוכרי הדירות יוכלו להפקיד את הכסף שהתקבל מהמכירה בקופת גמל להשקעה. אישור למהלך ניתן על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, לאחר שהכנסת אישרה את חוק ההתייעלות הכלכלית, במסגרתו נקבע כי עמית יהיה רשאי להפקיד תשלומים בקופת גמל להשקעה בסכום הנמוך מבין שתי האפשרויות: סכום עד 2.5 מיליון שקל או סך התמורה שהתקבלה בעבור מכירת דירות.

מתן ההיתר להפקדה בקופה כפוף להצגת אישור מנהל רשות המסים ויתאפשר עד ל-31 לדצמבר 2017. כספים שיופקדו בקופה יהיו פטורים ממס רווח הון, ובלבד שהעמית ימשוך אותם בחלוף 5 שנים או בהגיעו לגיל 60, המאוחר מביניהם.

כך למשל, חוסך שיפקיד מיליון שקל בקופת גמל להשקעה, צפוי לקבל לאחר חמש שנים סכום של  1.28 מיליון שקל. הדוגמה מתבססת על תשואה שנתית של 4%, עליית מדד בשיעור של 1%, ודמי ניהול בגובה 0.7% על הצבירה (ממוצע דמי הניהול כיום). הטבת המס שתוענק לחוסך במקרה זה, בשיעור של 25% מהרווח הריאלי, תעמוד על כ-30 אלף שקל.

מוכר שיקבל תצהיר של הקונה, שהוא מחוסר דיור או שהוא משפר דיור ובגין זה יזכה במענק, יידע את רשות המיסים על דבר ההצהרה וזו תבדוק אם הקונה אכן עונה על ההגדרות הללו. אם לאו, קרי הקונה הצהיר הצהרת שקר בין בזון בין בשגגה, רשות המיסים תטיל עליו את החבות בהחזר כספיי המענק. מדובר בשינוי חשוב מאוד לטובת הציבור, שכן לפי הנוסח המקורי של התקנות, היה על המוכר שמוכר את דירתו השלישית לוודא את טיב הקונה, אם הוא משקיע או מחוסר דיור או משפר דיור, דבר שהיה מקשה עליו מאוד בביצוע העסקה וכן היה יוצר סרבול על עסקאות נדל"ן במקרים אלו. 

צילום: אוליבייה פיטוסי

לגבי הנוסחה לקביעת מחיר הדירה לצורך קביעת גובה המס, החליטה הוועדה שבמהלך השבוע הקרוב יפגשו אנשי רשות המסים עם חברי כנסת חברי הוועדה, על-מנת להפעיל את הנוסחה לגבי דירות באזורים שונים ברחביי הארץ בהתאם למדדים העדכניים של הלמ"ס הנוגעים למידת הפריפריאליות ולרמה הסוציו אקונומית, על-מנת לוודא שהנוסחה לא גורמת להעלאה מלאכותית בתחשיב ערך הדירות באופן שיוביל להגדלת החבות במס.

ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) תקף בדיון את הליך החקיקה ואת עקרונות החוק באופן כללי, ואמר: "נראה שהמטרה היא בעיקר הגדלת ההכנסות ממסים ולא בהכרח הגדלת מלאי הדירות. מדובר בחקיקת מיסוי שנכתבה על ידי אגף התקציבים באוצר וכך היא גם נראית. ביקשתי מרופא הכנסת כדור נגד בחילה לזמן ההצבעה. החוק דפוק ועכשיו הביאו תקנות שהן עוד יותר בעייתיות.

"בתחילה סברתי שרוצים להגביל את כמות המשקיעים ולגרום להם למכור דירות, אבל כאן מקשים על התהליך, דורשים הצהרות לגבי כל הנכסים של המשקיע וגם שיחקור את הרוכש וייתחייב שבמשך 5 שנים לא ירכוש דירה על-מנת שיוכל לקבל מענק של 75 אלף שקל. זה לא מתאים למדינה עם שוק חופשי. הממשלה עצמה לא מתחייבת בחקיקה שהיא מקדמת שלא תשנה אותה במשך חמש שנים, אז למה לדרוש את זה מהאזרח? למה שהממשלה לא תחוקק חוק שאסור לקנות דירות ושכולם יחיו בדיור ציבורי".

אחד התיקונים החשובים שהוכנסו היום בתקנות, קובע כי מוכר שיקבל מהרוכש תצהיר לפיו הוא מחוסר דיור או משפר דיור יידע את רשות המסים על ההצהרה ויקבל ממנה אישור כי הרוכש אכן עונה על ההגדרות המזכות במענק. במידה שיתברר שהרוכש הצהיר הצהרת שקר, בזדון או בטעות, הוא יחוייב בהשבת סכום המענק, ולא המוכר שהסתמך על תצהירו. מדובר בשיפר משמעותי שכן על פי הנוסח המקורי המוכר אמור היה לוודא את מצבו של הרוכש, דבר שהיה מכביד על המוכרים ומסרבל את תהליך ביצוע העסקות.

השינוי נעשה ביוזמתו של יו"ר הקואליציה, ח"כ דוד ביטן (הליכוד), שבמהלך דיון קרא לעבר אנשי האוצר, "מה אתם רוצים, שהמוכר יהיה בלש או חוקר פרטי? התפקיד לבדוק את טיב הרוכש הוא של רשות המיסים".

רכז הקואליציה בוועדת הכספים, ח"כ מיקי זוהר (הליכוד), בחן את הנוסחה לחישוב ערך הדירה (דירה שלישית ויותר) לצורך קביעת גובה המס וטען ש"הנוסחה המוצעת צריכה להשתנות כיוון שהיא מעלה את הערך של הדירות, מה שיעלה את גובה המס על האזרחים. חייבים נוסחה שתשקף את הערך הריאלי של הדירות כדי שלא ייווצר מצב שבו אנשים יהיו חייבים במס שהוא גבוה ממס האמת שהם אמורים לשלם ביחס לערך הריאלי של דירותיהם".

יו"ר פורום מסים בלשכת עורכי הדין, עו"ד יוסי אלישע ממשרד ליפא מאיר ושות', ועורכי דין פרטיים אחרים שהשתתפו בדיון, העלו את הדרישה להעלות את גובה המענק. חלקם ביקשו להכפיל ואף לשלש אותו כדי שהחוק באמת יעודד הוצאת דירות למכירה - אך האוצר סירב. לבסוף, בלחץ יו"ר הוועדה, הועלה המענק ל-85 אלף שקל.

טרם הסכמת האוצר ורשות המסים להעביר את האחריות על ההצהרה על טיב הרוכש מהמוכר לקונה אמר עו"ד יוסי אלישע שהחוק והתקנות ייגרמו לעליית מחירי הדירות לפחות בגובה המענק, 90-85 אלף שקל, כיוון שעורכי הדין של המוכרים ידרשו להעלות את מחיר העסקה כך שיבטיח שבמקרה שבו יתברר שהרוכש לא היה מחוסר דיור או משפר דיור ואז רשות המיסים תתבע לקבל לידיה בחזרה את כספיי המענק. כאמור הוועדה שינתה זאת, אך עדיין סברו עורכי הדין, כי עדיין יש סיכוי שהחוק ייקר עסקאות.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker