שאלות ותשובות |

כל מה שצריך לדעת: איך ישפיע עלינו המס על הדירה השלישית?

כמה יקבל מי שימכור את דירות שבבעלותו? איך מחשבים את גובה המס? איך ייענש בעל דירות שלא הגיש הצהרה לתשלום המס?

צבי זרחיה
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
משה כחלון
שר האוצר, משה כחלוןצילום: אמיל סלמן

1. מה גובה התשלום המקסימלי במס על הדירה השלישית, שאושר הלילה בוועדת הכספים בכנסת?

הסכום המקסימלי הוא 18 אלף שקל בשנה (לכל דירה) או 1% מערך הדירה.

2. מי משלם את המס?

יחיד שהוא בעלים של מספר דירות מגורים ושיעור הבעלות שלו בהן הוא 249%%. כלומר: מי שיש לו 3 חצאי דירות לא ישלם את המס. גם מי שיש לו דירה אחת וקיבל 2 חצאי דירות בירושה - לא ישלם את המס. עם זאת, מי שיש לו שתי דירות ולמשל קיבל בירושה יותר מ-49% מהבעלות על דירה נוספת - ישלם מס.

3. על מה ישולם המס?

מהו הרווח הצפוי לבניין שלכם מתמ"א 38 / פינוי בינוי

על הדירה השלישית ומעלה או חלקה שבבעלותו.

4. מה קורה אם אדם קיבל או רכש דירה שלישית במהלך שנת המס?  

מי שהפך להיות בעל דירה שלישית במהלך השנה ישלם בגינה מס או על דירת מגורים אחרת בבעלותו שיבחר בה כמספר הימים שהיה בעלים של הדירה השלישי. מי שמכר דירה שלישית במהלך שנת המס - ישלם חלק יחסי מהמס.

דירה למכירה בירושלים
דירה למכירה בירושליםצילום: טס שפלן

5. מה גובה המס של מי שיש לו רק חלק בדירה שלישית?

תשלום המס יהיה לפי חלקו בבעלות על הדירה.

6. מהו גובה הפטור לתשלום המס?

מי ששווי שתי דירותיו (חוץ מדירת המגורים) הוא 1.15 מיליון שקל יקבל פטור .

7. איך מחשבים את המס?

מי שיש לו 3 דירות: הדירה היקרה או דירת המגורים פטורה מהמס.

לדוגמא: אם שווי הדירה השנייה הוא 700 אלף שקל ושווי הדירה השלישית הוא 500 אלף שקל. שווי הדירה השנייה והשלישית הוא 1.2 מיליון שקל.

מפחיתים 1.150 מיליון שקל (התקרה הפטורה ממס) משווי הדירה השנייה והשלישית - 1.2 מיליון שקל. התוצאה - 50 אלף שקל.

מכפילים את התוצאה ב-5.6  - ומקבלים סכום מתואם לחישוב המס: 280 אלף שקל, שהוא הסכום החייב במס.

מחשבים מהו השווי היחסי של הדירה השלישית הזולה - 500 אלף שקל - מערך שתי הדירות - 1.2 מיליון שקל. במקרה זה, השווי הוא 41.6%. מכפילים 41.6% בסכום החייב - 280 אלף שקל.

41.6% מהסכום המתואם לתשלום המס - 116,480 אלף שקל.

1% מ-116,480 שקל בשנה, כלומר 1,164 שקל.

8. מה גובה המס של מי ששתי הדירות הנוספות שבבעלותו שוות 1.2 מיליון שקל?

מי ששתי הדירות שלו (בנוסף על הדירה היקרה או דירת המגורים) ערכן בין 1.15 ל-1.4 מיליון שקלים - ישלם מס חלקי על הדירות. מי ששתי הדירות שלו (בנוסף לדירה היקרה או דירת המגורים) מעל 1.4 מיליון שקל ישלם מס מלא של עד 18 אלף שקל בשנה.

כך למשל, מי שבבעלותו שלוש דירות - דירת מגורים בשווי 2 מיליון שקל ושתי דירות ששווייה של כל אחת מהן 600 אלף שקל - ישלם על הדירה השלישית מס של 1,400 שקל בשנה.

המטבח
דירה ברחוב דיזנגוף בתל אביבצילום: יעל אנגלהרט

המדרגה נקבעה על מנת שלא יווצר מצב שמי שיש לו פטור של 1.15 מיליון שקל לא ישלם כלל, ומי שערך דירותיו הוא 1.2 מיליון שקל ישלם מס מלא.

9. מדוע נקבעה "מדרגה" של 1.4-1.15 מיליון שקל לתשלום מופחת של המס?

נוסחת החישוב למי שבבעלותו שלוש דירות ששתיים מהן בשווי שבין 1.15 מיליון ל-1.4 שקל היא מעט מורכבת והמס שהוא ישלם יהיה נמוך מ-18 אלף שקל בשנה.

10. כל החישוב נראה מסובך. איך אוכל לחשב את גובה המס?

משרד האוצר יכין אפליקציה לחישוב המס.

11. איך נקבע שווי הדירה לצורך תשלום המס?

משרד האוצר הכין כאמור אפליקציה שבאמצעותה ניתן להקליד את פרטי הדירה ויתקבל ערכה לצורך חישוב המס. הערך של הדירה נקבע לפי מדד חברתי-כלכלי של השכונה, מדד הפריפריאליות של האיזור ושטח הדירה.

12. אם לבעל הדירה יש השגות על הערך שמתקבל באפליקציה לפיו משולם המס - כי יש הבדל בין מי שיש לו דירת גג, דירה רגילה, או פנטהאוז באותו בניין שאינו בא לידי ביטוי בחישוב באפליקציה. האם הוא יכול לערער בפני ועדת חריגים?

לא.

13. מתי צריך לשלם את המס?

התשלום הראשון הוא עד סוף יוני 2017 לגבי מחצית מגובה המס. התשלום השני - עד סוף דצמבר 2017.

14. אילו דירות לא ייכללו לצורך חישוב המס?

הדמיה של דירה בחריש של "נתיב פיתוח"
הדמיה של דירה בחריש של "נתיב פיתוח"צילום: Arceffect

דירה מגורים בבעלות עמותה, דירה בבניין להשכרה, דירה שמשמשת להשכרה לטווח ארוך לפי מכרז שפירסמה המדינה או חברה ממשלתית לדיור ולהשכרה, דירת מגורים המהווה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה, דירת מגורים שפוצלה, דירת מגורים שמוחכרת לתקופה שבשלה יש לחוכר זכות במקרקעין.

15. כיצד האזרח יידע שעליו לשלם את המס?

בשנת 2017 ידווחו בעלי הדירות לראשונה לרשות המסים במידה שהחוק חל עליהם או בכל פעם שחל שינוי (הפכו לבעלי דירה שלישית או השתחררו מהדירה השלישית). החל משנת 2018, מנהל רשות המסים ישלח הודעה לבעל הדירה השלישית ומעלה לא יאוחר מ-30 בינואר של כל שנת מס ובה יקבע את הדירות החייבות לשנת המס וכן את סכום המס השנתי שחייב בו במס. הודעת השומה תכלול פירוט בדבר דירות המגורים שבבעלות החייב, האיזור, שטחה של כל דירה, הסכום הקובע לגבי כל דירה ועוד.

16. מי יבחר על איזו דירה מבין 3 הדירות ישולם המס?

המס שישולם הוא על הדירה בערך הנמוך ביותר.

17. האם ישולם מס על דירה שמשמשת כגן ילדים או מרפאת שיניים?

כן. מדובר בדירה שמיועדת למגורים למרות שנעשה בה שימוש אחר.

18. מה עם בעל 3 דירות שמתוכן 2 דירות מחוברות?

המס לא יחול עליו, אבל בעל הדירות יחויב להצהיר על כך שהדירות מחוברות.

19. האם תינתן הקלה בתשלום מס שבח על מכירת דירה?

כן. יינתן מענק בגובה של עד 75 אלף שקל לחייב במס שמוכר דירת מגורים עד 1 באוקטובר 2017 לפי תנאים שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים.

בהעברת הדירה לקרוב משפחה (אח, בן וכיו"ב) לא יינתן מענק.

מענק מס שבח יינתן רק למי שהיום יש לו 3 דירות על מנת לא לגרום לאנשים לרכוש דירות ואחר כך למכור אותן וליהנות מההטבה.

מי שמכר דירה  דירה ולא משלם בגינה מס שבח לא יקבל את המענק.

גובה המענק - עד 75 אלף שקל - יקוזז מתשלום מס השבח.

מי שקנה דירה לפני 10 שנים ומוכר אותה כעת ב-1.2 מיליון שקלים - ישלם מס שבח של 60 אלף שקל. סכום המס יקוזז מהמענק כך שהוא לא ישלם מס שבח ולא יקבל מענק.

מי שמכר דירה וצריך לשלם מס שבח של 100 אלף שקל, יקבל מענק של 75 אלף שקל, כך שבסופו של דבר ישלם מס שבח של 25 אלף שקל.

20. מי שרוצה למכור את דירתו השלישית: עד מתי הוא יכול למכור אותה בלא לשלם את המס?

אם ימכור את הדירה השלישית עד 1 באוקטובר 2017 לא ישלם מס על הדירה השלישית.

21. מי שיש לו 2 דירות ומוכר את דירתו השנייה יקבל את המענק?

לא.

22. האם תינתן הקלה למי שימכור את דירתו באפיקי השקעה?

מי שיפקיד את הכסף ממכירת דירה בקופת גמל להשקעה למשך 5 שנים, והוא מעל גיל 60  יקבל פטור ממס על הרווחים, עד להפקדה של 2 מיליון שקל או עד לגובה התמורה בגין הדירה הנמכרת - לפי הנמוך ביניהם.

שכונת קריית השרון, נתניהצילום: דן קינן

ההקלה תינתן למחוסר דירה שהוא תושב ישראל. ניתן לקבל את המענק רק על הפקדה בעקבות מכירת דירה שתעשה עד 1 באוקטובר 2017.

23. האם החוק יחול על הדירות בשטחים?

כן. גם יתר חוקי המס חלים על השטחים.

24. מה קורה אם האזרח לא הגיש הצהרה לתשלום המס?

חייב במס שלא הגיש הצהרה במועד, יספוג בעד כל שבועיים של פיגור תשלום נוסף שלא יגרע מאחריותו הפלילית. אם הוגש כנגדו כתב אישום בשל אי הגשת הצהרה, לא יחוייב בתשלום נוסף. על סכומי המס שלא שולמו במועד שנקבע לתשלום יתווספו הפרשי הצמדה וריבית.

25. מה העונשים?

מי שלא הגיש הצהרה על דירת מגורים בבעלות או לא הודיע על שינוי בבעלות וכיו"ב - העונש בגין כך הוא עד פי 3 מסכום המס שלא שולם. העבירה תוכר כעבירה פלילית.

מי שלא הגיש את ההצהרה על מספר דירותיו והוא חייב במס - ישלם קנס של 100% מהסכום שאמור לשלם כמס. מי שמסר הצהרה לא נכונה - ישלם קנס של 200% מהסכום שאמור לשלם כמס. ומי שמסר הצהרה כוזבת ישלם קנס של 300% ותירשם לו עבירה פלילית

26. מה עם תשלום מס על דירה בירושה?

דירה בירושה שלא הושכרה בשנה הראשונה לא ישולם בגינה מס.

27. האם לנוכח השינויים בפטור ממס שהוכנסו על ידי ועדת הכספים, יעמוד האוצר ביעד הגבייה של 900 מיליון שקל בשנה?

גביית המס כתוצאה מהשינויים תהיה נמוכה מ-900 מיליון שקל בשנה. באוצר מנסים לאמוד את ההכנסות שיתקבלו בסופו של דבר מהמס בניכוי המענק שיינתן במקום תשלום מס שבח. בכל מקרה, האוצר יצטרך לחפש מקור תקציבי לממן את ההפרש.

28. איזה חלק בדירה הופך אותך לבעל דירה?האם שליש או רק מעל שליש?

אדם הופך לבעל דירה שלישית אם יש לו חלקי דירה העולים על 249%. למשל 2 דירות 100% ודירה נוספת 49% ומעלה. כך שאם הוא הופך להיות מי שהוא בעל ריבוי נכסים הוא משלם את המס. מי שיש לו בעלות חלקית בדירה - משלם את המס בהתאם לחלק הבעלות שלו בנכס. 

29. אם יש לי 3 דירות ולפי החוק המיסוי יחל מ-249% בעלות - האם אני ממוסה על 49% אחוז מהדירה השלישית או 100% מהדירה השלישית? ומה לגבי מצב של 2 דירות ועוד 4 חצאים? איך יחושבו החצאים?

המס הוא על הדירה השלישית, בהתאם לחלק הבעלות בדירה. מי שיש לו חלקיות דירה מעבר ל-249% ישלם מס על הדירה השלישית והרביעית. מאחר שיש לו חצאי דירות הוא צריך לחשב את שיעור המס לגבי כל חלק בדירה ולראות מה הסכום הנמוך של המס בכל אחד מחלקי הדירות.

30. ומה עם בעלות על דירות בחו"ל? האם הן גם נספרות לצורך החוק?

החוק לא חל על דירות בחו"ל, אבל חל על דירות של ישראלים בשטחים. אזרחים זרים שיש להם דירות בשטחים החוק לא חל עליהם בכל הנוגע לדירות בשטחים.

31. אם מכרתי דירה לפני שבוע וטרם קיבלתי את מלוא הכסף האם אני אקבל את המענק של מס שבח כשיגיע התשלום בשנה הבאה?

תשלום המענק הוא על מי שמכר דירה החל מהיום 16.12.16. זאת, כדי למנוע מצב שבו אנשים ירכשו דירה כעת וימכרו דירה אחרת עד אוקטובר 2017 - וייהנו מהמענק. מי שמכר דירה לפני חקיקת החוק- אזי החוק לא יחול עליו. 

32. בדוגמת חישוב תשלום המס שהבאתם מופיע המספר 5.6. על סמך מה 5.6?

המספר 5.6 נקבע על ידי משרד האוצר, לצורך חישוב המס על הדירה השלישית. ברגע שהעלו את הפטור מ-1 ל-1.15 מיליון שקלים - הדבר גרם לכך שהיה צורך להעלות את המספר על מנת להקטין את התשלום בין מי ששווי דירותיו בין 1.15 מיליון שקל ל-1.4 מיליון שקל. מי ששווי שתי הדירות (חוץ מהמגורים) הוא 1.4-1.15 מיליון שקל שלם מס נמוך יותר לעומת מי ששויי דירותיו מעל 1.4 מיליון שקלים. הדבר נועד למנוע קפיצה גדולה של המס בין מי שיש לו פטור ממס עד 1.15 מיליון שקלים לבין מי ששוי דירותיו מעל סכום זה.

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker