בני כהן
תל אביב: הצעירים יעזבו
תל אביב: הצעירים יעזבוצילום: אייל טואג
בני כהן