נמרוד בוסו
נמרוד בוסו
מכולה שהוצבה בניו הייבן כחלק מפרויקט הפורטלים. אינטימיות מפתיעה
נמרוד בוסו
נמרוד בוסו