השר לשעבר שמחון, המרכז לרישום משבצות והמיליונים שנמשכו מחשבון משותף

מינהל רשות מקרקעי ישראל מאשים את המרכז החקלאי, שבראשו עומד שלום שמחון, כי משך מחשבון המרכז לרישום משבצות, שהוקם במטרה לבצע חלוקה של קרקעות המושבים, 4.7 מיליון שקל ■ בעקבות זאת - הגוף המשותף בסכנת סגירה ■ שמחון: "הטענות משוללות יסוד"

נמרוד בוסו
נמרוד בוסו
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
נמרוד בוסו
נמרוד בוסו

סכסוך חריף שהתגלע בין רשות מקרקעי ישראל (המינהל לשעבר) לבין המרכז החקלאי, עתיד להביא לסיום פעילותו של "המרכז לרישום משבצות" - גוף המעניק שירותי רישום בקרקע לבעלי נחלות במושבים, שמופעל במשותף על ידי המינהל והמרכז החקלאי. בלב הסכסוך: האשמה מצד המינהל כי המרכז החקלאי העביר 4.7 מיליון שקל מאחד מחשבונות הבנק של המרכז לרישום משבצות, לחשבון שבניהולו הבלעדי של המרכז החקלאי.

את הצעד החריג ביצע המרכז החקלאי - ארגון המשמש זרוע ביצועית של ההתיישבות החקלאית בישראל - בניהולו של שר החקלאות והתמ"ת לשעבר, שלום שמחון, באוגוסט 2013. מאז נמצאים הצדדים במשא ומתן קדחתני לגבי השבת הכסף לחשבון המשותף, אך במכתב ששלח מנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), בנצי ליברמן, לשמחון לפני כשבועיים, הוא הודיע לו כי הרשות אינה רואה מקום להמשך המשא ומתן, במיוחד על רקע תנאי שהציב המרכז החקלאי - שלפיה מדי שנה יועברו לרשותו 250 אלף שקל מכספי המרכז לרישום משבצות כ"דמי ניהול", בנוסף למשכורותם. גם דרישה זו נדחתה ברמ"י. כעת נערכים ברשות להגשת תביעה נגד שמחון והמרכז החקלאי להשבת הכספים.

המרכז לרישום משבצות הוקם ב-1977 מכוחו של הסכם בין רשות מקרקעי ישראל למרכז החקלאי. על פי ההסכם, מממנים רמ"י והמרכז החקלאי במשותף את פעילות המרכז, וכן מנהלים אותו במשותף על ידי "צוות מפעיל".

עוד קבע ההסכם, כי ייפתח חשבון בנק משותף, שאליו יועברו כל הכספים שייגבו מהמושבים עבור הרישום, וכי משיכת כספים מהחשבון או ביצוע כל פעולה אחרת בו תהיה באמצעות חתימה משותפת של לפחות שני חברי צוות מפעיל - אחד מקרב נציגי רמ"י ואחד מקרב נציגי המרכז. דו"ח כספי שהכין המרכז בסוף 2009 העלה כי לאורך השנים הצטברו עשרות מיליוני שקלים בחשבונות המרכז השונים. זאת, כאשר בקרן המרכזית שאליה נאספו תשלומי המושבים עבור שירותי הרישום הצטברו באותה העת 16.8 מיליון שקל. באותו זמן נוהלו 5.5 מיליון שקל נוספים של המרכז בבית השקעות, ובחשבון נפרד ששימש לתשלום משכורות והוצאות תפעוליות שונות הצטברו 6.1 מיליון שקל, כך שבסך הכל הונו של מרכז הרישום היה כ-28.5 מיליון שקל באותה העת.

פעולת תגמול?

מהו הרווח הצפוי לבניין שלכם מתמ"א 38 / פינוי בינוי

במארס 2013 מונה שמחון ליו"ר המרכז החקלאי בהסכמתם של מזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור, ומזכ"ל התנועה הקיבוצית, איתן ברושי. זמן קצר לאחר מכן, נראה כי היחסים בין הגופים החלו להתערער. ביוני 2013 התכנסה ישיבת הצוות המפעיל ללא נציגי רמ"י מלבד קריספין, שבה הוחלט על שינוי מורשי החתימה בחשבון הבנק של המרכז לרישום משבצות, באופן שיאפשר כי חתימת נציגי המרכז החקלאי בלבד תאפשר ביצוע פעולות בחשבון. באוגוסט 2013 הודיע שמחון לרמ"י כי העביר 4.7 מיליון שקל מחשבון הקרן לחשבון אחר, שבשליטה מוחלטת של המרכז ומבלי שלרמ"י יש גישה אליו.

במרכז החקלאי לא מכחישים את משיכת הכסף האמורה, אך טוענים כי זו הועברה לגוף השקעות המנהל את הסכום באופן שישיא למרכז לרישום משבצות תשואה, וכי המדינה בעצמה משכה חד־צדדית כ-6 מיליון שקל מהחשבונות המשותפים - פעולה שבגינה הגיש המרכז החקלאי תביעה נגד רמ"י.

על רקע זה, ייתכן כי פעילות העברת הכספים החד־צדדית לחשבון שבניהולם הבלעדי מהווה מעין פעולת תגמול מצד המרכז. עם זאת, לדברי גורמים במינהל, בשנה שחלפה מאז, במסגרת המשא ומתן בין הצדדים לסיום המשבר, הציעה הנהלת רמ"י כי שני הצדדים ישיבו את הכספים המשותפים לחשבונות המשותפים, אך ההצעה לא התקבלה.

לאחר שכשלו המגעים להשבת הכסף, שלח ליברמן לפני מספר שבועות לשמחון מכתב, שבו הודיע כי ההסכם בין רמ"י למרכז החקלאי, שמכוחו פעל המרכז לרישום המשבצות זה קרוב ל–40 שנה, בטל ומבוטל. "הרשות פנתה בעל פה ובכתב בדרישה להשבה מיידית של הכספים שהועברו מתוך חשבון הקרן. דרישות אלו לא מולאו עד לעצם כתיבת מכתבנו זה", כתב ליברמן. "התנהלות חד־צדדית זו של המרכז החקלאי מהווה הפרה יסודית של ההסכם. משכך, לא נותר לרשות אלא להודיע על ביטולו של ההסכם על כל המשתמע מכך".

לגבי התנהלות המשא ומתן בין הצדדים כתב ליברמן כי "הדרישות הרבות מצד הרשות להשבת הכספים והמצאת מסמכים הדרושים לצורך בדיקה והתחשבנות, ככל שנדרשת, לא נענו. בנוסף, התברר כי קיימים פערים שכנראה אינם ניתנים לגישור, בין היתר, דרישתכם לתקורה בסך 250 אלף שקל ורכישת שירותים משפטיים ואחרים שאינם נדרשים בהיקף כזה. משכך, רמ"י אינה רואה מקום להמשך המשא ומתן".

מי שצפוי להיפגע בראש וראשונה מפירוק המרכז הם המושבים, שהיו מצויים בהליכי הפרצלציה. רישום החלקות, הגושים והנחלות באלו צפוי להתעכב כעת לתקופה בלתי ידועה, עד שתקים רמ"י מנגנון חדש לרישומם או שתוציא את הפעילות הזאת לגוף חיצוני באמצעות מכרז.

"החשבון בבעלות המרכז החקלאי"

שמחון מסר כי בטענות רמ"י כלפיו וכלפי המרכז נפלו אי־דיוקים רבים, וכי בכל מקרה עדיין לא קיבל את המכתב הממוען אליו, שבו עלו הטענות. "אף כי איני רוצה להעביר את הוויכוח עם רמ״י לוויכוח תקשורתי, יש להעמיד דברים 
על דיוקם", מסר שמחון. "נגד רמ״י הוגשה תביעה לבית משפט השלום בתל אביב על משיכה של 6 מיליון שקל מחשבון משותף בבנק לאומי בתל אביב. הכסף נמשך ללא ידיעה וללא אישור הצוות המפעיל וכל הניסיונות של קודמי להשבת הכסף נענו בסירוב".

על הטענה כי המרכז משך מיליוני שקלים מחשבון משותף ללא סמכות אמר שמחון: "4.7 מיליון שקל לא הועברו לחשבון פרטי, אלא לחשבון תיק השקעות מנוהל של מרכז המשבצות. הסכום רשום במאזן המרכז, והמאזן נמצא בידי רמ״י, כך שטענותיו של ליברמן משוללות כל יסוד. בכסף לא נעשה כל שימוש, והוא צובר את התשואה המקובלת בשוק ההון. החשבון שממנו הועבר הכסף הוא חשבון שבבעלות המרכז החקלאי, שניתנה בו זכות חתימה לפקידי רמ״י. לא ניתנה לפקידי רמ״י בעלות על החשבון".

עוד לטענת שמחון, "רמ״י צריכה להשתתף בהוצאות המרכז בהיקף של 25% מהוצאות המרכז, כך היה במשך עשרות שנים. אלא שמזה חמש שנים אינה מעבירה את חלקה, כל פעם בתירוץ אחר. הכסף בחשבונות המרכז הופקד על ידי המושבים במשך עשרות שנים והן על ידי ההסתדרות הציונית לפני 44 שנים לטובת רישום הנחלות במושבים. כספי המדינה, בסך 21 מיליון שקל, שהופקדו על ידי רמ״י, נמשכו על ידה לטובת עבודות של מרכז המיפוי. סך הכל, החוב של רמ"י הוא 14 מיליון שקל, וגוף כמו שלנו אינו יכול להמשיך ולשאת חוב בהיקף כזה".

על הדרישה לתקורה שנתית בסך 250 אלף שקל אמר שמחון: "המרכז החקלאי הוא קבלן משנה של רמ״י ומנהל עבורה את הפעולה. סכום התקורה שנקבע לפני בואי הוא בהחלט מקובל וסביר. בתקציב מרכז המשבצות אין העסקה של יועצים משפטיים וגם אין הוצאות על יועצים משפטיים, שאלו נדרשים".

מהו המרכז לרישום משבצות?

המרכז לרישום משבצות הוקם ב-1977 מכוחו של הסכם בין רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) למרכז החקלאי, שנחתם במטרה לבצע הליך פרצלציה - כלומר חלוקה לגושים ולחלקות בקרקעות מושבים. הליך זה נדרש כדי שחתימת הסכמי חכירה לדורות בין המדינה לבין בעלי הנחלות במושבים תתאפשר.

על פי נתוני המרכז, בשנות פעילותו השלים את ההליך בקרב כמחצית מכלל המושבים בישראל - כ-200 מתוך כ-400. 110 מושבים נוספים נמצאים באמצעו של הליך הרישום, ובכ-90 מושבים נוספים ההליך עדיין לא החל.

על פי ההסכם, מממנים רמ"י והמרכז החקלאי במשותף את פעילות המרכז, וכן מנהלים אותו במשותף על ידי צוות מפעיל המורכב משמונה חברים: ארבעה נציגים של רמ"י וארבעה נציגי המרכז החקלאי. מנהל המרכז לרישום משבצות במשך שנים רבות הוא דרור קריספין, איש המינהל.

במרכז לרישום משבצות מועסקים באופן קבוע שישה עובדים במשרה קבוע, ואחד נוסף בחצי משרה, ותקציבו השנתי הוא 5 מיליון שקל.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker