איפה הצדק החלוקתי?

החברה קיבלה הקלות בנייה - אך שוחררה מהיטל השבחה

אסא זהר

ועדת ערר לעניין היטלי השבחה ופיצויים מחוז דרום קבעה כי חברה שקיבלה הקלות לגבי קרקע עליה בנתה, בשעה שעדיין לא הושלם תהליך ההחכרה של הקרקע, לא תחויב בהיטל השבחה. זאת, על אף שההקלות הגדילו את הכנסותיה מהבנייה במקום.

החברה היזמית, דונה חברה להנדסה ובניה בע"מ, זכתה במספר מכרזים על קרקעות של מינהל מקרקעי ישראל לבניית דירות בבנייה רוויה בקריית גת, וחתמה על הסכמי פיתוח ביחס למספר מגרשים. על פי הסכם הפיתוח, התחייבה החברה לקבל היתר בנייה ולהתחיל בביצוע הבנייה בתוך פרק זמן שהוגדר בהסכם.

המינהל מצדו התחייב להחכיר לחברה את המגרשים, ואולם הדבר הותנה בכך שהחברה תפתח את המגרש ותבנה עליו את המבנים. לפיכך, אישור ההחכרה הסופי נעשה רק בסוף תקופת הפיתוח.

במסגרת הבקשות להיתר בנייה ביקשה החברה ואף אושרו לה הקלות שונות מהוראות תוכנית בניין העיר התקפה. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה קריית גת, שאישרה את ההקלות, דרשה מן החברה לשלם היטל השבחה בגין ההקלות שביקשה וקיבלה. על שומות השבחה אלו עירערה החברה לוועדת הערר, בראשות עו"ד גלעד הס.

החברה לא התכחשה בערר לכך כי ההקלות שניתנו לה אכן משביחות, ואולם טענה כי היא אינה בעלת זכות חכירה או זכות בעלות במגרשים, אלא רק בעלת זכות של בר רשות מכוח חוזה פיתוח. עוד טענה החברה כי חוק התכנון והבנייה מטיל את חובת תשלום היטל ההשבחה על בעל המקרקעין או על המחכיר, וכי לא ניתן להטיל היטל השבחה על בעל זכויות מכוח הסכם פיתוח בלבד.

מהו הרווח הצפוי לבניין שלכם מתמ"א 38 / פינוי בינוי

בטענתה זו נתלתה החברה באילנות גבוהים. בשורה של פסקי דין קבע בית המשפט העליון כי על פי הוראת החוק המפורטות אין להטיל היטל השבחה על מי שאינו חוכר או בעלים של המקרקעין המושבחים. מדובר בפסקי הדין: קנית ניהול השקעות ומימן בע"מ נ' הועדה המקומית רמת גן (רע"א 85/88); הוועדה המקומית ירושליים נ' גרוסברד (רע"א 10074/05); הוועדה המקומית נתניה נ' דנקנר בניה ופיתוח בע"מ (רע"א 7902/08).

המשיבה, הוועדה המקומית קריית גת, טענה כי המקרה שונה מן הנסיבות בהלכת קנית, שכן נוסחו של הסכם הפיתוח הינו שונה. כמו כן, טענה המשיבה כי אי גביית היטל השבחה במקרה שכזה חותרת תחת רעיון הצדק החלוקתי הגלום בהיטל זה, שהרי אין מחלוקת שהחברה הפיקה רווח כלכלי כתוצאה מן ההקלות שקיבלה. לטענתה, אין הצדקה כי כל הרווח הזה ייכנס לכיס החברה, ומן הראוי שתעביר כמקובל מחצית מן הרווח כהיטל השבחה לטובת הציבור, דהיינו הוועדה המקומית.

ועדת הערר קיבלה את ערעורה של החברה, וקבעה כי לפי תנאי החוק לא ניתן להטיל את היטל ההשבחה על חברת דונה. עם זאת, היא הצטרפה לאי הנחת שהפגינו בתי המשפט מאי חיוב בעל זכויות מכוח הסכם פיתוח בהיטל השבחה בגין הקלות או תוכניות שאושרו בתקופת הפיתוח - תוצאה שאינה הולמת את הרעיון של צדק חברתי וחלוקתי הגלום בהיטל ההשבחה.

-

הכותב הינו עורך דין שמאי מקרקעין ומתכנן ערים

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker