ישראל מחסנת פי 10 מקליפורניה. ג׳ף בזוס צריך ללמוד

ההצלחה של פרויקט החיסונים היא הזדמנות חד־פעמית לנהל שיחה שבדרך כלל אין לה קשב: להעלות על נס את החשיבות להתנתק מהסיסמאות של הימין והשמאל כשעוסקים באספקת מוצרים ציבוריים ותשתיות חשובות

גיא רולניק
גיא רולניק
גיא רולניק
גיא רולניק

1. החולים בתחתית סדר העדיפויות

תגובות