בית ספר במועצת חוּרה. ייצוג צורכי האוכלוסייה הערבית ייפגע משמעותית
בית ספר במועצת חוּרה. ייצוג צורכי האוכלוסייה הערבית ייפגע משמעותיתצילום: אליהו הרשקוביץ