אמיר שרף
אמיר שרף
בית המשפט בתל אביב
בית המשפט בתל אביבצילום: דודו בכר
אמיר שרף
אמיר שרף