אבי גולן
אבי גולן
נשים מחוץ ללשכת התעסוקה במזרח ירושלים
לשכת התעסוקה במזרח ירושלים צילום: אמיל סלמן
אבי גולן
אבי גולן