יצחק בריק
יצחק בריק
עובדת סיעוד מסייעת לאשה מבוגרת
עובדת סיעוד מסייעת לאשה מבוגרתצילום: אלון רון
יצחק בריק
יצחק בריק