יונתן אייקנבאום
יונתן אייקנבאום
מפעל למיחזור אסופתא
מפעל למיחזור אסופתאצילום: אייל טואג
יונתן אייקנבאום
יונתן אייקנבאום