יוסי תמיר
יוסי תמיר
לשכת התעסוקה בואדי ג'וז
לשכת תעסוקה במזרח ירושליםצילום: טלי מאייר
יוסי תמיר
יוסי תמיר