רובי נתנזון
רובי נתנזון
מרכז שירות לקוחות ליד עכו
מרכז שרות לקוחות ליד עכו. למצולמים אין קשר למאמרצילום: דרור ארצי/ג'יני
רובי נתנזון
רובי נתנזון