יצחק בריק
בוריס גל, בן 80, מבריג צינורות במפעל פלסאון בקיבוץ מעגן מיכאל
בוריס גל, בן 80, מבריג צינורות במפעל פלסאון בקיבוץ מעגן מיכאל
יצחק בריק