עובדים מסין 
זה לא מספיק

המהלך לניצול טכנולוגיות זרות צריך לבוא בהלימה עם עידוד ופיתוח של שוק מקומי מתקדם, לתמרץ ולעודד אותו - ולא לדכאו

הילה ביניש
הילה ביניש

תגובות