יונתן מזרחי
יונתן מזרחי
חפירה ארכיאולוגית בעירון. הפתרון הריאלי הוא דווקא חיזוק רשות העתיקות
חפירה ארכיאולוגית בעירון. הפתרון הריאלי הוא דווקא חיזוק רשות העתיקותצילום: רמי שלוש
יונתן מזרחי
יונתן מזרחי

על סדר היום