גורמים בכנסת: "לוביסטים וטייקונים לוחצים לסרס סעיפים בחוק הריכוזיות"

ועדת הכספים תחל היום לדון בפרק העוסק בריכוזיות כלל־משקית ובשיקולי תחרותיות ענפית בהקצאת זכויות ■ היועצת המשפטית של הוועדה: "לא ברורה ההבחנה בין קביעת רשימת הגורמים הריכוזיים על ידי הממונה על ההגבלים לבין גיבושה על ידי הממונה על צמצום הריכוזיות"

צבי זרחיה
צבי זרחיה
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
צבי זרחיה
צבי זרחיה

לוביסטים, טייקונים וראשי חברות לוחצים על חברי ועדת הכספים לסרס את הסעיפים בחוק הריכוזיות העוסקים בהקצאת זכויות בהפרטה - כך טוענים גורמים בכנסת.

הפגישות והמגעים עם הח"כים בעניין נערכים בחשאיות. ההערכה בכנסת היא שהלחצים יגברו ויילכו עם התקדמות הדיונים בוועדה, מכיוון שכמעט כל החברות הגדולות במשק עשויות להיות מושפעות מהחוק.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ ניסן סלומינסקי ‏(הבית היהודי‏), הודה בחודשים האחרונים כי מופעלים לחצים על הח"כים, אך סירב לפרט עם מי הוא עצמו נפגש. סלומינסקי אמר אתמול כי "הפרק הנוכחי בהצעת החוק מדאיג מאוד הרבה מאנשי המשק, והם באים, מדברים ומנסים לשכנע בעדינות. יש לחצים, אבל לא במובן שמישהו בא לאיים עלי או להציע לי הצעות עבודה".

כתבות נוספות באתר TheMarker:

שיכון ובינוי ביקשה - ועיריית ת"א הכפילה את גובה מעונות הסטודנטים

בטוחים ורווחיים: המודל המצליח של הבנקים השוודיים

ניסן סלומניסקי

סלומינסקי הוסיף כי "ח"כ לא חייב לדבר עם הלוביסטים והטייקונים, אם לא רוצה. אבל לפעמים יש ברכה בכך ששומעים את בעלי החברות, כפי ששומעים את עמדת הממשלה והרגולטורים - אלא אם מופעלים לחצים מכיוון אחר על הח"כים".

מרכזת הקואליציה בוועדה, ח"כ גילה גמליאל ‏(הליכוד‏), אמרה: "אף אחד לא פנה ולא לחץ עלי. הח"כים צריכים להדוף את הלחצים של בעלי העניין והלוביסטים, ולפעול למען הציבור. יש לקדם את החוק ולהעבירו כמה שיותר מהר".

קנדל וגילה יופיעו בפני הוועדה

ועדת הכספים תחל היום בדיוניה בפרק העוסק בריכוזיות כלל־משקית ובשיקולי תחרותיות ענפית בהקצאת זכויות. מטרת ההצעה היא להכניס באמצעות החוק שחקנים חדשים לתחומי התשתיות שייצרו תחרות. לפי הצעת החוק, הממשלה תקבע רשימה של גופים ריכוזיים, ומי מהם שירצה להשתלב בתהליך הפרטה של תשתיות, יידרש לקבל אישור בהקשר להשפעת המהלך על הגברת התחרות במשק ועל החרפתה של הריכוזית הכלל־משקית.

מי יושפע מחוק הריכוזיות

"אני מקווה שבתוך חודשיים נוכל להשלים את חקיקת חוק הריכוזיות כולו בקריאה שנייה ושלישית", העריך סלומינסקי.

הצעת החוק קובעת עוד כי תיאסר השתתפות של גופים ריכוזיים בהליכי הפרטה והקצאה ממשלתיים, למעט חריגים שיאושרו בוועדה מיוחדת. התחומים שנקבעו כמוגבלים עבור אותם גופים כוללים בין היתר מים, אנרגיה, דרכים, תקשורת, שידורים, מכרות, משאבי טבע, תשתית פיננסית ארצית ותשתית בריאות. בפני הוועדה צפויים להופיע יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה וחברה, פרופ' יוג'ין קנדל, והממונה על ההגבלים במשק, פרופ' דיויד גילה.

"אין רשימה מסודרת של שיקולים"

היועצת המשפטית של ועדת הכספים, עו"ד שגית אפיק, מותחת ביקורת על כמה מסעיפי החוק. בחוות דעת ששיגרה אתמול לחברי הועדה ציינה כי "בפרק המתייחס לשיקולי הריכוזיות בסוגיית הקצאת הזכויות, אין בפועל רשימה מסודרת של שיקולים שיש להביא בחשבון". עוד ציינה כי "בהליך בחינת הריכוזיות הרגולטורים רשאים לשקול שלא להקצות זכות לגורם ריכוזי או לאפשר הקצאה של זכות לגורם ריכוזי". לדבריה, "לא ברור כיצד יתבטאו שיקולים אלה באופן מעשי. לא ברור כיצד על הרגולטור לבחון אם אין באי הקצאת הזכות כדי לפגוע בתחום ובהסדרתו, או מה ההבדל בין שיקולי מניעת הרחבת הפעילות של גורם ריכוזי לבין שיקולי ריכוזיות כלל־משקית. ייתכן כי כדאי לבחון אם ניתן לקבוע רשימת קריטריונים או אמות מידה, אם כי ייתכן שבמקור זה נוסח כך כדי להותיר מרחב ושיקול דעת רחב לרגולטורים".

כמו כן, הדגישה אפיק כי "לא ברור אם קיימת זכות טיעון לגורם הריכוזי, ואם במקום שבו נקבע גוף ריכוזי או שרגולטור מחליט שלא להקצות זכויות, יש לגוף זכות להשמיע את טענותיו. שאלה זו יכולה להתעורר בשלב הראשוני של קביעת גורם כריכוזי, ולנוכח הרשימה המופיעה בתוספת לחוק, לא ברור אם הרשימה היא עניין מובן מאליו או שמדובר בקביעה שניתנת לערעור".

עיקרי הפרק העוסק בריכויות

בסעיף המתייחס לפנייה של הרגולטור להתייעצות עם הממונה על צמצום הריכוזיות בעת גיבוש התנאים המאפשרים הקצאה של זכויות, כדי שהממונה יודיע אם בכוונתו לייעץ בעניין, קבעה אפיק כי "הממונה על צמצום הריכוזיות רשאי שלא להתייחס לפניית הרגולטור. נשאלת השאלה אם זה לא מייתר את כל ההליך מתוכן ומותיר את הסמכות המהותית בידיו של הרגולטור. ייתכן שצריך לשקול קביעה של עילות שבגינן מחליט הממונה שלא לייעץ - אם רק במקרים שבהם קוימה למשל התייעצות בעבר, אם הוא צריך לשקול שיקולים מסוימים בעת שהוא מחליט שלא לייעץ".

בנושא אחר ציינה אפיק כי "הצעת החוק מכילה את נושאי התשתיות החיוניות ותחום התשתית, וגם כאן לא ברור אם היא בבחינת רשימה סגורה, כיצד נקבעה ואם נדרש אישור של ועדה לשנותה". עוד ציינה כי "בשיקולי תחרותיות בהקצאת זכויות, ההליך פחות או יותר דומה להליך בחינת הריכוזיות הכלל־משקית - ולכן נשאלת השאלה בדבר הצורך בגוף הממונה על צמצום הריכוזיות. עוד הוסיפה כי "בסוגיית בחינת שיקולי ריכוזיות כלל־משקית לא ברורה ההבחנה בין קביעת רשימת הגורמים הריכוזיים שתיקבע על ידי הממונה על ההגבלים, לבין גיבושה על ידי הממונה על צמצום הריכוזיות - ולא ברור גם אם יש כפיפות ביניהם".

התנועה לאיכות השלטון: "לב העשייה במשק נשאר מחוץ לחוק הריכוזיות"

התנועה לאיכות השלטון דורשת לתקן כמה סעיפים בפרק הקצאת זכויות בהפרטה בחוק הריכוזיות. במסמך ששיגרה אל הח"כים טענה התנועה: "ההגדרה לקביעת 'גורם ריכוזי' גבוהה מדי. בפועל, לב העשייה של המשק נשאר מחוץ לתחולת החוק".

"בהקשר זה קיימות שתי חלופות", כתבה התנועה לח"כים. "אחת מהן דורשת כי לגורם תהיה אחיזה ביותר ממחצית מכלל הפעילות בתחום התשתית החיונית. מדובר בדרישה גבוהה מדי, שתחול רק על מונופולים. האחרת קובעת כי גורם ריכוזי הוא גורם שמחזיק בזכות ונחשב לגורם פיננסי או ריאלי משמעותי - הגדרה שמכסה מעט מאוד גופים במשק".

עוד קבעה התנועה כי "הרשימה בחוק הקובעת את נושאי תשתית חיונית, המונה 23 נושאי תשתית חיוניים שעליהם יחול החוק, לא ממצה כלל ועיקר. יש נושאים שבוודאות נחשבים שירות חיוני, ולמרות זאת לא מופיעים בהצעת החוק - כמו בנקאות, ביטוח, פנסיה, תעופה, נמלים ורפואה".

התנועה סבורה עוד כי "יש לקבוע אמות מידה ברורות בסוגיית השיקולים שצריכים להנחות את הממונה על ההגבלים העסקיים, בשעה שהוא עוסק בסוגיית הקצאת זכויות ובהשפעתה על התחרות".

התנועה הוסיפה עוד כי יש לבטל את הקצאת המשרה הייעודית והנפרדת לממונה על צמצום הריכוזיות, מאחר ש"ההבחנה היא קוסמטית למדי. משרה כזו צריכה להיות מאוישת על ידי הממונה על ההגבלים במשק. הסיבה לכך היא שלממונה על צמצום הריכוזיות אין תפקידים מהותיים בעלי שיקול דעת. יצירת מנגנון חדש תוביל לעודף ביורוקרטיה ולבזבוז כספי ציבור".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אייקונקס בניה חדשה

היום שאחרי הבלוק: כך בונים בתים - פשוט יותר, חסכוני יותר ועמיד יותר

CLIMATE-UN/COAL

בשוק דובי, ההזדמנויות הכי גדולות מתחבאות דווקא במניות שכולם שונאים