חוק הלוביסטים החדש: רשימות נוכחות, שקיפות הלקוח וענישה

עבירה על "חוק הלוביסטים" תיחשב פלילית ■ הלוביסטים ידווחו על פעילותם כולל הנושאים הספציפיים והאינטרסים שהשדלן מקש לקדם, זהות הלקוח שהשדלן פועל למענו בכל עניין וזהות מקבלי ההחלטות שמולם נעשות כל פעילות

צבי זרחיה
צבי זרחיה
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
צבי זרחיה
צבי זרחיה

המכון לדמוקרטיה הגיש ליו"ר הכנסת מסמך להסדרת פעילות הלוביסטים, לפיו, "חוק הלוביסטים" יחול גם על עבודת לובינג מול שרים ופקידי ממשלה.

עבירה על "חוק הלוביסטים" תחשב כעבירה פלילית, הלוביסטים ידרשו למסור דיווח אחת לשנה המסכם את פעילותם כולל הנושאים הספציפיים והאינטרסים שהשדלן מקש לקדם, זהות הלקוח שהשדלן פועל למענו בכל עניין וזהות מקבלי ההחלטות שמולם נעשות כל פעילות. הלוביסטים ירשמו כנוכחים בדיוני הוועדות.

פרופ' מרדכי קרמניצרצילום: ניר קידר

"חוק הלוביסטים" יחול גם על עבודת לובינג מול שרים ופקידי ממשלה, הלוביסטים ירשמו כנוכחים בדיוני הוועדות. עבירה על "חוק הלוביסטים" תחשב כעבירה פלילית, והם ידרשו למסור דיווח אחת לשנה המסכם את פעילותם כולל הנושאים הספציפיים והאינטרסים שהשדלן מבקש לקדם, זהות הלקוח שהשדלן פועל למענו בכל עניין וזהות מקבלי ההחלטות שמולם נעשות כל פעילות.

הלוביסטים יוכלו לשוב למזנון הח"כים בכנסת כאורחיהם של חברי הכנסת, כך מציע המכון לדמוקרטיה במסמך להסדרת השדלנות בישראל שהוגש הבוקר ליו"ר הכנסת ח"כ ראובן ריבלין (ליכוד). המסמך גובש על ידי פרופ' מרדכי קרמניצר סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה והחוקרים אסף שפירא וחנן סידור.

הצוות הוקם בעקבות פניית הכנסת לאחר הצילומים בתוכנית "עובדה" בפברואר 2012 שתיעדה קורס ללוביסטים שנערך על ידי חברת הלובינג "גלעד" במסגרתו סיפרו לוביסטים כיצד הם מקדמים הצעות חוק למען לקוחותיהם כמו "חוק האפוד הזוהר". אחד הלוביסטים אף תיאר בפני משתתפי הקורס ש"הלוביסטים הם המקף המחבר בין ההון לשלטון".

הצוות סבור ש"התפיסה היסודית היא ששדלנות היא לגיטימית, בלתי נמנעת וכשהיא מתנהלת כהלכה היא אף רצויה במשטר דמוקרטי ליברלי. עם זאת, לשדלנות השלכות פוטנציאליות שליליות ועלולה ולתת בידיהם של בעלי עוצמה כלכלית השפעה מוגזמת, לספק למקבלי ההחלטות מידע מגמתי ואף מוטעה, לפגוע בשקיפות משום שהיא מתנהלת בפורמים קטנים, לערער את אימון הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות ובדמוקרטיה בכלל".

יו"ר הכנסת, ח"כ ראובן ריבלין, אמר כי "הכנסת הבאה תקיים דיון בדו"ח ומקווה שבסופו של דבר יהיו פעולות להסדיר את השדלנות בישראל שתועיל ולא תזיק".

לדברי ריבלין, "הגענו למצב שבו אנשים במקצוע השדלנות חשבו שיכולים לראות בכנסת אסקופה נדרסת והם מנהלים את החיים הדמוקרטים ולא הכנסת. האחראים העיקרים בכל מה שקשור להון ושלטון הם חברי הכנסת עצמם. אנו לא מבקשים להרחיק את האחריות המוטלת על חברי הכנסת".

ריבלין הביע תקווה שחברי הכנסת יבינו שיש צורך שהוא לא רק כורח בל יגונה לקיים דיונים בהסדרת השדלנות ואני מקווה שחברי הכנסת הבאה יבננו שלטובתם טוב לקיים את הקוד האתי כי יסיר כל ספק. גם המובן מאליו טוב שיאמר. אבקש להקים ועדה בכנסת הבאה שתגבש להצעת חוק. נשתדל להביא לפני חברי הכנסת את ההמלצות ובטוח שגם השדלנים יהיה בעד זה".

"הכנסת לא רודפת את מקצוע השדלנות אלא רואה בחיוב רב אפשרות לעזור לחברי הכנסת על ידי לימוד נושא שהם צריכים להכריע בו. מקצוע הלוביזם שמוכר בפרלמנטים רבים בעולם והוא גם חיובי, כל עוד לא גולש ולא הופך לרעה חולה".

שבי גטניו, מנכ"ל "העמותה לדמוקרטיה מתקדמת", אמר כי "קנוניית ההון-שלטון בנושא הסדרת פעילותם של הלוביסטים בכנסת מגיעה לשפל חדש. היום מתברר ששלושת הגורמים הללו סיכמו ביניהם, מאחורי גבו של הציבור, את הסדרת פעילות הלוביסטים בכנסת ללא הפיכת התנהלותם לשקופה באמת וללא הוצאתם מוועדות הכנסת ומסדרונותיה.

"אנו דוחים מכל וכל המלצות אלה שמטרתם להמשיך את שחיתות ההון-שלטון המבצעת במשכן הכנסת ועצירת הסחף הציבורי נגד פעילות הלוביסטים במשכן. אנו נאבק נגד קנוניית זו ונכריע את המערכה לטובת האינטרס הציבורי של כלל אזרחי ישראל. עד סוף מושבה האחרון של הכנסת ה-19 לוביסטים בשכר לא יורשו להיכנס לוועדות הכנסת ומכלול פעולותיהם יבוצעו בשקיפות מלאה".

אני מגנה בחומרה את יו"ר הכנסת, מר ראובן ריבלין, שבדיוק כמו בפרשת תחקיר 'עובדה' על הלוביסטים, גם כאן כנראה בוחר להציג לציבור הצגה אחת בעוד שהוא שומר מכל משמר על אינטרס הלוביסטים ובעלי ההון. כנראה שריבלין סבור שהדרך לבית הנשיא עוברת במשרדיהם המפוארים של בעלי ההון ומשרדי הלובינג הגדולים".

עיקרי ההמלצות "חוק הלוביסטים":

"חוק הלוביסטים" החל כיום רק על משכן הכנסת ועל פעילות מול חברי הכנסת יורחב ויחול גם על פעילות לובינג הנעשית מחוץ לכנסת, ופעילות שדלנית המתבצעת מול חברי הממשלה ומול פקידים בכירים ברשות המבצעת. כיום "חוק הלוביסטים" חל רק על מתחם משכן הכנסת ורק על פניות של לוביסטים עם חברי כנסת.

חלק מהאיסורים המוטלים כיום על פעילות שדלנית יוגדרו כעבירה פלילית ומי שיפר אותם יהיה צפוי לקנס כספי. המדובר באיסור המתייחס להתנהלות שדלנים מול ח"כים, עוזריהם, ועובדי הכנסת ולפי הצעת הצוות גם מול פקידי הרשות המבצעת, נקיטת פעילות שדלנית שלא בהיתר, מסירת מידע לא נכון או אי מסירת מידע כנדרש בחוק לגורם המפקח על פעולת השדלנים.

בעניין זה "הצוות סבור כי יש הצדקה להפללה של המעשים המתוארים לעיל כי ביצועם פוגע באינטרס המוגן של שמירה על תקינות הליך החקיקה בכנסת וקבלת ההחלטות ברשות המבצעת ועל אימון הציבור ברשויות אלה. בנוסף, הפללתה של הפעילות השדלנית הלא מדווחת חיונית למאמץ לשם מניעת הזדקקות לגורמים לא מפוקחים אלה".

לפי ההצעה "חוק הלוביסטים" יחול גם על פעילי מפלגה ו"מאכרים" ואנשים שפועלים כלוביסטים אף שאינם רשומים כלוביסטים בכנסת. יוגברו הפיקוח והאכיפה והענישה בכל הנוגע להפרות דין וכללים על ידי שדלנים רשומים ולא רשומים ובין היתר ניתן יהיה להטיל עליהם סנקציות . יו"ר הכנסת ימנה נושא תפקיד שיהיה אחראי מטעמו לפיקוח על פעולת השדלנים, שיקבל סמכויות פיקוח על עבודת השדלנים.

תוסדר פעילותם של שדלנים פנים ארגוניים בהתאם לכללים החלים על שדלנים מסחריים המועסקים בחברות לובינג.

תקופת הצינון המוטלת על חברי הכנסת ושרים בטרם הם הופכים לשדלנים תוארך משנה לשנה וחצי, ותחולתה תיקבע בחוק תקופת צינון גם על פקידים בכירים ברשות המבצעת.

שדלנים יידרשו למסור דיווח אחת לשנה המסכם את פעילותם כולל הנושאים הספציפיים והאינטרסים שהשדלן מקש לקדם, זהות הלקוח שהשדלן פועל למענו בכל עניין וזהות מקבלי ההחלטות שמולם נעשות כל פעילות. עם זאת, הצוות החליט שאין להטיל על הלוביסטים לדווח על שכר הטרחה שלהם לגורם המפקח על פעילותם כי "דיווח כזה עשוי לתת אינדיקציה לא חוקית למשל כאשר אין הלימה בין שכר הטרחה לאינטרס שדווח עליו. במצב כזה עולה חשש שהאינטרס שדווח עליו אינו האינטרס האמיתי שאותו ביקשו לקדם".

הסמכות להטיל עיצומים מינהליים בכלל זה שלילת היתר הפעילות של שדלנים בכנסת תוענק בחוק ליו"ר הכנסת.

מתן היתר קבוע לכניסת שדלן למשכן הכנסת יותנה בהתחייבות חתומה מצידו לקיים את הוראות הקוד האתי של ענף השדלנות .מתן היתר כניסה למי שאינם שדלנים רשומים יותנה בהתחייבות חתומה מצד מקבל ההיתר שלא לעסוק בשדלנות ופרטיהם של מקבלי היתר הכניסה הקבועים יפורסמו באתר האינטרנט של הכנסת.

יוגבר הפיקוח על אנשים העוסקים בשדלנות אך אינם שדלנים רשומים ובין היתר להטיל עליהם במקרה הצורך את הסנקציות הקיימות או שיהיו קיימות בחוק.

תוסדר כניסתם של שדלנים למתחמים של הגורמים המקצועיים בכנסת באופן שימנע כניסה לא מתואמת ותיאסר כניסתם למבואות מליאת הכנסת.

ישווה מעמדם של שדלנים למעמדם של אזרחים אחרים בכל הנוגע לכניסה למזנון חברי הכנסת כלומר יוכלו להכנס למזנון רק כאשר ח"כ יזמין אותם. המשמעות היא שובם של הלוביסטים למזנון הח"כים

ייאסר קיום מגעים בין שדלנים לבין מזכירות הכנסת ותיאסר כניסת שדלנים למתחם של לשכות יו"ר הכנסת ומזכירות הכנסת.

כל החלטה בסוגייה הנוגעת למליאה ולועדות תפורסם מוקדם ככל האפשר באתר האינטרנט של הכנסת. עד לתפקודו של אתר האינטרנט של הכנסת מוצע להקים מידע טלפוני של הכנסת, שבו יהיה אפשר לקבל מידע על החלטות אלה בזמן אמת.

השתתפות בישיבותיה של ועדות הכנסת: בכל ישיבת ועדה ירשמו בפרוטוקול כל הנוכחים כקהל ויצוין במפורש מי מן הנוכחים הוא שדלן ואת מי הוא מייצג.

על קהל הנוכחים בישיבות של ועדות הכנסת יאסר לקיים שיחות פרטיות או מגע עם חברי הכנסת בזמן הדיון.

שדלן המופיע לפני ועדת כנסת כדובר יזהה עצמו כשדלן ויצהיר לפניה על זהות המיוצג שלו וטיב העניין המיוצג.

יושבי הראש של הועדות יוודאו שיהיה יצוג לכלל האינטרסים והעמדות הרלבנטיות בדיון באמצעות הזמנת אורחים לועדה והקצאה הוגנת של זמן לגורמים המשתתפים בדיון. מוזמנים להופיע כדוברים לפני ועדה יתבקשו לשלוח מראש תקציב כתוב של דבריהם שיפורסם בפורטל הועדה טרם הדיון.

חברות הלובינג ישקלו לחייב את עובדיהן לחתום על הקוד האתי כתנאי לעבודה בחברתם.

-

הצוות בראשות פרופ' מרדכי קרמניצר לא המליץ לחייב את הלוביסטים לחשוף את ניירות העמדה שהם מגישים לחברי הכנסת. לדעת הצוות המדובר בהצעה טובה אבל היא לא רצויה כי הדבר עלול לפגוע בעבודת חברי הכנסת. יצוין כי הח"כים שלי יחימוביץ (עבודה) וח"כ חיים כץ (ליכוד) הגישו הצעת חוק בעניין כבר לפני כשנתיים אבל זו לא קודמה.

כמו כן, הצוות לא קיבל את ההמלצה להוציא שדלנים מישיבותיה של ועדת הכנסת בעת שנערכות בהן הצבעות, או לאסור על שדלנים להשתתף בישיבותיה של ועדת הכנסת או להגביל את השתתפותם בהן כדי למנוע את הצפת חברי הכנסת במידע חד צדדי. הצוות ציין כי אינו תומך בהצעות אלה מאחר שאבחנה בין לוביסט לאזרח רגיל פוגעת בזכותם של הלוביסטים לנגישות שווה למוסדות השלטון.

"ההצעות שלנו הן מידתיות יותר ואין בהם מימד של הכללת יתר והחמרת יותר אם יוחלט על שינוי במעמדם של אזרחים בישיבות של ועדות הכנסת למשל איסור נוכחותם בעת הצבעות בועדות מתבקש שהשינוי יחול גם על שדלנים".

הצוות נפגש עם הנהלת הכנסת, ולוביסטים ועתונאים ופנה לציבור בבקשה לקבלת הצעות. ההמלצות ידונו בכנסת רק לאחר הבחירות, ויהיה צורך לחוקק תיקון ל"חוק הלוביסטים" כדי לאמצם.

החובות המוטלים כיום על הלוביסטים

- ענידת "תג כתום" המציין את זהותם.

- חשיפת שמות לקוחותיהם באתר הכנסת ובפני הח"כים.

- קבלת אישור כניסה מהכנסת.

האיסורים המוטלים על הלוביסטים

- נאסר להציע טובת הנאה.

- נאסר להטעות ח"כ , עובד של חבר כנסת או של הכנסת ביחס לעובדה מהותית כלשהי בקשר לפעילות הפרלמנטרית של ח"כ או ועדה בכנסת.

- לנקוט פעילות לשכנוע חבר כנסת , עובד של חבר כנסת או עובד הכנסת באמצעים פסולים: לחץ, איום, פיתוי,הבטחה לטובת הנאה וכיו"ב.

- להסתובב במזנון הח"כים, לשכת היו"ר,לשכת המנכ"ל, הלשכה המשפטית, לשכת מזכירת הכנסת, מרכז המחקר והמידע ומזכירות ועדות הכנסת.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

עדי שרעבני

"בוודאי שהייתה בועה": עדי שהרבני חזר להיי-טק אחרי הפסקה של שנתיים - זה מה שהוא גילה

רעות וקנין. "יש מוצרים שגם אם אני מוכנה לשלם ורוצה להביא אותם, אין מצב"

מדוע הפיצות בפסח לא יכולות להיות עגולות? האישה שיודעת למה כל כך יקר פה