חגי עמית
חגי עמית
שלטי תעמולה מחוץ לקלפי ברמת אביב
שלטי תעמולה מחוץ לקלפי ברמת אביב. מערכות בחירות תכופות מגבירות את עוצמתן של שתי המפלגות הגדולות
חגי עמית
חגי עמית

על סדר היום