חגי עמית
חגי עמית
שלטי תעמולה מחוץ לקלפי ברמת אביב
שלטי תעמולה מחוץ לקלפי ברמת אביב. מערכות בחירות תכופות מגבירות את עוצמתן של שתי המפלגות הגדולות
חגי עמית
חגי עמית