פרסום ראשון

סוף למחלוקת עם קק"ל? הצעת חוק שמעגנת העברת כספים מקק"ל לאוצר

לפני שבועיים ביקשו מנכ"ל משרד האוצר וראש לשכת רה"מ מדירקטוריון קק"ל להעביר מיליארד שקל מקק"ל לקופת המדינה, אך חברי הדירקטוריון הביעו התנגדות

צבי זרחיה
קופת קק"ל
צבי זרחיה

על רקע המאבק בין האוצר לקק"ל על העברת כספים לקופת המדינה, מקדמת הממשלה חוק שיעגן את העברתם של הכספים שהמועברים לקק"ל מרמ"י לקופת המדינה. מדובר בסעיף בחוק ההסדרים מ-2015 שפוצל ממנו והועבר אל ועדת הכספים, וכעת, לאחר יותר משנתיים, הוועדה תדון בו ביום שני הקרוב במגמה לחוקקו בהקדם.

כזכור, לפני שבועיים הופיעו מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד, וראש לשכת רה"מ, יואב הורביץ, בפני דירקטוריון קק"ל, וביקשו להעביר מיליארד שקל מקק"ל לקופת המדינה. באב"ד הודה כי לגבי הסכום הזה לא הושג סיכום עם קק"ל. חברי דירקטוריון קק"ל הביעו התנגדות להעברת הכסף. בעקבות כך הוסכם בתחילת השבוע בישיבת ראשי הקואליציה על קידומה של הצעת חוק פרטית של חברי הכנסת רחל עזריה ורועי פולקמן (כולנו) בעניין.

בדברי ההסבר להצעת החוק נקבע כי "במסגרת האמנה בין המדינה לקק"ל מ-1961, מקרקעי קק"ל ינוהלו על ידי מינהל מקרקעי ישראל (כיום רמ"י; צ"ז) כנאמן עבור קק"ל. במסגרת ניהול הקרקעות המשותף מעבירה רמ"י לקק"ל מדי שנה את הכספים שהתקבלו בעד קרקעות קק"ל ששווקו בידה, בניכוי הוצאות שוטפות והוצאות אחרות. לאור עליית מחירי הקרקעות ומחירי הדירות, חל בשנים האחרונים גידול ניכר בכספים שמעבירה רמ"י לקק"ל בעד הקרקעות ששיווקה עבורה. ב-2014-2009 העבירה רמ"י לקק"ל כ-1.07 מיליארד שקל בשנה בממוצע.

"בהתאם להסדר, העבירה המדינה לקק"ל במהלך השנים מיליארד שקל, שמקורם בין השאר בהשבחת קרקעותיה של קק"ל בידי המדינה. ההשבחה מומנה בעיקר מתקציב המדינה ופעולותיה, אך פירות ההשבחה אינם מועברים לטובת שימושים ציבוריים באופן סדיר ורציף אלא מצטברים בחלקם בקופת קק"ל.

"הפעולות שאותן בוחרת קק"ל לקדם בכספיה, המתקבלים משיווק קרקעותיה בידי רמ"י, לא תמיד תואמת את סדר העדיפויות הממשלתי כפי שהוא בא לידי ביטוי בחוק התקציב השנתי. לפיכך, מוצע לעגן בחקיקה הוראות שיבטיחו את דרך קבלתם והוצאתם של הכספים שמתקבלים בידי רמ"י בעד שיווק קרקעות קק"ל לטובת מיזמים לאומיים, וכן להתנות את זכאותה של קק"ל לפטור ממס הניתן לה לגבי שנת תקציב מסוימת, בכך שבאותה שנה אכן השתתפה קק"ל במיזמים לאומיים כפי שנקבע על ידי הממשלה".

עוד מוצע כי "המדינה ותאגיד ממשלתי לא יתקשרו עם קק"ל או עם מוסדותיה בהתקשרות שבה קק"ל או מוסדות הקרן מממנים חלק מערך ההתקשרות, למעט בחוזה לצורך ביצוע מיזם לאומי. על ההתקשרויות של קק"ל ומוסדותיה עם גורמים אחרים לצורך ביצוע מיזמים לאומיים הממומנים מתחום הפעולה של מיזמים לאומיים יחולו ההוראות לפי חוק חובת המכרזים כפי שהן חלות על חברה ממשלתית. החלת הוראת חוק חובת המכרזים תבטיח שהתקשרויות כאלה לביצוע מיזם לאומי יבוצעו בדרך שיוויונית פומבית והוגנת".

בהצעת החוק הממשלה אף מגבירה את הפיקוח על פעולות קק"ל, ונכתב כי "לשם פיקוח על קיום הוראות החוק, המדינה לא תעביר לקק"ל ולמוסדותיה סכומים שהוקצבו בחוק התקציב השנתי לטובת מיזמים לאומיים לצורך התקשרות של קק"ל עם גורם אחר בחוזה לביצוע מיזם לאומי - אלא לאחר שנציגי המדינה מצאו שקק"ל או מוסדותיה אכן התקשרו עם אותם גורמים בהתאם להוראות לפי חוק חובת המכרזים".

בסעיף אחר מוצע כי "כל העברה של הסכומים שהוקצבו בסעיף פיתוח לאומי תיעשה רק לאחר שקק"ל נתנה את הסכמתה לכך, וזאת מאחר שהכספים המגיעים לקק"ל בעד שיווק קרקעותיה בידי רמ"י, בהתאם לאמנה בין מדינת ישראל לקק"ל, נכללים בסעיף פיתוח לאומי".

בנוסף, הממשלה גם מקשה את הקריטריון למתן הפטור ממס שניתן לקק"ל, וקובעת בין היתר כי "הפטור ממס יותנה שבשנת הכספים שלגביה מתבקש הפטור - שיעור הסכום בהוצאה בתחום הפעולה מיזמים לאומיים שבחוק התקציב השנתי יהיה 65% או יותר מהסכום הנקוב כהכנסה בסעיף תקציב פיתוח. כלומר, אם יפחת הסכום הנקוב בהוצאה בשנת כספים מסוימת מ-65% מהסכום הנקוב כהכנסה אזי לא ינתן לקק"ל או למוסדותיה פטור ממס לגבי אותה שנת כספים".

חבר ועדת הכספים, ח״כ מיקי לוי (יש עתיד): ״אני מברך את שר האוצר על כך שהחליט לקדם את המהלך שהובלנו בתקופת לפיד כשר אוצר. נכון לחייב את קק"ל להעביר כספים חזרה לקופת המדינה. בגלל שהקואליציה הזאת מונעת ממבקר המדינה לפקח על קק"ל, הכסף השוכב בקופת קק"ל משרת אינטרסים פוליטים ועמותות מקושרות ומנוהל ללא שום בקרה ציבורית ואין סיבה הגיונית לכך. עם זאת, התמיכה במהלך היא מסוייגת. אני קורא לשר האוצר לעשות שימוש בכסף הזה אך ורק להגדלת תקציבים חברתיים לטובת כלל הציבור ולא להשתמש בו שוב בצורה סקטוריאלית פוליטית כיוון שאז נחטא לייעודו".

.בקק"ל סירבו להגיב על קידום הצעת החוק.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker