צבי זרחיה
רב הכותל, שמואל רבינוביץ'
רב הכותל, שמואל רבינוביץ'צילום: גדעון מרקוביץ
צבי זרחיה