בטיחות ברכבת: אין רגולוציה מוסדרת, ונהגי קטר לא נענשים אחרי עבירות מסוכנות

מבקר המדינה: "מדובר בתחום שנוגע בחיי אדם ואין מקום לדחיות נוספות בתיקון הליקויים למניעת תאונות רכבת נוספות"

דניאל שמיל
דניאל שמיל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
דניאל שמיל
דניאל שמיל

תאונות הרכבת הרבות בשנים האחרונות הביאו לחתימה על הסכם בטיחות חדש, שכולל התקנת GPS ומצלמות בקטרים והקמת רשות לאומית לרכבות, אבל המעקב של מבקר המדינה מגלה כי המצב, בינתיים, נותר מסוכן ובעייתי. לפי הדו"ח שפורסם היום, הרגולוציה לוקה בחסר, ולמעשה הרכבת מפקחת על עצמה, הפרדות המסילה מהכביש אינן מבוצעות בזמן ונהגי קטר עבריינים לא נענשים בחומרה.

בתחום הרגולוציה, מציין המבקר כי אמנם הוקם אגף רישוי ובקרה מסילתי, אך הוא מאויש כיום רק במנהל אגף, ולא יכול למלא את תפקידו. תיקוני חקיקה הנדרשים לשם הסדרת הפיקוח טרם נעשו למרות שהרכבת הופרדה מרשות הנמלים כבר ב-2003. המבקר ממליץ גם להקים רשות עצמאית לחקר תאונות תחבורה של כלי טיס, ספינות, רכבות וכן מכונית, במודל האמריקאי. החקירות הפנימיות של תקריות בטיחות שמנהלת הרכבת לא מתנהלות לפי לוח זמנים סדור, ונמשכות חודשים ארוכים - משך זמן בו הבעיה חזרה על עצמה. נוסף על כך, משרד התחבורה לא הסדיר את החקירות הפנימיות בחקיקה, ואת היחס בינן לבין המשטרה ו-ועדות בירור שממנה שר התחבורה עצמו. בסופו של דבר, בתחום הבטיחות, הרכבת היא שמפקחת על עצמה.

בתחום תשתיות הבטיחות, מתברר כי הקמתן של הפרדות מפלסיות בין כבישים למסילות נעשית באיחור. למשל, במפגש כזה ליד כפר מנחם, הסתיימה ההפרדה באיחור של שלוש שנים וחצי. שבע הפרדות אחרות הסתיימו באיחור של שנה.
בעיות חמורות מתגלות בכל הקשור להכשרה, פיקוח וענישה של נהגי הקטרים. בשלב זה, עדיין אין דיני תעבורה לנהגי רכבת, וגם הפיקוח על הכשירות הרפואית שלהם לא הוסדרה. גם הסמכת הנהגים טרם הוסדרה בחקיקה, ועדיין נמצאים ניגודי עיניינים בהסמכתם. כך, למשל, אחרי שמדריך נהגים הסמיך את אחיינו להיות נהג עיתוק ב-2005, עניין שזכה להערה מצד המבקר, האחיין הוסמך שוב בידי דודו, ב-2008, לתפקיד נהג רכבת מטענים.

צילום: אלון רון

עוד עולה מהדו"ח כי העונשים על עבירות בטיחות אינן עקביים, ולא ניתן משקל להצטברות של עבירות כאלה. במקרה אחד, עבר נהג קטר בסימנור (רמזור לרכבת) אדום ועבר את מהירות הנסיעה פעמיים, אך למרות הצטברות העבירות, הנהג נשאר בתפקידו והוטלו עליו קנסות קלים. רק כאשר גרם להתנגשות רכבות, באפריל 2011. הרכבת הודיעה למבקר ב-2006 על קביעת סולם עונשין חדש ומצטבר, אך זה טרם נקבע.

המבקר מדגיש כי על הרכבת ומשרד התחבורה ליישם את ההמלצות ו"יפה שעה אחת קודם" ומציין כי "מדובר בתחום שנוגע בחיי אדם ואין מקום לדחיות נוספות בתיקון הליקויים למניעת תאונות רכבת נוספות".

מרכבת ישראל נמסר בתגובה בעניין ההפרדות המפלסיות: "רכבת ישראל פעלה לקידום נושא הקמת ההפרדות המפלסיות ואף יצאה להליכים מכרזיים והליכי ביצוע מזורזים. עם זאת, לפרויקטי תשתית מורכבים כדוגמת אלו המוזכרים בדו"ח, יש נטייה להתארכות לו"ז מעבר למתוכנן, מאחר שהם נעשים בצמוד למסילת רכבת פעילה ומצריכים קבלת אישורים מגורמים חיצוניים תוך כדי עבודה, כגון החברה הלאומית לדרכים, הוועדה לתשתיות לאומיות וכד'.

"עד כה ביצעה רכבת ישראל 39 הפרדות מפלסיות ו-9 הפרדות נוספות נמצאות בביצוע. משנת 2005 ועד היום נסגרו כ-82 מפגשי כביש מסילה. כיום נותרו בכל הארץ רק 84 מפגשים פעילים, והם מוגנים על ידי אמצעים טכנולוגיים מתקדמים".

בנוגע להסדרת נהלי פרישה מסרה החברה: "רכבת ישראל מנהלת תחקירי אירוע לתאונות ותקריות בטיחותיות. המטרה המרכזית בעבודתה של היחידה הינה לאתר גורמי סיכון וגורמי שורש לאירועים שהתרחשו ובהתאם לכך, לנסח המלצות מתאימות אשר יסייעו למניעת הישנות המקרים. לדעת החברה, איכות התחקיר, האפשרות למצות את התחקיר עד תום ולגבש מסקנות מבוססות, חשובה יותר מקביעת מסגרת של לוחות זמנים ולפיכך הנוהל אינו מגביל את תחקור האירועים בלוחות זמנים. מאידך חשוב לציין, כי מרבית התחקירים מבוצעים תוך פרק זמן קצר.

"יש לציין כי בכל הקשור בחקירת תאונות, גם צה"ל חוקר אירועים של עצמו, באמצעות תחקיר, ועדת חקירה או חקירת מצ"ח מכיוון שמדובר בחקירה מקצועית לצורך לימוד למניעת אירועי עתיד. הדבר נכון לגבי חקירת אירועי רפואה, אירועי טיסה אשר נחקרים תחת גורמים שלפני הכל יש להם ידע מקצועי בלעדי".

משרד התחבורה מסר בתגובה: "אנו מקיימים רגולציה מול חברת רכבת ישראל באופן סדיר וכחלק אינטגרלי של פעילות המשרד ושל אגף רישוי מסילתי בפרט. בכלל זה ערך המשרד בדיקה של נורמות הבטיחות בחברת רכבת ישראל מול נורמות הבטיחות במדינות האיחוד האירופי ב-14 תחומים. ביניהם ציוד נייד, תשתיות, מערכות איתות ותקשורת, תפעול רכבות, מפגשי מסילת ברזל, הובלת מטענים ועוד. על בסיס עבודה זו מכין אגף רישוי מסילתי הנחיות לחברת רכבת ישראל.

"בהתאם להנחיית שר התחבורה מיוני 2011, נבנתה ואושרה תכנית עבודה לשיפור הבטיחות ברכבת ישראל. תכנית העבודה עוסקת בין השאר בהסמכת בעלי תפקידים מסילתיים שהם בליבת תחום הבטיחות, הכנסת טכנולוגיות חדשות להעלאת הבטיחות, הכנסת אמצעי הדרכה חדשים ובכלל זה סימולטורים והתאמת התחזוקה במתחמי התחזוקה לנורמות האירופאיות.

משרד התחבורה מקדם תזכיר חוק התעבורה המסילתית שנועד להסדיר את התחום ולהחליף את פקודת מסילות הברזל. התזכיר יעסוק בין השאר בנושאים הבאים: פיקוח על כשירותם הרפואית של נהגי רכבת ישראל וביצוע בדיקות סמים ואלכוהול; מתן רישיונות לנהגי רכבת, פיקוח על הסדרי הבטיחות, שעות עבודה, וקביעת ענישה ראויה לנהגים המתרשלים בתפקידם ומסכנים את הציבור; נושא בירור פנימי של תאונות רכבת והיחס מול גופי חקירה חיצוניים; אופן מינוין, פעולותיהן וסמכויותיהן של ועדות בירור לבדיקת תאונות ברכבת.

נציין כי משרד התחבורה פועל להכנת חקיקה ראשית להסדרת נושא הבטיחות ברכבת. עבודת המטה לגיבושו של תזכיר חוק להסדרת התעבורה המסילתית כבר הסתיימה ואנו מצויים על סף הפצתו כטרום תזכיר חוק.

|משרד התחבורה פועל להקמתה של הרשות לתחבורה ציבורית שבמסגרתה יקום אגף רגולציה. האגף יכלול כ-17 תקנים ובהם מפקחים על הבטיחות, התפעול והשירות ברכבת. מועד צפוי לאישור הרשות ותחילת הגיוס יוני 2012.

"בהתאם להערות טיוטת דו"ח מבקר המדינה פועל משרד התחבורה להרחבת כוח האדם באגף רישוי מסילתי. משרד התחבורה הגיש בקשה לנציבות שירות המדינה ובקרוב צפויים להתפרסם שלושה מכרזים למשרות בכירות באגף רגולציה מסילתית.

"משרד התחבורה בשיתוף עם משרד האוצר מפעילים חברת בקרה חיצונית העוקבת אחר התנהלות פרויקטי הפיתוח, כולל התייחסות לחריגה בלוחות הזמנים ובתקציב. בהתאמה לממצאי חברת הבקרה מתנהל תהליך של משוב מול רכבת ישראל.

"פרויקטי התשתיות, כדוגמת הפרדות המפלסיות, הינם פרויקטים מורכבים התלויים בקבלת אישורים ממספר גורמים חיצוניים ועלולים להתארך מעבר ללוח הזמנים המתוכנן.

"רכבת ישראל משקיעה רבות במערכות התרעה לנהגי כלי רכב ובהגברת הנראות של המפגשים. בעקבות התאונה במפגש 252 הונחתה חברת רכבת ישראל להכין תוכנית עבודה, בשיתוף עם האגף לרישוי מסילתי שבמשרד התחבורה, הכוללת פתרונות נוספים לשיפור הבטיחות במפגשים.

"בשנת 2010, בעקבות התאונה במפגש 252, הוחלט על התחלת ניסוי של הפעלת מצלמות במפגשים. נושא זה נמצא בתוכנית העבודה של רכבת ישראל.

"בחודש יוני 2011 העביר האגף לרישוי מסילתי לרכבת ישראל דרישות בנושא הכשרת נהגים והסמכתם. הדרישות מבוססות על הנורמות הקיימות באירופה ועל המלצות חברת ייעוץ ספרדית, המסייעת לאגף רישוי מסילתי בבניית הרגולציה.

"במקביל פועל משרד התחבורה לגיבוש נהלים ועיגון בתקנות של נושאים מסויימים דוגמת בדיקות בריאותיות לבעלי תפקיד מסילתי ולנהגי רכבת, נהלים להכשרת בעלי תפקידים, ונהלים בנושאי בטיחות ברכבת ביניהם לעניין הובלת מטענים ובפרט חומרים מסוכנים, ציוד נייד ודרישות להפעלה בטוחה. בנוסף, בימים אלה מתקיים משא ומתן מול עובדי הרכבת במטרה להגיע להסכם קיבוצי חדש בנוגע להכשרת עובדים.

"כמוסדר בפקודת מסילות הברזל, משרד התחבורה הורה על הקמת ועדות בדיקה מיוחדות לבחינת הסיבות להתרחשותן של תאונות ואירועי בטיחות ברכבת ישראל. מטרת הועדות: הפקת לקחים ומניעת הישנות מקרים דומים בעתיד. על פי הנוהל שגובש על ידי הרגולטור במשרד התחבורה, מחויבת חברת הרכבת להעביר למשרד הודעות על תאונות ודוחות בדיקה.

"משרד התחבורה לא סבור שבוועדות הבדיקה שממנה רכבת ישראל צריך לשבת נציג משרד התחבורה. נהפוך הוא, יש לנקוט הפרדה בין הבדיקות, למניעת השפעה בלתי רצויה על הליך הבדיקה של הרגולטור, שחלק מתפקיד לפקח על חברת הרכבת".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

שיעור באוניברסיטה. באקדמיה מצופה מהסטודנטים להתמודד עם בעיות שלא ראו קודם

הסטודנטים באקדמיה נדרשים לראשונה לחשיבה מעמיקה - והתוצאות עגומות

דירה בהנחה

6,269 משקי בית זכו בהגרלה. אבל האם בכלל כדאי לקנות דירה בהנחה?

לחוסכים הסולידיים יש אלטרנטיבה

שעתו היפה של החוסך הסולידי: יש חלופה טובה יותר לפיקדון בבנק

טסלה, מודל S. המחיר למי שיזמין את המודל היום ייקבע בהמשך

אחרי כמעט שנתיים: הדגמים הגדולים של טסלה מגיעים לישראל

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אלעד כהן (מימין), ניצן רנגיני בוצר ודניאל בוצר

ממשכורת של 30 שקל בשעה – לווילה בת שלוש קומות במושב מבוסס בשרון

מסיבה בבריכה, אילוסטרציה

בעל הבית מרוויח 15 אלף שקל ללילה - החיים של השכנים נהפכו לסיוט