חברת החשמל העלימה כספים — וישראל הפסידה 5 מיליארד שקל

בעקבות תחקירי TheMarker, במקום לשפר את רשת החשמל המקרטעת, חברת החשמל השתמשה בכספים שגבתה מהציבור לכיסוי הפסדים ולפנסיה של העובדים ■ התוצאה: הפסקות חשמל תכופות, ונזק של מיליארדים ■ מבקר המדינה מתח ביקורת חריפה על רשות החשמל, שלא עקבה אחר הכסף שהועבר — ועל משרד האנרגיה, שאותו האשים המבקר ב"פיקוח לקוי"

אורה קורן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
עבודות חברת חשמל ברעננהצילום: ללא קרדיט
אורה קורן

המשק הישראלי ניזוק ב–3.3–3.5 מיליארד שקל כתוצאה מהפסקות חשמל תכופות שאירעו ב–2010–2016 — כך עולה מדו"ח מבקר המדינה. בשקלול הנזקים שנגרמו למשק כתוצאה מהפסקות החשמל הממושכות בחורפים של 2013 ו–2015, הנזק שספג המשק הסתכם ב–5.1–5.4 מיליארד שקל.

לפי דו"ח המבקר, החל ב–2010 התחילה הרעה במספר דקות אי־אספקת החשמל במשק, ואלה הגיעו ל–133–280 דקות הפסקת חשמל בממוצע ללקוח בשנה. הסיבה להפסקות החשמל נעוצה במצבה הרעוע של רשת החשמל בישראל, שמקורו בתקצוב חסר, ובכך שהכספים שגבתה חברת החשמל (חח"י) מהציבור לצורך תחזוקת הרשת — הוסטו לקופתה. בכך מאשררים ממצאי מבקר המדינה את סדרת התחקירים שפירסם TheMarker בין 2012–2016, שבה חשף את האופן שבו חח"י עושה שימוש בכספי ההשקעה ברשת הולכת החשמל וחלוקתו לצורך כיסוי הפסדיה, ולצורך מימון ההפרשות לפנסיה של העובדים. זאת, בלי שהרגולטורים של החברה — משרדי האוצר והאנרגיה, רשות החשמל ורשות החברות הממשלתיות — נוקפים אצבע.

לפי ממצאי דו"ח המבקר, חברת החשמל לא טרחה אפילו להסתיר את כוונתה להפר את תכלית הכספים שנגבו מהציבור. ב–2010–2012 היא השקיעה רק 55% מהנדרש בתוכנית הפיתוח שהוכתבה לה, וב–2014 היו ההשקעות בפועל רק 40% מהמחויבות שהוטלה עליה. כך, ב–2013–2016, חברת החשמל גרעה 900 מיליון שקל מדי שנה מפיתוח הרשת.

אם לא די בכך, רשות החשמל העניקה לחברת החשמל מקדמות בסכום מצטבר של 2.5 מיליארד שקל, על חשבון תעריף החשמל הציבורי, כדי שתגדיל את ההשקעות ברשת. אלא שבפועל, כותב המבקר, "חברת החשמל לא ניתבה את המקדמות להגדלת ההשקעות ברשת החשמל, וצימצמה הפסדים או הגדילה רווחים או הוצאות אחרות שאינן השקעות במקטעי הרשת".

מבקר המדינה מעיר לרשות החשמל ולמשרד האנרגיה על כך שלא פיקחו על יעד הכספים, וקובע כי "פערים מהותיים, שנמשכו על פני שנים, בין העלויות המוכרות בתעריף לבין העלויות של חברת החשמל בפועל במקטעי הרשת השונים — תרמו לפגיעה בהשקעות ברשת החשמל".

אפילו לא התכוונה לעמוד ביעדים

תפקידה של רשת ההולכה הוא להעביר את החשמל המיוצר בתחנות הכוח תוך איבוד מינימלי של אנרגיה, במתחים גבוהים במיוחד (מתח עליון ועל־עליון). מרשת ההולכה מועבר החשמל לתחנות מיתוג ולתחנות משנה, הממירות את החשמל למתחים נמוכים יותר (מתח גבוה) ומחלקות אותו לאזורי צריכה. לאזורי הצריכה מגיע החשמל במתחים נמוכים באמצעות רשת החלוקה, ואז מועבר ללקוחות הקצה (הצרכנים).

המבקר מצא כי ב–2012 לא היה בכוונת חח"י לעמוד ביעדי התוכנית לפיתוח רשת החשמל שהגישה לאישור שר האנרגיה — החברה תיכננה לצמצם את הוצאותיה על פיתוח רשת החשמל, ואף שיקפה זאת לציבור ולמשרד האנרגיה. ב–2010–2012, היקף השקעותיה ברשת ההולכה היה 55% בלבד מהיקף ההשקעות הנדרש בתוכנית שאישר שר האנרגיה. בתוכנית הפיתוח המעודכנת ל–2014, חח"י גיבשה חלופת השקעות מינימלית לרשת ההולכה, אך השקעותיה בפועל היו נמוכות אף יותר מהרף שקבעה היא עצמה (70% מההשקעות הנדרשות ו-40% מחלופת ההשקעות המלאה שנדרשה ברשת). המשמעות: הצרכים של משק החשמל לא קיבלו מענה כנדרש.

לדברי המבקר, גם רשת ההולכה נמצאת בתת־פיתוח, והתוכנית לחידוש הרשת הקיימת לא בוצעה. רמת ההשקעות במקטע החלוקה מבטאת תת־פיתוח ניכר בהיקף של כ–900 מיליון שקל בשנה ב–2013–2016. החל ב–2013, חח"י תיקצבה את פיתוח מקטע החלוקה בכמחצית מרמת ההשקעות הנדרשת בתוכנית הפיתוח. בשל מצבה של רשת החלוקה, חח"י הכינה ב–2011–2013 תוכנית לחידוש רשת החלוקה בסכום של 9.4 מיליארד שקל, אולם במועד סיום ביקורת המבקר חח"י טרם החלה לבצע את התוכנית. החברה ביצעה חידוש של הרשת רק במקרים המסווגים כסיכון בטיחותי בסכום של כ–100 מיליון שקל בשנה ב–2015–2014.

עד 2017 השקיעה חברת החשמל 4.6 מיליארד שקל בפיתוח מקטע החלוקה, מתוך השקעות נדרשות של 12.6 מיליארד שקל, כפי שהעריכה החברה ב–2012. "פערים אלה בין ההשקעות המבוצעות להשקעות הנדרשות מהווים נטל כבד על משק החשמל וצרכניו לנוכח הפגיעה באמינות האספקה", קבע המבקר.

תחנת הכוח של חברת חשמל בחדרהצילום: אייל טואג

כתוצאה מתת־השקעות, בעשור האחרון נבלמה מגמת השיפור בדקות אי־אספקת החשמל במקטעי ההולכה והחלוקה, ואף חלה הידרדרות. ההרעה היא בעיקר בקווי מתח גבוה, אך קיימת הרעה גם בקווי המתח הנמוך. מנגד חל שיפור באיכות החשמל.

בעשור הקודם ירד מספר דקות אי־אספקת החשמל במקטע ההולכה על ידי חברת החשמל מ–15.5 דקות בשנת 2000 ל–4.3 דקות ב–2009. ואולם מ–2009 חלה הרעה מתמשכת, ומספר דקות אי־אספקת החשמל עלה ל–6 דקות ב–2016.

גם במקטע החלוקה, מספר דקות אי־אספקת החשמל עלה מ–2009 מ–114.8 דקות ל–168.8 דקות ב–2016. בשיא — ב–2015 — מספרן היה כ–280 דקות בשנה. על פי פילוח שהעבירה חברת החשמל למבקר המדינה, 22% מההפרעות ברשת החשמל נובעות מהתיישנות הרשת, וחלק מהתקלות מקורן בפגעי מזג האוויר, הפסקות מתוכננות עקב פעולות תחזוקה, פגם בייצור, פגיעת גורמים חיצוניים ותכנון והתקנה לקויים.

לפי המבקר, "פערים מהותיים — שנמשכו על פני שנים — בין העלויות המוכרות בתעריף לבין העלויות של חח"י בפועל במקטעי הרשת השונים, תרמו לפגיעה בהשקעות ברשת החשמל. ההשקעות ברשת נותרו ברמה כמעט קבועה במהלך השנים ולא תאמו את צורכי הפיתוח של רשת החשמל".

באשר לכך, טענה חברת החשמל כי הגורם העיקרי לעלייה במספר דקות האי־אספקה הוא צמצום של ביצוע עבודות לשיפור וחידוש רשתות החשמל וכן צמצום עבודות אחזקה מונעת, עקב מגבלות תקציביות שנבעו מתעריף חסר. בחברה הוסיפו לטעון, בתשובה שהשיבו למשרד המבקר במאי, כי אילו עמדו לרשותה הכספים הנדרשים, כולל אלה הנחוצים לקידום פרויקט הטמנת קווי החשמל, מספר ההפרעות ודקות האי־אספקה היה יורד באופן מהותי. המבקר השיב לטענות חח"י כי לרשות החברה עמדו 2.5 מיליארד שקל.

ב–2002, רשות החשמל קבעה יעד שנתי של 100 דקות לאי־אספקת חשמל לצרכן מתח נמוך (רשת החלוקה). רשות החשמל היתה אמורה לגבש תוכנית מחייבת להשגת היעד עד 2003. ב–2001–2002 קבעה חברת החשמל יעד מתון יותר — 110 דקות — שהיה אמור להיות מושג ב–2006. ב-2002 גיבשה חברת החשמל תוכנית כלכלית, שלפיה היעד ל–2009 הוא 141 דקות אי־אספקה. ב–2017 מסרה חברת החשמל למבקר המדינה כי שינתה את היעד ל–157.2 דקות. משרד האנרגיה ורשות החשמל השיבו למשרד מבקר המדינה כי אינם מודעים ליעד 140 הדקות שקבעה חברת החשמל לעצמה.

דו"ח מבקר המדינה מ–2006 הורה לרשות החשמל ולמשרד האנרגיה לקבוע יעד משותף למשק, כולל תוכנית להשגתו. באותו דו"ח העיר המבקר לחברה כי עליה לבחון את יעדיה לסוף העשור, במטרה להשיג את היעד שבבסיס תעריף החשמל, של 100 דקות אי־אספקה.

חברת החשמל: "התוכנית — יעד שאליו יש לשאוף"

החל ב–2012, חברת החשמל קיבלה מרשות החשמל מקדמות בסכום מצטבר של כ–2.5 מיליארד שקל שיועדו להשקעה ברשת, והיה עליה להשקיעם בפיתוח הרשת וחידושה בהתאם לחובות ספק שירות חיוני על פי החוק. לדברי המבקר, יעד ההשקעות שקבעה חח"י — 250 מיליון שקל בשנה — אינו מספיק לצמצום האי־אספקה.

בתגובה טענה חברת החשמל כי נוכח הגירעונות שאליהם נקלעה חברת החשמל, החברה החליטה במודע לפעול בראש ובראשונה לצמצום חובותיה ולחיזוק איתנותה הפיננסית, ולכן החליטה לא להגדיל את הוצאותיה על השקעה ברשת. החברה הוסיפה לטעון כי העובדה שהצליחה להוציא לפועל חלק בלתי־מבוטל מתוכניות הפיתוח — חרף קשיים פיננסיים ממשיים שנגרמו עקב התנהלות הרגולטורים והיעדרו של כיסוי תעריפי מתאים — ראויה לשבח ולא לביקורת.

משרד מבקר המדינה השיב לחברת החשמל כי היא ספק שירות חיוני ומונופול במקטעי הרשת, והיא האחראית לתכנון והוצאה לפועל של תוכניות הפיתוח. כמו כן, כתב המבקר, חברת החמשל היא גוף דו־מהותי (חברה עסקית הפועלת גם לטובת ציבור הצרכנים), ומתוקף כך חלה עליה החובה לפעול לטובת הציבור, לצד שקילת שיקולים עסקיים ומציאת האיזון בין שניהם.

החברה טענה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי יישום מלא של התוכניות אינו מציאותי, וכי תוכניות הפיתוח משקפות מצב מיטבי, שאליו יש לשאוף בכפוף למגבלות סטטוטוריות ותקציביות, ולא יעד ריאלי. לעומת חברת החשמל, רשות החשמל ומשרד האנרגיה הצהירו למבקר כי הם רואים בתוכנית הפיתוח תוכנית עבודה מחייבת לחח"י. באשר לכך, משרד המבקר קבע כי תוכנית פיתוח לא נועדה לשקף "מצב מיטבי שאליו יש לשאוף", אלא נועדה לשמש כלי לתכנון וביצוע של המטרות והיעדים בתחום פיתוח הרשת, בהתאם לצורכי המשק. משאישר השר את תוכנית הפיתוח, כאמור ברישיון, היא הופכת למחייבת, ועל חברת החשמל להוציאה אל הפועל, כתב המבקר.

יו"ר חברת החשמל, יפתח רון טלצילום: אוליבייה פיטוסי

החברה  טענה כי היא שאפה לבצע כ–70% מתוכניות הפיתוח, אך בשל קשיים סטטוטוריים ותקציביים לא היה ביכולתה לבצע חלק גדול מהתוכנית. המבקר השיב לחח"י כי על פי דוחותיה הכספיים והפנימיים, כבר ב–2012 — עוד בטרם אישר שר האנרגיה דאז את תוכנית הפיתוח המעודכנת מ–2014 — היא תיכננה לצמצם את הוצאותיה על פיתוח רשת החשמל, וידעה מראש שלא תעמוד ביעדים שהיא עצמה הציבה. בעת הכנת תוכנית הפיתוח כיוונה חברת החשמל לתרחיש שלפיו יבוצעו כ–70% מתוכניות הפיתוח, אך רמת התקצוב שקבעה היתה כ–40% בלבד מהתוכנית המלאה. יתר על כן, החברה אף לא תיקנה את תוכנית הפיתוח שהגישה לאישור שר האנרגיה. מובן שגם אילו התקבלו האישורים התכנוניים לכל הפרויקטים בתוכנית הפיתוח מ–2014, אי־אפשר היה לבצעם, מאחר שהחברה לא הקצתה משאבים לכך.

המבקר מתריע: מצב הרשת רק יחמיר

המבקר התריע מהחמרה נוספת במצב רשת ההולכה. המבקר הזכיר כי ב–2016 קיבלו גורמי הממשלה כמה החלטות באשר להשבתת תחנות הייצור הפחמיות רידינג ואורות רבין, ב–2020 וב–2022 בהתאמה, דבר שלטענת חח"י עלול לפגום ביכולת שרידותה של מערכת החשמל. באשר לכך כתב המבקר כי משרד האנרגיה, רשות החשמל וחברת החשמל נדרשים לגבש תוכנית שתיתן מענה לצרכים הנובעים מהשבתת התחנות. רשות החשמל ציינה כי היא מגבשת המלצות פיתוח ל–2018–2022.

המבקר קבע כי בשל התת־פיתוח בכל מקטעי רשת החשמל, מצבם הלקוי של המקטעים וגילם, משרדי האוצר והאנרגיה, רשות החשמל וחברת החשמל נדרשים לבחון מחדש את ההשקעות הנדרשות בתוכניות הפיתוח השונות, לתעדף את הפרויקטים לטובת ביצועם בטווח הקצר, ובד בבד לגבש תוכנית לצמצום כל הפערים שנוצרו — שתכלול דרכי ביצוע, מדדים ומקורות מימון, ושליישומה יהיו מחויבים כל הגורמים המעורבים.

לדברי המבקר, פיתוח הרשת וחידושהּ הכרחיים לא רק לאספקה אמינה ורציפה, אלא גם להבטחת קיומם של תנאי תחרות במשק החשמל ולהוזלת מחיר החשמל. "העלויות הכבדות, המושתות על צרכני החשמל בשל ירידה באמינות אספקת החשמל, ממחישות כי אין להשלים עם הפערים הגדולים שנוצרו בין היעדים בתוכנית הפיתוח שגיבשה החברה לבין היקפי ביצועם, ועם תת־השקעות בתשתיות בכלל ובתשתיות חיוניות בפרט". המבקר אף האשים את הרגולטורים בתרומה למצב: "פערים אלה מעידים כי הפיקוח הרגולטורי בהקשר של תכנון ופיתוח רשת החשמל ויישומו, הסרת חסמים לפיתוח וחידוש הרשת וחסמים תקציביים — לקו בחסר".

רשות החשמל "לא ידעה"

המבקר קבע כי מ–2002 ועד מועד סיום הביקורת לא בדקה רשות החשמל מה רמת האמינות הנדרשת למשק החשמל, ולא קבעה יעד מעודכן לרמת האמינות הנדרשת. בכך, כתב המבקר, נמנעה הרשות משימוש בכלים שברשותה כדי להגדיל את אמינות האספקה.

המבקר מתח ביקורת נוספת על כך שרשות החשמל לא פיקחה על השימוש שעשתה חברת החשמל ב–2.5 מיליארד שקל שניתנו לה כמקדמות על חשבון תעריף החשמל. המבקר הוסיף כי מ–2002 ועד ינואר 2018, רשות החשמל לא עידכנה את בסיס התעריף של רשת החשמל, ובכך הציבה סיכון משמעותי ליצירת תעריף שאינו משקף את מלוא העלות שהיתה אמורה להיות מוכרת לאור השינויים במשק החשמל ובמבנה העלויות של החברה.

"משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה שבמשך שנים רבות לא קבעה רשות החשמל יעד מעודכן לרמת האמינות הנדרשת לאספקת חשמל מצד חברת החשמל, ונמנעה משימוש בכלים חשובים שברשותה כדי להגדיל את אמינות אספקת החשמל לצרכני החשמל. הדבר מעיד על חולשת הפיקוח בתחום, ואינו עולה בקנה אחד עם החובות המוטלות על הרשות על פי החוק. המבקר הנחה את הרשות לפעול לאלתר לגיבוש יעדים לאמינות אספקת חשמל ברמה הנדרשת למשק, שיישענו על אופטימיזציה כלכלית".

רשות החשמל מסרה באפריל למשרד המבקר כי היא פועלת לתקן את מגמת ההידרדרות במספר דקות האי־אספקה — הן באמצעות תוכנית רב־שנתית לשחלוף הרשת שאושרה לחח"י בינואר השנה, והן באמצעות הכרה בעלויות פיתוח של רשת חדשה, תחנות משנה חדשות וקיצור קווים, שיביאו לשיפור נוסף ברמת האמינות. בתשובתה למבקר צפתה הרשות כי בעשור הקרוב יחול שיפור ניכר במדדי אמינות האספקה.

נוסף לטענתה כי לא היתה מודעת ליעד אמינות האספקה שקבעה החברה ל–2009 — 140 דקות אי־אספקת חשמל — הרשות טענה כי ערכה בראשית העשור בירור מול חח"י בנושא עצירת מגמת השיפור, ודרשה מהחברה להציג לפניה דו"ח המפרט את הפעולות שבכוונתה לבצע כדי לחזק את אמינות האספקה. לדברי רשות החשמל, בעקבות דרישתה הוגשה לרשות תוכנית שהיתה כרוכה בהשקעות ניכרות של כ–7 מיליארד שקל. עוד טענה הרשות כי כדי לוודא שהכספים המועברים לחברה לצורך חידוש הרשת אכן משמשים למטרה זו, הרשות החלה בינואר להפעיל תעריף חדש למקטעי ההולכה והחלוקה, הכולל מנגנון תמרוץ שמתנה את התעריף בהשלמה בפועל של בניית מקטעי הרשת וכן במדדי אמינות אספקה. בכך, טענה הרשות, נסללה הדרך לשיפור באמינות האספקה באמצעות השקעות ייעודיות שיהיו מפוקחות על ידי הרשות מדי שנה.

בתגובה לטענות אלה כתב המבקר כי התעריף החדש פורסם לאחר סיום הביקורת, וכי על רשות החשמל לוודא שהמנגנון משיג בשנים הבאות את מטרתו.

עובדי חברת החשמל מתקנים קווי חשמל בפתח תקוהצילום: יוסי וייס

באשר לטענה כי הרשות לא ידעה על היעד של חברת החשמל, המבקר השיב כי יעד זה השתקף הן בדו"חותיה הכספיים של החברה והן בדו"חותיה הפנימיים, וכי טענת הרשות על כך שאינה מכירה את היעד מלמדת על רמת פיקוח שאינה מספקת.

הפיקוח הלקוי של משרד האנרגיה

את עיקר הביקורת על משרד האנרגיה מיקד המבקר בכך שהמשרד ידע כבר ב–2010 כי חברת החשמל לא תוכל לעמוד בחלק ניכר מיעדי תוכנית הפיתוח. למרות זאת, כתב המבקר, פיקוח המשרד על תכנון הפיתוח ויישומו היה חסר, והוא אף אישר את התוכנית במטרה לקדם יעדים של ייצור חשמל פרטי, לרבות באנרגיות מתחדשות, בלי לגבש מענה לחוסר. "האי־התאמה בין התוכנית שאושרה ב–2014 לבין היקפי הביצוע שהיו ידועים למשרד האנרגיה מרוקנת מתוכן את המשמעות של תכנון חמש־שנתי המשקף את צורכי משק החשמל. יש בכך עדות לפיקוח לקוי מטעם משרד האנרגיה".

משרד האנרגיה השיב למשרד המבקר במאי כי הוא צופה שהמנגנון שגיבשה רשות החשמל, שמתנה את ההכרה התעריפית בהשלמה בפועל של בניית מקטעי הרשת ובמדדי אמינות האספקה, יביא לשיפור ניכר במדדי אמינות האספקה בשנים הקרובות. המשרד הוסיף כי הרפורמה בחשמל צפויה גם היא לשפר את המצב.

המבקר העיר למשרד האנרגיה כי אין להשלים עם הפערים הגדולים בין היעדים בתוכנית הפיתוח לבין רמת ביצועם, וביקר את המשרד על חוסר פיקוח רגולטורי. "יש לוודא שתוכניות הפיתוח מציבות יעד שיקדם את משק החשמל, ובד בבד שיעד זה אינו מנותק מן היכולת לממש את התוכניות. נוסף על כך, על משרד האנרגיה לוודא כי תוכניות הפיתוח ישקפו בבירור אילו מהפרויקטים יבוצעו בסבירות גבוהה ואילו לא", כתב המבקר.

עם זאת, המבקר הוסיף כי הוא "רואה בחיוב" את העולה מתגובות משרד האנרגיה ורשות החשמל, שלפיהן ננקטו צעדים לגיבוש כלי בקרה יעילים, וכי עליהם לוודא כי כלים אלה אכן משיגים את מטרתם. על משרדי האוצר והאנרגיה, קבע, לוודא שהרפורמה בחשמל משיגה את יעדיה.

חברת החשמל: "עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר"

מחברת חשמל נמסר בתגובה כי "ממצאי דו"ח מבקר המדינה שפורסמו היום מתבססים על נתוני עבר, ואינם עדכניים ל-2018. חברת החשמל תשקיע בשנת 2019 שלושה מיליארד שקל בפיתוח רשת ההולכה כחלק מהרפורמה במשק החשמל וההכרה התעריפית המעודכנת.

"לאורך השנים, השקיעה חברת החשמל מיליוני שקלים בתחזוקת ובפיתוח הרשת, לצד שדרוג והקמה של קווי חשמל, וזאת על מנת להתאימה למציאות המשתנה של צריכת החשמל בישראל. בזכות השקעה זו מצליחה חברת החשמל לספק חשמל באיכות ובאמינות העומדים בסטנדרטים הבינלאומיים המחמירים ביותר. כך, מספר דקות אי-אספקת החשמל עומד בסטנדרט הבינלאומי ונמוך באופן עקבי מהממוצע האירופי; שרידות מערכת החשמל עומדת בסטנדרטים הגבוהים ביותר (לרבות היעדר אירועי "עלטה", בניגוד לשורה של מדינות מערביות מובילות); ופרק הזמן לשיקום אספקת החשמל לצרכני החברה הוא מהטובים בעולם.

"הנתונים הבלתי רלוונטיים שמועלים בדו"ח הם תוצר של עיכוב מתמשך של יותר מ-15 שנים בעדכון בסיס התעריף, שמכוחו אמורה להינתן לחברה ההכרה התעריפית שאמורה לשמש כמקור הכספי לביצוען של תכניות הפיתוח. עיכוב זה בעדכון בסיס התעריף השפיע באופן ישיר על יכולת החברה ליישם את תכניות הפיתוח והתחזוקה של הרשת. יש לציין כי חברת החשמל התריעה בזמן אמת על השלכותיה של החלטה זו ושיקפה זאת לציבור ולמשרד האנרגיה. רק בתחילת 2018 עודכן בסיס התעריף, ובהתאם עודכנו תכניות הפיתוח והתחזוקה של הרשת".

מרשות החשמל נמסר בתגובה: "רשות החשמל הוציאה באחרונה לפועל שורת צעדים שיקדמו באופן משמעותי את פיתוח רשת החשמל לטובת חיבור יצרנים ושיפור אמינות האספקה לצרכנים. בין הצעדים ניתן למנות את אישור בסיס תעריף הרשת החדש, הכולל מנגנונים לקידום השקעות ברשת, לפיקוח על כמות ואופן ההשקעות, ולתמרוץ החברה להפחית דקות אי-אספקה. כמו כן, בימים אלה מאושרת תוכנית פיתוח הרשת ל-2018-2022 על ידי שרי האנרגיה והאוצר. במסגרת תוכנית הפיתוח כללה רשות החשמל הקדמה של כמה מיזמי הולכה מרכזיים שתפקידם, בין היתר, שיפור אמינות האספקה ומתן אפשרות חיבור ליצרנים פרטיים ויצרני אנרגיה מתחדשת. בנוסף, השינוי המבני בחברת החשמל ממקד את החברה בפיתוח הרשת. סדרת פעולות זו מבטיחה את הכוונת החברה להשקעה משמעותית ברשת החשמל לשם קידום חיבור יצרנים לרשת ושיפור אמינות האספקה. הרשות מודה למבקר על ביקורתו, ותמשיך לפעול לפיתוח ולהתייעלות הרשת".

ממשרד האנרגיה נמסר: "תוכנית הפיתוח ל-2022-2018 אושרה על ידי השר והיא תכיל לראשונה מועדים להשלמת הקמתם של כל רכיבי הרשת השונים שבתוכנית. תוכנית הפיתוח למערכת ההולכה והחלוקה נדרשת לתת מענה להתפתחות הביקוש הצפויה במשק החשמל, הצורך בשדרוג הרשת לשם הגברת שרידות המערכת, אמינות ויתירות ההספקה, ולחיבור של מתקני ייצור ובכללם מתקני ייצור באמצעות אנרגיה מתחדשת הנדרשים למשק החשמל. על פי תעריף הרשת שאושר במסגרת התוכנית, חברת החשמל מתוגמלת על בניית הרשת רק עבור מקטעים שנכנסו לפעולה בפועל.
רשות החשמל תפקח באופן הדוק אחר התוכנית ויישומה, בשילוב יישום הרפורמה במשק החשמל, צפוי לשפר משמעותית את רמת אמינות האספקה במשק החשמל".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker