החלטורה של המרצים באוניברסיטאות: מאות עובדים "מהצד" - ללא אישור

מבקר המדינה דורש מהאוניברסיטאות ומהמועצה להטיל במהירות מגבלות ברורות ונוקשות על העסקת חברי סגל בעבודות נוספות ■ בתגובה לדו"ח טוענים באוניברסיטאות כי "נפלו פגמים מהותיים בממצאים" וכי "הן פועלות בהתאם להנחיות"

ליאור דטל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
הרצאה (אילוסטרציה, למצולם אין קשר לנאמר)צילום: TODD HEISLER / NYT
ליאור דטל

מאות מרצים בכירים באוניברסיטאות עובדים ללא אישור בעבודות נוספות, uהאוניברסיטאות המעסיקות אותם והמועצה להשכלה גבוהה, שמתקצבת את משכורותיהם, מעלימות עין — כך כותב מבקר המדינה בדו"ח חריף על המוסדות להשכלה גבוהה. המבקר דורש מהאוניברסיטאות ומהמועצה להטיל במהירות מגבלות ברורות ונוקשות על העסקת חברי סגל בעבודות נוספות. בתגובה לדו"ח טוענים באוניברסיטאות כי "נפלו פגמים מהותיים בממצאים" וכי "הן פועלות בהתאם להנחיות".

לפי דו"ח מבקר המדינה, מדובר בחברי סגל — מרצים וחוקרים בכירים באוניברסיטאות — המשתכרים עשרות אלפי שקלים בחודש ומקדישים חלק ניכר מזמנם לעבודה בשכר בגופים פרטיים מחוץ לאקדמיה, תוך פגיעה בעבודתם האקדמית. המבקר דורש מהנהלות האוניברסיטאות לפעול לאיתור חברי סגל שעובדים ללא אישור "ולטפל בהם כנדרש".

הקומבינות, המיליארדים שנעלמו וההפקרות: סיפורים שצריך להכיר מדו"ח המבקר 

לפי הערכות מבקר המדינה, 40% מחברי הסגל באוניברסיטאות עובדים בעבודה נוספת, שלעתים פוגעת בעבודתם באוניברסיטה, ויותר ממחציתם (כ–52%) עושים זאת ללא אישור. מהדו"ח עולה כי לאוניברסיטאות אין מידע מלא על מספר חברי הסגל שעוסקים בעבודה נוספת ועל הזמן וההשקעה שהם מקדישים לה, וכי ייתכן שהן מתגמלות בבונוסים כספיים מרצים שעובדים בעבודות נוספות — רק על סמך הצהרתם שהם מקדישים את רוב זמנם לעבודה באוניברסיטה.

"על כל האוניברסיטאות לדרוש מחברי הסגל דיווח מחודש על עיסוקיהם הנוספים ולהגבילם בכך", כותב המבקר. "עליהן להפעיל מנגנון לבקרה ופיקוח שוטף על העיסוקים הנוספים של חברי הסגל ולנקוט צעדים מתבקשים — לרבות צעדים משמעתיים כאשר מתגלה חריגה".

ות"ת מתעלמת מהמבקר

ב–2002 התייחס מבקר המדינה לסוגיה ודרש כי הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה תקבע כללים והנחיות ברורים, אבל עד היום היא לא עשתה זאת. בשנת 2000 קבעה ועדה, בראשות מבקר המדינה לשעבר יעקב מלץ, כי על המוסדות לקבוע כללים ברורים ומחייבים לעבודה של חברי סגל אקדמי מחוץ לאוניברסיטאות.

בדו"ח הנוכחי כותב המבקר כי "משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התעלמותה של ות"ת מדו"ח מבקר המדינה הקודם ואת אוזלת ידה והעובדה שבמשך כ–15 שנה לא הסדירה את האמור, אף שעניינים אלה משליכים על נושאי הליבה של המערכת האקדמית — ההוראה, המחקר והתקציב. על ות"ת למלא את תפקידה כגוף המפקח על המערכת — לשכלל את ההנחיות ולקבוע מגבלות ברורות. כיוון שלא עשתה זאת, כל מוסד פועל על פי שיקול דעתו ונוצרו ביניהם הבדלים, כשיש מוסדות שאינם פועלים על פי ההנחיות שהם עצמו קבעו".

המבקר מציין כי בות"ת "בולטת חולשה מהותית" וכי ההנחיות של הוועדה — שתפקידה לתקצב ולפקח על האוניברסיטאות — הן כלליות ומעטות, וגם הן לא נאכפות על ידי האוניברסיטאות ולא מפוקחות על ידי הוועדה. לפי ההנחיות, "חבר סגל חייב לראות באוניברסיטה את עיסוקו העיקרי, להקדיש לעבודתו בה את מיטב זמנו ולהימנע מעיסוקים העלולים לפגוע בחובותיו לאוניברסיטה".

ההנחיות קובעות שחבר סגל יוכל לעבוד בעבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה רק בתנאי שיקבל לכך אישור מראש מהנהלת האוניברסיטה — ובתנאי שהעבודה הנוספת לא תפגע בעבודת המחקר וההוראה שלו. "על ות"ת למלא את תפקידה כגוף המפקח על המערכת — לשכלל את ההנחיות ולקבוע מגבלות ברורות", קבע המבקר.

מבקר המדינה מדגיש כי נוסף על אנשי הסגל הרבים שמועסקים בעבודה צדדית בלי שקיבלו אישור מראש מהאוניברסיטאות, בניגוד להנחיות — בחלק מהמקרים האוניברסיטאות אישרו למרצים עבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה גם לאחר שלא עמדו במטלות האוניברסיטאיות ולא מילאו את דרישות המחקר וההוראה שלהם. כלומר, הן המשיכו לשלם את משכורתם אף שלא עמדו בדרישות העבודה, ואף אישרו להם לעבוד ולקבל שכר מגופים נוספים — בניגוד להנחיות ות"ת ולמרות הסיכון שהדבר יפגע עוד יותר בעבודתם במוסד.

המבקר מדגיש כי ות"ת והמועצה להשכלה גבוהה לא אכפו את ההנחיות ולא פיקחו על הנושא. מהדו"ח עולה כי בחלק מהמקרים האוניברסיטאות לא אספו מידע על היקף הפרסומים והעבודה המחקרית של חברי הסגל או על שעות ההוראה שלהם.

הרצאה באוניברסיטה (אילוסטרציה, למצולמים אין קשר לנאמר)צילום: דודו בכר

"האוניברסיטאות עצמו את עיניהן"

מאחר שבאוניברסיטאות ובמועצה להשכלה לא היה מידע על אנשי הסגל שעוסקים בעבודות נוספות, המבקר בדק מדגם של כ–2,000 חברי סגל שעובדים במשרה מלאה ואינם נמצאים בשנת שבתון. הבדיקה התייחסה לחברי סגל שהגישו לאוניברסיטאות בקשות לביצוע תיאום מס על עבודה נוספת, אבל לא ביקשו אישור לכך, ולחברי סגל שלא ביקשו "מענק זמן מלא" מהאוניברסיטאות — תוספת כספית שניתנת לחברי סגל שהקדישו את מלוא זמנם למוסד ולא עסקו בעבודה נוספת, כנראה מאחר שעבדו בעבודה נוספת ללא אישור.

עוד נמצא בביקורת כי כמה מהאוניברסיטאות מעניקות למרצים בונוס כספי על הקדשת מלוא זמנם למוסד רק לפי הצהרתם, בלי לבדוק זאת. בנוסף, חלק מהמענקים ניתנו למרצים שלא עמדו בדרישות ההוראה והמחקר של האוניברסיטאות וגם לא במטלות שלהם.

מבקר המדינה כותב כי מספר חברי הסגל העובדים בעבודות נוספות הוא "גבוה" מהמותר לפי הנחיות ות"ת. בביקורת עלה גם כי 55% מחברי הסגל באוניברסיטת בר אילן לא מקבלים מענקי מחקר. "נתון חריג המחייב את האוניברסיטה לנתח את הסיבות ולנקוט בפעילות כדי לקדם את היקף המחקר".

המבקר התמקד באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת בר אילן. בביקורת נמצא כי חברי סגל בהן עבדו בעבודה נוספת ללא אישור, אחרים קיבלו אישור אבל חרגו במספר השעות שהקדישו לעבודה הנוספת, וחלק קיבלו אישור — אף שלא עמדו במחויבות האקדמית שלהם.

"התברר שעבודה נוספת באופן החורג מהכללים היא תופעה רחבת היקף הכוללת מאות חברי סגל. מקצתם בכירים וידועים במשק", נכתב בדו"ח. "אין ספק שהאוניברסיטאות עצמו את עיניהן לנוכח התופעה השלילית. הן לא פעלו לאתר חברי סגל החורגים מהכללים, לא הקפידו שעבודה נוספת תתבצע בהתאם להנחיות ולא טיפלו באמצעים משמעתיים בחברי סגל שעבדו ללא אישור. המבקר רואה בחומרה את התעלמות האוניברסיטאות מהדו"ח הקודם ואת העובדה שאינן מטילות ביקורת — אלא בקרה רופפת מאוד. החופש האקדמי מחייב ביתר שאת להקפיד שחברי הסגל יעמדו במחויבות שלהם כלפי המוסדות שהם מועסקים בהם".

מרצים באוניברסיטאות מחויבים ללמד שש־שמונה שעות בשבוע ולהקדיש את שאר זמנם למחקר — אבל אין להם שעון נוכחות או חובת דיווח על נוכחות בשיעורים או במשימות. שכרם של חברי סגל בכירים מגיע לכ–30 אלף שקל בחודש והם מקבלים גם קביעות בתפקיד והטבות נוספות.

ייעוץ וחוות דעת

בכירים רבים באוניברסיטאות עוסקים בעבודות נוספות כמו ייעוץ וכתיבת חוות דעת לחברות גדולות במשק. בשנה האחרונה הסוגיה עלתה לכותרות. יודגש כי בדוגמאות הבאות המרצים קיבלו אישור לעבודה נוספת. באוקטובר פורסם באתר החדשות והדעות "מקום הכי חם בגיהנום" כי פרופ' צבי וינר, דקאן בית הספר למינהל עסקים של האוניברסיטה העברית נרשם כלוביסט בכנסת בשכר מטעם בנק הפועלים. וינר, שותף־מנהל בחברת ייעוץ פרטית נוסף על עבודתו באוניברסיטה, טען כי הוא יועץ לבנק בוועדת פישמן, שהוקמה כדי לבחון את האשראי שנתנו הבנקים לאנשי העסקים הגדולים במשק, בהם אליעזר פישמן.

וינר אינו לבד. בתחקירים ב–TheMarker ו"במקום הכי חם בגיהנום" נכתב כי פרופ' איתן פרידמן, מרצה לרפואה פנימית וביוכימיה באוניברסיטת תל אביב, נתן בעבר חוות דעת לחברות חיפה כימיקלים ופז, כשתושבים במפרץ חיפה תבעו אותן, וכי פרופ' גד רנרט מהפקולטה לרפואה בטכניון נתן גם הוא חוות דעת לפז באותו מקרה. פרופ' יוסף ריבק מהחוג לבריאות סביבתית באוניברסיטת תל אביב נתן חוות דעת לחברת כיל במסגרת מאבק שניהלו תושבים נגד כריית פוספטים בשדה בריר.

פרופ' חיים פרשטמן ופרופ' יוסי שפיגל מבית הספר למינהל עסקים הועסקו כמומחים שכתבו חוות דעת עבור החברה המרכזית למשקאות קלים (קוקה קולה ישראל) בתביעה שהוגשה נגדה בטענה כי היא גבתה מחיר מופרז. פרופ' מיכל גל מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה נתנה חוות דעת לידיעות אחרונות, פרופ' יואב דותן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ייעץ לקבוצת דלק, פרופ' שרון חנס, דקאן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, נתן בעבר חוות דעת לבנק לאומי ולאיגוד הבנקים, וכך גם עמיתו לפקולטה פרופ' אסף חמדני.

"הנחיות ידועות ומחייבות"

מאוניברסיטת תל אביב נמסר בתגובה כי "האוניברסיטה דוחה את הטענה כאילו אינה פועלת על פי הנחיות ות"ת. האוניברסיטה מפעילה בקרה ואכיפה בהתאם להנחיות ות"ת ועל פי הסכמי העבודה. במשך שנים האוניברסיטה פעלה להדק את הבקרה והאכיפה. האוניברסיטה רואה חשיבות רבה במחויבות חברי הסגל להשקיע את מרב זמנם במחקר והוראה, ופועלת לשמירה על עקרונות אלה. המידע לגבי עבודת החוץ של אנשי הסגל מרוכז בידי האוניברסיטה, וחברי הסגל נדרשים לעבוד בהתאם לנוהליה ולעמוד בדרישות המחקר וההוראה.

"האוניברסיטה פועלת ותמשיך לפעול בהתאם להמלצות המבקר, במסגרת ההגבלות המוטלות עליה. חברי הסגל מדווחים על עבודתם מחוץ לאוניברסיטת תל אביב, ולכן אנו דוחים על הסף את הטענה כאילו שיעור חברי הסגל המועסקים מחוץ לאוניברסיטה גבוה משיעור אנשי הסגל שקיבלו לשם כך אישור מהנהלת האוניברסיטה".

האוניברסיטה העברית השיבה בתגובה למבקר המדינה כי בידיה נתונים המצביעים על כך שהיקף התופעה באוניברסיטה נמוך משמעותית מזה שצוין בדו"ח, וכי היא מנהלת מנגנונים מתקדמים להערכת איכות ופיקוח — ובודקת את הצהרות חברי הסגל הזכאים למענקים. "האוניברסיטה סבורה כי נפלו פגמים מהותיים בממצאים וכי הטענות לא מבוססות מבחינה עובדתית".

לפי האוניברסיטה, "הטחת האשמות בחברי הסגל כקבוצה עלולה לפגוע באופן חמור באמון הציבור במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ובאנשי הסגל. תנאי להטחת האשמות כה חמורות בדבר מרמה והפרת כללים הוא קיומה של תשתית עובדתית מוצקה — דבר שנעדר לחלוטין בדו"ח". באוניברסיטה טוענים בפני המבקר כי בחלק גדול מהמקרים עבודה נוספת של חברי סגל חיונית למילוי תפקידם ולקידום המחקר, וכי מספר שעות ההוראה ומענקי המחקר של החוקרים אינם מעידים על איכותם. באוניברסיטה טענו גם כי הנתונים בדו"ח המבקר שגויים ושונים מאלה שבידה.

מהמועצה להשכלה גבוהה נמסר כי "ות"ת מקיימת באופן שגרתי פיקוח ואכיפה לגבי הנחיותיה לעבודה נוספת של חברי הסגל. הבדיקות נעשות בין השאר במהלך בדיקת תוכניות חדשות ובתהליכי הכרה אקדמית במוסדות להשכלה גבוהה, תוך שימוש במאגר הסגל הממוחשב אליו מדווחים מדי שנה נתוני כלל חברי הסגל האקדמי הבכיר. יודגש כי ות"ת אינה מאפשרת פתיחת תוכנית לימודים חדשות או הכרה במוסדות אם חברי הסגל אינם עומדים בהנחיותיה לעבודה נוספת.

"באשר לעניין היכרות המוסדות עם ההנחיות יובהר, כי ישנן הנחיות ידועות ומחייבות למוסדות בנושא העסקה נוספת ומוטלת עליהם האחריות לנהוג לפיהן ובמקרה של ספק לפנות לות"ת"

מאוניברסיטת בר אילן נמסר בתגובה: "הנהלתה החדשה של אוניברסיטת בר אילן בראשות נשיא האוניברסיטה, פרופ' אריה צבן והמנכ"ל זהר ינון, מתייחסת במלוא החומרה המתבקשת לדו"ח המבקר וכבר פועלת לתיקון הביקורת המצוינת בדו"ח".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker