אריק מירובסקי
אריק מירובסקי

התנהלות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בכל הקשור להקצאת קרקעות למוסדות ציבור לקויה — כך עולה מדו"ח מבקר המדינה. הדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, בשינוי ייעוד המקרקעין ממטרות ציבוריות למטרות עסקיות ומטרות רווח שבוצעו על ידי הגופים, באי־אכיפה ופיקוח של רמ"י על המצב במוסדות האלה, ובליקויים שונים שקשורים בנוהלי ההחכרה.

מדיניות הקצאת הקרקעות "ממומשת באופן לקוי כבר משלב הקצאת הקרקע, עבור בשלב הבקרה והמעקב לגבי השימוש בקרקע וכלה באכיפה, והנפגע מכך בסופו של דבר הוא הציבור", כתב המבקר.

מנהל רשות מקרקעי ישראל, עדיאל שמרוןצילום: עופר וקנין

המבקר מצא כי אין הלימה מלאה בין התקנות המגבילות שנקבעו בתקנות חובת המכרזים, לכללים שנקבעו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל שבנושא. כך על פי התקנות רמ"י רשאית להעניק זכויות במקרקעין לגורם כלשהו ל"צורכי ציבור" רק במסגרת התקשרות עם רשות מקומית. זאת בעוד מוסדות אחרים, כגון עמותות, רשאים להקים מוסדות ציבור, אך אינם זכאים לקבל את הקצאות מרמ"י. רמ"י מסרה למבקר, כי תבדוק את הדברים מול משרד המשפטים.

על פי נתוני רמ"י, בשנים 2005–2015 היא איפשרה שינוי ייעוד קרקע ממטרה ציבורית למטרה מסחרית ולמגורים בכ–40 מקרים. בבדיקת המבקר של שישה מקרים כאלה, נמצאו ממצאים מטרידים. למשל, בקרית שמונה הוסב ב–2011 מבנה שיועד לדיור מוגן לקשישים ולעולים — לצורכי מגורים. ההסבה נעשתה על ידי הנהלת מחוז צפון ברמ"י, בעוד שהסמכות לכך הייתה של המועצה בלבד. "זוהי חריגה חמורה מסדרי מינהל תקין", כתב המבקר בדוח. רמ"י טענה כי ההנהלה לא חרגה מסמכותה, ואולם היא לא הסבירה לאנשי המבקר מדוע נוהלי רמ"י קובעים מפורשות שבמקרים כאלה הסמכות לערוך שינויים מעין אלה נתונה בידי המועצה.

משרד מבקר המדינה מצא גם כי לעתים רמ"י התעלמה במשך שנים רבות משימושים מסחריים שעשו מוסדות ציבור בנכסים שהוקצו להם למטרות ציבוריות, שחרגו מחוזי החכירה. הרשות לא פעלה מספיק בצורה של פיקוח ואכיפה כדי להפסיקם, "ובכך כשלה בכל הנוגע לתפקידה לפקח על השימוש בקרקעות כנדרש בחוק ובהתאם לחוזי החכירה", נכתב בדו"ח.

במשרד המבקר מסכמים: "על רמ"י להגביר את הבקרה על תהליך הקצאת הקרקע כדי לוודא שהוא מבוצע על פי ההוראות והכללים שנקבעו בהחלטות המועצה ובנוהלי רמ"י. יש גם להגביר את הפיקוח והאכיפה על השימוש בקרקעות שהוקצו ולתרגם יעד זה ליעדי ביצוע בתוכנית העבודה של חטיבת השמירה ברמ"י. בכך יימנע שימוש אסור בקרקע שבשל הקצאתה למטרות ציבוריות נקבעו עבורה הטבות כפטור ממכרז ותשלומים מופחתים. על המועצה לקבוע מדיניות ברורה בנוגע להשכרת קרקע שהוקצתה למטרה ציבורית לצד שלישי".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker