חברת החשמל לא התייעלה - הציבור נקנס ב-6 מיליארד שקל

בעוד שהרפורמה לא מיושמת ולא פחות משלוש תוכניות התייעלות הוכשלו – החגיגה בחברת החשמל נמשכה: מספר העובדים הבכירים זינק מאז 2008 ב-22% והשכר בחברה גדל בתוך ארבע שנים ב-13.3%

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי

העלות העודפת שבה נשאה חברת החשמל בגין העסקת עובדים מיותרים הסתכמה ב-6-4 מיליארד שקל ב-2013-2008, שכוסו באמצעות תעריף החשמל הציבורי – כך טוען מבקר המדינה, יוסף שפירא.

דו"ח מבקר המדינה - כל הפרקים

יו"ר חברת החשמל, יפתח רון טלצילום: עופר וקנין

בדו"ח ביקורת מקיף שגיבש על ההתנהלות במשק החשמל בישראל במהלך השנים האחרונות, טוען המבקר כי כבר ב-2008 הוסכם כי בחברת החשמל מועסקים 1,700-2,500 עובדים מיותרים. ואולם, במקום להביא לפרישתם ולקדם התייעלות – מצבת כוח האדם בחברה רק גדלה והלכה, והשכר ששולם לעובדים גדל ב2010-2013 עד שנגס כ-30% מעלויותיה התפעוליות (בניכוי הוצאות דלק).

כך, בעוד תוכנית ההתייעלות השונות בחברה נכשלות ומבוטלות בזו אחר זו – זינק ב-22% מספר העובדים הבכירים בחברה, ששכרם הסתכם ב-44 אלף שקל (ברוטו) ומעלה. זאת, בעוד שחברת החשמל טוענת מנגד במפתיע כי נדרשה "לשמר מנהלים מוכשרים נוכח סביבתה התחרותית".

משרד מבקר המדינה העיר לחברה כי "אף שתכניות ההתייעלות לא יושמו...היה עליה לפעול להפחתת מספר העובדים הבכירים ולא להגדיל את מספרם על ידי העברת עובדים למעמד בכיר".

אלא שאת עיקר הביקורת הפנה המבקר להוצאות השכר של חברת החשמל, שבין השנים 2010-2013 גדלו ריאלית בשיעור של 13.3%.

כך, שיעור הגידול הממוצע באותן שנים הסתכם בכ-4.2%, כש-3.5% מתוכם הם תוצר של תוספות ותק וקידום עובדים. בנוסף, שקללו מספרים אלה גם שכר עידוד שהוענק לעובדים באופן אוטומטי בגובה של עד 30% פרמיה משכרם. זאת, ללא קשר לתפוקות.

"משרד מבקר המדינה מעיר לחברת החשמל כי תקצוב תשלום שכר עידוד לכלל עובדי החברה ללא קשר לתפוקותיהם, גורם לנטל כספי על החברה בלי שהיא מפיקה מכך תועלת ממשית, וגורם לחוסר יעילות מובנה מלכתחילה כבר בעת התכנון ואישור התקציבים", נכתב בדו"ח.

מיקו צרפתי
מיקו צרפתי, יו"ר ועד עובדי חברת החשמלצילום: אליהו הרשקוביץ

המבקר תקף בהקשר זה גם את רשות החברות הממשלתיות על כך שלא בחנה מבעוד מועד כי מקורות המימון שעומדים לרשות החברה מספיקים לכיסוי התוספות שבהסכמי השכר בחברה, וכי לא עקבה אחר המצב הכספי הצפוי של חברת החשמל – תוך הפרת תפקידה לפי חוק.

השכר נוגס 30% מהוצאות התפעול

משרד המבקר הזכיר את דו"ח הבנק העולמי שהצביע כבר לפני חמש שנים על כך שעלות השכר בחברה גבוהה ב-25% מהממוצע בעולם, וכן ציין דו"ח מוקדם יותר מ-2005 שקבע כי על החברה להפחית 40% מעלות העבודה שלה, כך שתחסוך כ-800 מיליון שקל בשנה (בהתבסס על רמת השכר אז).

מבקר המדינה דחה את הטיעונים השגורים בחברה, שלפיהם "נתון השכר אינו משפיע על מצבה הכספי של חברת החשמל ועל התעריף, מאחר שהוא זניח לעומת עלויות הדלקים והוצאותיה האחרות".

הנהלת חברת החשמל, כמו גם ועד העובדים, נוהגים לטעון בדיונים פומביים כי "גם אם יצליחו לצמצם את שכר העובדים בחצי או את מספר העובדים ב-25%, לא תיפתר בעייתה הכספית של חברת החשמל".

אלא שאנשי מבקר המדינה מצאו כי החברה נוהגת להציג את עלויות השכר כנגזרות מכלל הוצאות החברה – לרבות עלויות דלק. כך, היא מציגה שיעור עלות שכר של 10%-11% - בעוד ששיעור עלות השכר מכלל ההוצאות, ללא דלק, נוגס כבר כ-30% מהוצאות החברה.

בקביעה דרמטית, כותב מבקר המדינה כי להוצאות השכר של החברה חלק מהותי בפערים שנוצרו בין תעריף החשמל המוכר לחברה – לבין עלויותיה בפועל – מה שהביא, בין היתר, לצבירת חובה העצום.

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמלצילום: רמי שלוש

"משרד מבקר המדינה מעיר להנהלת חברת החשמל ולדירקטוריון שלה כי יישום פעולות לצמצום הוצאות השכר שלה, בכפוף למחויבויות בהתאם לדין ולהסכמים, היה מקטין את הפערים ומשפר את מצבה הכספי", נכתב בדו"ח.

התעריף עלה ב-5% - ההתייעלות נשכחה

מאז 2007 אישרה חברת החשמל שלוש תוכניות התייעלות שונות, שלא הצליחה לממשן. לטענת החברה, הסיבה לכך נבעה, בין היתר, בשל חוסר יכולתה להגיע להסכמה עם ועד העובדים, וכן בגלל היעדר סיוע מצד הגורמים הממשלתיים.

כך, למשל, מזכיר דו"ח המבקר את העלאת תעריפי החשמל ב-5% באוגוסט 2007 – שאושרה לחבר החשמל כנגד יישום תוכנית התייעלות בין 2008-2010, שבמסגרתה אמורה היתה החברה לבטל 1,000 תקני עובד. בפועל, ההתייעלות לא הושלמה, אך התוספת התעריפית נותרה על כנה.

מבקר המדינה תקף את משרדי האנרגיה, האוצר ואת רשות החברות הממשלתיות על כך שעד כה לא אמדו את עלויות השינויים המבניים המוצעים במשק החשמל – וגם לא את מלוא התועלות העשויות לצמוח משינוי מבני שיגביר את תנאי התחרות בו. כך, לא ניתן היה לחשב את מחיר המסמוס הנמשך של יישום הרפורמה בחברה ואת כדאיותן של תוכניות ההתייעלות השונות שיזמה החברה בעצמה.

כדוגמא, הביא המבקר את כישלונה אשתקד של "רפורמת השקשוקה", שסוכלה לאחר שהובטחו לעובדי חברת החשמל מענקי פרישה מופרזים לכאורה בשווי כ-2 מיליון שקל לעובד.

משרד מבקר המדינה העיר לרשות החברות הממשלתיות כי "מתפקידה היה לוודא שהתועלת של תכנית ההתייעלות שחברת החשמל מגישה לאישורה עולה על עלותה. אם סברה שמחירה של תכנית זו עולה על התועלת ממנה, היה עליה לסייע בגיבוש מתווה חלופי כדאִי".

19 שנה לאחר חיובה של חברת החשמל ברפורמה, קורא מבקר המדינה לממשלה להפגין נחישות בקידום שינוי מבני מוסכם בחברה. "בין משרדי הממשלה והמאסדרים הפועלים במשק החשמל אין תמימות דעים בדבר מבנה משק החשמל הרצוי", כותב המבקר. "הקיפאון שנוצר בקידום הרפורמות, וכן העיכוב בעדכון תעריפים ואי-יישום תכניות התייעלות, פוגעים קשות במשק החשמל, בצרכני החשמל ובמצבה הכספי של חברת החשמל", הוסיף.

המנכ"ל העניק קביעויות בסיטונות – לחברה זה יעלה 632 מיליון שקל

מבקר המדינה מותח ביקורת על חלוקת הקביעויות הסיטונית לכאורה שבה נהג מנכ"ל חברת החשמל בעבר, עמוס לסקר, בעת תפקידו.

מדו"ח המבקר עולה כי בחצי השנה האחרונה לתפקידו – ועד ליומו האחרון בחברה – אישר לסקר מתן קביעות ל-316 עובדים. זאת, לפני המועד המותר, וכשל-90 מהעובדים לא ניתן אישור דירקטוריון תקציבי לקליטתם.

מתחשיבי המבקר עולה כי מתן קביעות לעובד ארעי מכפילה את עלות השכר השנתית שלו מכ-200 אלף שקל ל-400 אלף שקל בשנה – לא כולל עלות הטבת החשמל חינם, שנאמדת בתוספת של 10 אלף שקל לעובד מדי שנה.

מנתוני החברה עולה לפיכך כי בטווח של 35 שנה, עלות העסקת עובד קבוע גבוהה מעלות עובד ארעי בכשני מיליון שקל. זאת, מבלי לציין את הקטנת הגמישות הניהולית באשר לפיטוריהם.

בתגובתו לדו"ח המבקר טען לסקר כי "נושא מתן קביעויות הוא בסמכות המנכ"ל", וכך טענה גם החברה. אלא שלימים הקפיא דירקטוריון החברה את מתן הקביעויות שחילק לסקר עד לסיום ביקורת פנים בעניין.

לימים, טענה החברה כי לא ניתן להחזיר את הגלגל לאחור וכי חלוקת הקביעויות קבעה למעשה עובדות בשטח. 316 הקביעויות אושרו לפיכך על ידי המנכ"ל הבא, אלי גליקמן. מאז המקרה, הוחלט להחמיר את הבקרה על קליטת עובדים קבועים בחברת החשמל ולקבוע כי מתן קביעות לעובדים שאינם תומכי ליבה – תידרש בנימוקים.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker