הנוהל החדש של האוצר למתן תמיכות: העמותות יתחייבו מראש לעמוד בכללים – או שיחזירו כסף

משרד האוצר פירסם טיוטה לנוהל חדש למתן תמיכה מתקציב המדינה ■ השינוי המרכזי: הבקרה על אמות המידה הפיננסיות בגופים הנתמכים תיעשה בדיעבד - רק לאחר תשלום התמיכה ■ לפי הטיוטה, התקרה לעלות השכר בגופים הנתמכים תהיה כ-52 אלף שקל בחודש

אבי וקסמן
אבי וקסמן
משרד האוצר
בניין משרד האוצרצילום: אמיל סלמן

מנהלי עמותות המבקשים תמיכה מתקציב המדינה יידרשו לחתום מראש על התחייבויות שלפיה יעמדו בשורה של אמות מידה פיננסיות ואחרות, ואם יתברר בדיעבד שלא עמדו בהן, העמותות יידרשו להחזיר כספים למדינה – כך קובעת טיוטה חדשה לנוהל מתן תמיכות מתקציב המדינה. משרד האוצר פירסם את הטיוטה היום (ה') להערות הציבור, ועם פרסומה הסופי בחתימת שר האוצר, היא תחליף את הנוהל הקיים, מ-2013.

הנוהל המוצע משנה את האופן שבו יפקח אגף החשב הכללי במשרד האוצר על המוסדות המבקשים לקבל תמיכה. הוא קובע כי הבקרה על הנתונים הכספיים של המוסדות לא תיעשה עוד במועד הגשת הבקשה לתמיכה, אלא בדיעבד, לאחר תשלום התמיכה. לצד זאת, מורשי החתימה של המוסד המבקש את התמיכה יידרשו לחתום על התחייבות לעמוד בתנאים של משרד האוצר, לרבות הוראות המגבילות את הגירעון של המוסד ואת שכר מנהליו. אי-קיום ההתחייבות עשוי להוביל לדרישה להשיב כספים, ובמקרים מסוימים אף את מלוא כספי התמיכה – אף שבמקרים רבים, הגופים המקבלים את התמיכה תלויים בה במידה רבה לקיום פעילותם, ויתקשו למצוא מקור כספי להשבת הכספים.

במשרד האוצר אומרים כי מדי שנה מוענקות תמיכות מתקציב המדינה בסך כ-3 מיליארד שקל לכ-3,000 מוסדות ציבור הפועלים למטרות שנקבעו בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב – חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט "או מטרות דומות". הממשלה מעניקה תמיכה בתחומים מגוונים – למשל לבתי חולים במצוקה, למוסדות להכשרת אחיות, למוסדות המעניקים סיוע נפשי טלפוני, לקבוצות מתנדבים בחקלאות, לארכיונים, למקהלות וללהקות מחול.

החוק מחייב את הממשלה להעניק את התמיכה בכל תחום נתמך לפי מבחנים שוויוניים. ביקורת שערך בעבר משרד מבקר המדינה העלתה חשש למידת השוויוניות של חלק מהמבחנים – בייחוד בתחומים שבהם משולמת תמיכה לגוף אחד או שניים בלבד ("נתמך יחיד"), שרק הם עונים על המבחנים.

עד כה נעשתה הביקורת השנתית על מוסדות הציבור המבקשים תמיכה בעת הגשת הבקשה, לפי נתונים משנות הפעילות הקודמות ותחזיות על השנה שלגביה הם מבקשים את התמיכה. מעתה, כך מוצע, הביקורת תיעשה בדיעבד, בשנה שלאחר מתן התמיכה, לפי נתונים מבוקרים. השינוי אמור להפחית את מספר המסמכים שהגופים נדרשים להגיש בעת הגשתה של בקשת תמיכה. כך, אומרים במשרד האוצר, יוכלו משרדי הממשלה המעניקים את התמיכה להתמקד יותר בדרישות המקצועיות מהגופים, ולא בדרישות כספיות ומנהליות.

ליאור פינקל-פרל, מנכ"לית מנהיגות אזרחית, ארגון הגג של המגזר השלישי, אומרת כי בטיוטה החדשה שפירסם משרד האוצר, "לצד שינויים משמעותיים לטובת המגזר השלישי - כמו איחוד דרישות, דרישה של פחות מסמכים וקיצור התהליך - יש סוגיות העומדות בסתירה לעמדתנו. נקיים הליך היוועצות עם ארגוני המגזר השלישי, ולפיו נחליט כיצד לפעול".

הנוהל החדש קובע תקרה להוצאות בסעיף "הנהלה וכלליות" בדו"חות הכספיים כשיעור ממחזור ההכנסות של הגוף הנתמך. תקרה זו נועדה למנוע תמיכה מעמותות המשלמות שכר גבוה במיוחד למנהליהן. לפי ההצעה, במוסד שמחזור הכנסותיו השנתי עד 10 מיליון שקל, שיעור הוצאות ההנהלה יוכל להגיע עד 22%. שיעור זה יירד בהדרגה במוסדות גדולים יותר, ובמוסדות שהכנסותיהם הן יותר מ-100 מיליון שקל תותר הוצאה של 5 אגורות בלבד בסעיף "הנהלה וכלליות" על כל שקל בהכנסות מעבר ל-100 מיליון השקלים הראשונים.

עוד נקבע פרטנית בטיוטת הנוהל כי "עלות השכר של ממלא תפקיד ניהולי בהיקף כלשהו במוסד ציבור, ובכלל זה עובד עצמאי הנותן שירותים למוסד וקבלן משנה, לא תעלה בשנת התמיכה על 630 אלף שקל בשנה" (עלות שכר של 52.5 אלף שקל בחודש בממוצע). חריגה מההוראות בעניין השכר עשויה להיות כרוכה בחיוב המוסד להשיב את סכום החריגה כשהוא מוכפל בשלוש. במקרה של חריגות חוזרות, עשויה להישלל התמיכה כולה.

במקביל, מוצע להעניק הקלה למוסדות קטנים, שהכנסותיהם נמוכות מ-600 אלף שקל בשנה: לפי טיוטת הנוהל, במוסדות אלה, עלות שכרו של המנכ"ל, "או בעל תפקיד אחר העוסק באופן מובהק בפעילות הנתמכת, לא תחושב כחלק מהוצאות ההנהלה והכלליות של אותו מוסד ציבור, אם היא נמוכה מ-50% ממחזורו. בכל מקרה, החרגת שכר מהוצאות הנהלה וכלליות כאמור לא תתאפשר ליותר מבעל תפקיד אחד במוסד ציבור".

הנוהל המוצע קובע גם כי הזמנה להגשת בקשות תמיכה תתפרסם באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה. פרסום בעיתונות ייעשה רק אם ועדת התמיכות ראתה צורך בכך. הנוהל הקיים, מ-2013, קובע ככלל חובת פרסום בשני עיתונים יומיים ארציים.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker