אבי וקסמן
אבי וקסמן
שר האוצר משה כחלון, והחשב הכללי באוצר רוני חזקיהו
שר האוצר משה כחלון, והחשב הכללי באוצר רוני חזקיהוצילום: דוברות האוצר
אבי וקסמן
אבי וקסמן