שניים מחברי הוועדה המוניטרית: הריבית במשק נמוכה מדי

גוברת התמיכה בהעלאת הריבית בקרב חברי הוועדה הקובעת את שיעורה ■ אחד החברים טען בדיוני הוועדה לפני שבועיים כי היה נכון להעלות את הריבית - אבל האפשרות לצעד כזה עדיין לא הופנמה בשווקים הפיננסיים

אבי וקסמן
אבי וקסמן
בנק ישראל, ירושלים
בנק ישראל, ירושליםצילום: תומר אפלבאום

תגובות