אורה קורן
אוניית יבוא מלט ומכלי אחסון של סימנט בנמל מספנות ישראל
אוניית יבוא מלט ומכלי אחסון של סימנט בנמל מספנות ישראל
אורה קורן