אורה קורן
מפרץ חיפה
צילום: עופר וקנין
אורה קורן

על סדר היום