אורה קורן
פרות ברפת בארה"ב
עד השבוע שעבר, רוב החלב הטרי בדוחא הגיע מסעודיהצילום: בלומברג
אורה קורן