אורה קורן
שר החקלאות, אורי אריאל
שר החקלאות, אורי אריאלצילום: מוטי מילרוד
אורה קורן