באיזה ענף הרוויחו 17 אלף שקל לחודש - ומהם פערי השכר בין שכירים למנהלים?

ההכנסה החציונית לשכיר לחודש בשנה שעברה היתה 6,884 שקל ■ ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש של אישה שכירה מהווה 68.3% מהכנסת גבר ■ כך עולה מסקר הוצאות משק הבית ל-2015 שנערך ע"י הלמ"ס

מוטי בסוק
איש עם רגליים על השולחן במשרד - ומעליו יורד גשם של כסף
מוטי בסוק

ההכנסה הממוצעת לשכיר ב-2015 היתה 9,503 שקל ברוטו לחודש. עלייה ריאלית של 2.7% בהשוואה ל-2014. ההכנסה החציונית לשכיר לחודש בשנה שעברה היתה 6,884 שקל. עלייה ריאלית של 3.4%  בהשוואה ל-2014. כך עולה מסקר הוצאות משק הבית ל-2015 שנערך ע"י הלמ"ס.

מהסקר עולה כי ההכנסה החציונית ב-2015, כמו ב-14 השנים הקודמות, היתה 72.4% מההכנסה הממוצעת.

מספר שעות העבודה הממוצע לשבוע ב-2015 היה 40.7 וההכנסה ברוטו הממוצעת לשעת עבודה היתה 55.7 שקל. 51.7% מהשכירים היו גברים. הגיל ממוצע של שכיר הוא 39.5 ומספר שנות לימוד הממוצע שלו הוא 14.1 (13.9 שנים לגברים, 14.3 לנשים).

מהסקר עולה כי פערי השכר בין המינים הצטמצמו במקצת ב-2015, אחרי מגמה של יציבות בחמש השנים האחרונות, אולם הם עדיין גבוהים. חלק מהפער בין המינים נובע מהבדל במספר שעות העבודה של גברים ונשים (44.7 שעות עבודה בשבוע לגבר ו-36.5 שעות עבודה בשבוע לאישה).

לפיכך, בחישוב ההכנסה הממוצעת לשעת עבודה הפער בין המינים מצטמצם ל-15.3%. ההכנסה הממוצעת לשעת עבודה לגבר שכיר הוא 59.6 שקל ולאישה שכירה 50.6 שקל. ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו לחודש לגבר שכיר היתה 11,219 שקל. ההכנסה הממוצעת לאישה שכירה היתה 7,666 שקל. ההכנסה החציונית ברוטו לגבר שכיר בחודש היתה 7,988 שקל ולאישה - 5,834 שקל.

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש של אישה שכירה מהווה 68.3% מהכנסת גבר. ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעה של אישה היא 84.8% מהכנסת הגבר וההכנסה החציונית לחודש של אישה היא 73% מזו של גבר.

הפערים בין יהודים לערבים גדלו

הפערים בהכנסות בין שכירים ערבים לשכירים יהודים גדלו משמעותית מ-32.8% ב-2014 ל-41.4% ב-2015. ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה שכירה באוכלוסייה היהודית היא 10,128 שקל, כאשר ההכנסה החציונית מסתכמת ב-7,261 שקל.

הכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה שכירה באוכלוסייה הערבית היא 5,939 שקל והחציונית - 5,334 שקל. הפערים בהכנסות בין שכירים ערבים ליהודים גבוהים יותר בקרב בעלי ההשכלה הגבוהה מאשר בקרב בעלי ההשכלה הנמוכה. הכנסת הערבים עם 8-0 שנות לימוד מהווה 86.5% בהשוואה ליהודים באותה קבוצה, והכנסת הערבים עם 16 שנות לימוד ומעלה מהווה 66.2% מההכנסה בקבוצה המקבילה בקרב היהודים.

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לגבר שכיר באוכלוסייה היהודית היא 12,316 שקל לעומת 6,564 שקל לגבר שכיר באוכלוסייה הערבית, פער של 46.7% (ב-2014 עמד פער זה על 40%). ההכנסה הממוצעת לחודש לאישה שכירה באוכלוסייה היהודית היא 8,011 שקל לעומת 4,561 שקל לאישה שכירה באוכלוסייה הערבית, פער של 43.1% (ב-2014 עמד הפער על 31.2%).

השכר הגבוה ביותר מבין כלל המקצועות נמצא בקרב מנהלים אשר מרוויחים 18,123 שקל לחודש בממוצע (פי 1.9 מהשכר הממוצע לשכיר), והשכר הגבוה ביותר מבין כלל ענפי הכלכלה נמצא בענף המידע ותקשורת, 17,020 שקל לחודש בממוצע. מנהלים עובדים 47 שעות בממוצע בשבוע, יותר מאשר בכל המקצועות האחרים. ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש למנהל שכיר גבר, העובד 48.6 שעות עבודה בשבוע, היא 19,816 שקל, וההכנסה למנהלת שכירה העובדת 43.9 שעות עבודה בשבוע, היא 14,886 שקל לחודש, פער של 24.9% בהכנסת המנהלים לפי מין.

ההכנסה ברוטו הנמוכה ביותר היא של "עובדים בלתי מקצועיים" אשר מרוויחים 3,748 שקל, מתחת למחצית מההכנסה החודשית הממוצעת לשכיר. הפער בין ההכנסה החודשית של "מנהלים" לבין הכנסתם של "עובדים בלתי מקצועיים" הוא פי 4.8. חלק מהפער נובע ממספר שעות עבודה שבועיות רב יותר של מנהלים 47 ו-36.2 שעות בשבוע בהתאמה. בהשוואה של ההכנסה לשעת עבודה, עדיין ההכנסה של המנהלים (90.1 שקל לשעה) גבוהה פי 3.6 מההכנסה של העובדים הבלתי מקצועיים (25.3 שקל לשעה).

בניין הפקולטה לאמנויות באוניברסטת תל אביב
בניין הפקולטה לאמנויות באוניברסטת תל אביבצילום: אסף עברון

השכלה מגדילה שכר

ככל שעולה רמת ההשכלה של השכיר כך גדלה הכנסתו. ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעה של שכיר בעל השכלה של 16 שנות לימוד ומעלה היא 83 שקל, לעומת הכנסה של 31.7 שקל לשעה של שכיר שלמד פחות מ-9 שנים.

בעלי השכלה נמוכה מתרכזים במקצועות שבהם השכר נמוך כמו, "עובדים בלתי מקצועיים", לפי הלהמ"ס ועובדים בענף המכירות והשירותים. שכירים שלמדו 12-9 שנים מתרכזים בעבודות הדורשות "עובדים מקצועיים" ו"עובדי מכירות ושירותים". שכירים שלמדו 16 שנים ומעלה מתרכזים במשלחי יד שבהם השכר גבוה, כגון "בעלי משלח יד אקדמי" ו"מנהלים".

מהשוואת הפער בין המינים לפי רמות השכלה עולה כי קיים פער בהכנסה ברוטו לשעת עבודה בכל רמות ההשכלה. הפער הגדול ביותר הוא 24.4% ונמצא בקבוצת שנות לימוד 15-13.

הגברים הם הרוב בעשירון העליון

אישה מתעסקת עם ניירת וביורוקרטיה
ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש של אישה שכירה מהווה 68.3% מהכנסת גברצילום: ללא קרדיט

בהתפלגות מספר השכירים לפי עשירונים, נמצא כי בארבעת עשירוני ההכנסה הנמוכים (4-1) נשים מהוות יותר מ-50% ומהעשירון 5 עד 10 הגברים מהווים 59% בממוצע.

45.7% מהעשירון התחתון הם גברים. בעשירון העליון אחוז הגברים מגיע ל-74.5%. בעשירון התשיעי אחוז הגברים הוא 59.4. ההכנסה הממוצעת לחודש לגברים שכירים בעשירון העליון גדולה פי 44.1 מההכנסה הממוצעת לחודש לגברים שכירים בעשירון התחתון, ובקרב נשים שכירות הפער בין העשירון העליון לתחתון הוא פי 39.2.

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש ומספר שעות העבודה לשבוע עולה עם הגיל עד לקבוצת הגיל 64-55. בקבוצת הגיל מעל ל-65 ההכנסה החודשית וההכנסה לשעה נמוכות יותר מההכנסה בגילאים 64-35. ההכנסה של גבר שכיר גבוהה בכל קבוצות הגיל. הפער הגדול ביותר בשכר בן המינים נמצא בקבוצת הגיל מעל ל-65 ועומד על 44.3% בהכנסה החודשית ו-23.6% בהכנסה לשעת עבודה. הפער הנמוך ביותר נמצא בקבוצת הגיל 24-15, 18.3% בהכנסה החודשית ו-4.5% בהכנסה לשעת עבודה.

מהשוואת הפער בין המינים בהכנסה לשעה לפי משלח יד עולה כי הכנסת הגבר גבוהה מהכנסת האישה בכל משלחי היד. הפער הגדול ביותר קיים בקרב "עובדים מקצועיים" (28.5%). הפער הקטן ביותר קיים בקרב "עובדים בלתי מקצועיים" (2.4%) ו"פקידים כלליים ועובדי משרד" (4.7%).

הענפים שבהם ההכנסות החודשיות הגבוהות ביותר הן בקרב הגברים והן בקרב הנשים הם שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח (19,557 ו-11,886 שקל בהתאמה) וענף מידע ותקשורת (19,140 ו-13,140 שקל בהתאמה). הפער בין המינים בהכנסה החודשית בענף שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח הוא 39.2% ובענף מידע ותקשורת 31.3%.

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ