מוטי בסוק
מנהל רשות המסים, משה אשר
מנהל רשות המסים, משה אשר
מוטי בסוק