הייצור התעשייתי מאכזב; סקר חדש 
חושף הרעה במצב המפעלים הקטנים

לפי נתוני הלמ"ס, הייצור התעשייתי עלה ברבעון השני של 2015 ב-0.4% בלבד, לאחר ירידה של 1.9% ברבעון הראשון ■ שיעור המשיבים בסקר התאחדות המלאכה שדיווחו על הרעה במצבם במחצית השנייה של 2015 עלה ל-39% ■ 4% מבעלי העסקים מעריכים כי ייאלצו להיסגר השנה

מסקר שפירסמה אתמול התאחדות המלאכה עולה כי במחצית הראשונה של 2015 נרשמה הרעה במצבם של מפעלים קטנים ובתי מלאכה. החולשה בצמיחת המשק נחשפה השבוע בנתונים שפירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), שלפיהם קצב הצמיחה ברבעון השני של 2015 היה 0.3% בלבד - ועל פי כלכלני ההתאחדות, חולשה זו מחלחלת מהר למפעלים הקטנים. רמות הצריכה, ההשקעה והיצוא שנרשמו ברבעון השני של 2015 משקפות נסיגה ברמת הפעילות, בעיקר בקרב עסקים 
יצרניים קטנים.

סקר התאחדות המלאכה נערך ביולי 2015 בקרב 70 "עסקים יצרניים קטנים" - משמע מפעלים וחברות תעשייה קטנות. שיעור המפעלים הקטנים שדיווחו בסקר על הרעה במצבם גדל מ-32% בסוף 2014 ל-39%. בהתאחדות אומרים כי העסקים שדיווחו על הרעה במצבם סובלים מירידה בביקושים, במחירים, בהכנסות וברווחיות. בחלקם פוגע בעסק גם שילוב של חוסר חדשנות, קשיי מימון והרעה במוסר התשלומים של הלקוחות .

המצב הקשה של המפעלים הקטנים מוסבר על ידי כלכלני ההתאחדות ברפיון בביקושים המקומיים, אך גם בהיעדר השקעה בחדשנות, בהון אנושי, במחקר ופיתוח ובהכשרות מקצועיות - שמונע מעסקים אלה ליצור תשתית פנים־ארגונית שתומכת בתהליכי צמיחה.

שיעור בעלי המפעלים הקטנים שדיווחו כי לא חל כל שינוי במצבם עלה מ-36% בסוף 2014 ל-38% בסקר הנוכחי. בהתאחדות אומרים כי החברות האלה אמנם יציבות, אך הן מתקשות להציג נתוני גידול בפעילות בהסתמך קו המוצרים, מעגל הלקוחות וצבר ההזמנות שלהן. שיעור המשיבים שדיווחו כי מצבם השתפר קטן מ-32% בסוף 2014 ל-23% בסקר הנוכחי. בהתאחדות אומרים כי עסקים אלה השכילו להשיג יתרונות תחרותיים שמתבססים על חדשנות ושיפורים טכנולוגיים, עלויות ייצור נמוכות ואיכות וגמישות אספקה - שמאפשרים להם להמשיך ולהציג גידול בפעילות הכלכלית.

כשהתבקשו לתת תחזית לגבי המשך הפעילות ב-2015, 33% מבעלי העסקים חזו כי היקף הפעילות העסק יגדל; ו-23% חזו כי היקף הפעילות יקטן, להערכתם, בשיעור ממוצע של 21%. בנוסף, 4% מהעסקים צופים שהעסק שלהם ייסגר השנה אם לא יחול שינוי במצבו. 40% מהעסקים היצרניים הקטנים צופים שלא יחול שינוי בהיקף פעילותם במחצית השנייה של 2015.

מאפייה בירושלים. צילום: ליאור מזרחי

ההערכה של 67% מהעסקים היצרניים הקטנים היא כי יחולו קיפאון או האטה בפעילותם במחצית השנייה של 2015. זאת, בהתבסס על התמתנות הצמיחה הכלכלית בעולם, המקשה על היצוא; הצמיחה הנמוכה במשק, במיוחד ברבעון השני של השנה; התחושה שתקציב 2016 לא יהווה בשורה בתחום הצמיחה; והאי־ודאות הגוברת במישור הכלכלי בקרב משקי בית ובעלי עסקים, שמשתקפת בירידה במדד אמון הצרכנים ופוגעת במרכיבי הצריכה וההשקעה במשק. 33% מעסקים אלה צופים כי פעילותם תתרחב בשיעור ממוצע של 15%. מדובר בעיקר בעסקים שפעילים בתחומי המתכת, חומרי בנייה, ריהוט, פלסטיק וקוסמטיקה. נתון זה מוסבר בין השאר בציפייה להמשך ההתאוששות בענף הבנייה.

בהשוואה לסקר שנערך בסוף 2014, שיעור המפעלים הקטנים שצופים שמצבם ישתפר במחצית השנייה של השנה גדל ב-8%. עם זאת, רובם עדיין צופים קיפאון בפעילות במחצית השנייה של 2015.

עוד עולה מהסקר כי מחצית מכלל העסקים היצרניים הקטנים תלויים כבר כיום בצורה משמעותית באשראי בנקאי לצורך מימון פעילותם השוטפת. המשך מגמת החולשה בצמיחה במשק עשוי להוביל להתפתחות מחנק אשראי אקוטי בקרב
אותם עסקים.

חולשה בייצור התעשייתי

מנתונים שפירסמה אתמול הלמ"ס עולה כי הייצור התעשייתי עלה ברבעון השני של 2015 ב-0.4% בלבד, לאחר ירידה של 1.9% ברבעון הראשון (כל נתוני הצמיחה במונחים שנתיים). הייצור התעשייתי הוא ממנועי הצמיחה החשובים של המשק, וחולשתו השפיעה על נתוני הצמיחה 
המאכזבים של 2015.

מנתוני הלמ"ס עולה כי ייצור ההיי־טק, שאחראי על כ-50% מכלל הייצור התעשייתי, עלה ברבעון השני ב-2.5%, לאחר עלייה של 4.8% ברבעון הראשון. ייצור התעשיות המעורבות־היי־טק ירד ברבעון השני ב-2.3%, לאחר ירידה של 5.7% ברבעון הראשון.

אהוד רצאבי צילום: אייל טואג

מהנתונים עולה כי פדיון כלל ענפי המשק עלה ברבעון השני של השנה ב-2%, בהמשך לעלייה של 3.7% ברבעון הראשון.

רו"ח אהוד רצאבי, נשיא לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל (לה"ב), אמר אתמול כי "ההאטה במשק משפיעה באופן ישיר על מגזר העסקים הקטנים, שרובו ככולו פועל בשוק המקומי - ללא כל כריות ביטחון עסקיות וסוציאליות. אם ממשלת ישראל היתה דואגת לאינטרסים של העסקים הקטנים והעצמאיים כפי שהיא דואגת לברוני הגז - המשק היה במצב הרבה יותר טוב".

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ