אורה קורן

המלצות ועדת ששינסקי 2, להסדרת חלקה של המדינה במשאבי הטבע הלאומיים ייכללו בחוק ההסדרים כלשונן - למרות לחצים שהופעלו על הממשלה מצד ראשי כיל. בנוסף, מקורות במשרד ראש הממשלה הבהירו כי הוצאתן של ההמלצות מהחוק אינן על הפרק בשלב זה. מקורות במשרד האוצר אישרו כי כיל הפעילה לחצים כדי לשנות את ההמלצות כך שהפחתת שווי הנכסים תתבצע בשיטה כלכלית - במקום חשבונאית - שינוי שירוקן אותן מתוכן. באוצר אמרו כי לא נענו לדרישת כיל.

ישום ההמלצות יחייב את כיל בתוספת תשלום למדינה של כחצי מיליארד שקל בשנה (כ–7 מיליארד שקל עד תום תקופת הזכיון) במחיר האשלג כיום. הצעת ההחלטה קובעת כי במסגרת התוכנית הכלכלית ל-2015–2016, יוטל על שר האוצר לשלב את תיקוני החקיקה הנדרשים ליישום ההמלצות.

ההמלצה המשמעותית ביותר מבחינת כיל היא הטלת מס רווחי יתר על רווחים חריגים מהמקובל בענף האשלג. בעקבות המס, התמורה שתשלם כיל למדינה מרווחיה תעלה מכ–30% ל–46%–55% כעת, ותגדל בהתאם לרווחיות. המס ייגבה על רווחים מהפקת המשאב בלבד, כאשלג ופוספט, לא על רווחים הנובעים מפעילות ההמשך התעשייתית.

משאב הברום ייבחן בנפרד, מחשש לביטול הכדאיות של הכרייה במצב של מיסוי רווחי יתר. על פי ההמלצות, שיעור התמלוגים על מחצבים, שעד כה נע בין 2%–10%, יאוחד לשיעור של 5%. מדובר בהקלה על תמלוגים ממשאבים והכבדה על התמלוגים מהברום. החוק יוחל משנת 2017.

ללא קשר ישיר למנדט שקיבלה, המליצה הוועדה להכיר בדרישת כיל לקבל הטבות מס מחוק עידוד השקעות הון עבור פעילות תעשייתית, שאינה הפקת המשאב, אלא יצירת מוצרי תעשיה ממנו.

מכיל נמסר בתגובה: "הצעת ההחלטה המובאת לאישור הממשלה בעניין ששינסקי 2 זהה להצעת ההחלטה שהובאה לממשלה בנובמבר 2014, זאת למרות שבהחלטתה מנובמבר 14 הנחתה הממשלה את משרד האוצר לתקן עיוותים ולדאוג לכך שמפעל המגנזיום לא ייסגר, שההשקעות בישראל לא ייפסקו והתעסוקה בנגב לא תיפגע. כיל מציגה מידע שלם, מפורט וכולל על הסביבה העסקית אותה הממשלה כופה עליה, שאינה מאפשרת המשך השקעות בישראל, ואף עלולה לפגוע באופן מהותי בתעסוקה ובפעילות הקיימת היום, בעיקר במפעלי המגנזיום, תרכובות ברום ומוצרי המשך מבוססי פוספט.

"כיל מקיימת בחודשים האחרונים דיאלוג רציף עם הנוגעים בדבר בממשלה ובכנסת. במסגרת זו, כיל מציגה תכנית השקעות לשנים הקרובות בהיקף של מעל 5 מיליארד שקל בפרויקטים שונים בנגב המזרחי. בנוסף, כיל מציגה את הצורך בסביבה עסקית הכוללת וודאות ויציבות, שתאפשר תכנון והשקעה לטווח ארוך. כיל מוצאת במשרדי הממשלה אוזן קשבת והסכמה כי יש מקום לתיקון עיוותים במסקנות ששינסקי 2, וכן הבנה כי השקעות הענק שלה בנגב יחוללו צמיחה ופיתוח, יעודדו תעסוקה ומסחר - לרווחת התושבים, העובדים, המדינה והחברה. כיל מקווה כי ההדברות תביא למציאת הסדרים ראויים במכלול הנושאים, שיימנעו פגיעה קשה בהצדקה הכלכלית לקיום מספר מפעלים בנגב, ויאפשרו לה לשוב ולהשקיע בישראל לאחר שהשקעות אלו נעצרו בהחלטות דירקטוריון כיל במרץ ואוגוסט 2014".

תגובות

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker