יתרת החוב של משקי הבית גדלה בפברואר ב-1.6 מיליארד שקל

מתוך סך יתרת החוב של משקי הבית בפברואר, 439 מיליארד שקל, יתרת החוב לדיור נותרה כמעט ללא שינוי, 304 מיליארד

מוטי בסוק
מוטי בסוק

יתרת החוב של המגזר העסקי ירדה בפברואר ב-0.1%, 0.8 מיליארד שקל, לרמה של 826 מיליארד שקל. יתרת החוב של משקי הבית גדלה בפברואר ב-1.6 מיליארד שקל, 0.4% ועמדה בסוף החודש על 439 מיליארד שקל.

מנתונים שפירסמה היום (ג') החטיבה למידע וסטטיסטיקה בבנק ישראל עולה כי הירידה ביתרת החוב של המגזר העסקי בפברואר נבעה ברובה מפירעונות נטו של הלוואות בנקאיות, בסכום של כ-5 מיליארד שקל, וכן מירידת מדד המחירים לצרכן ב-0.7% אשר הקטינה את השווי השקלי של החוב הצמוד למדד. הירידה ביתרה קוזזה ברובה כתוצאה מגיוס חוב נטו של אג"ח סחירות בישראל והלוואות חוץ בנקאיות וכן מפיחות של 1.1% בשער החליפין של השקל מול הדולר.

לכל משק בית יש מאזן עם הכנסות והוצאות, ואת מה שנשאר חוסכים או משקיעים

במארס הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-2.9 מיליארד שקל, רובן בהנפקות של אג"ח סחירות. סכום זה גבוה במעט מממוצע הגיוסים של 12 החודשים האחרונים העומד על כ-2.6 מיליארד.

מתוך סך יתרת החוב של משקי הבית בפברואר, 439 מיליארד שקל, יתרת החוב לדיור נותרה כמעט ללא שינוי, 304 מיליארד. במארס חלה עלייה, עונתית בחלקה, בביצועי המשכנתאות (נטילות של משכנתאות חדשות) והן הסתכמו ב-5.6 מיליארד שקל. ממוצע הביצועים מתחילת שנה עומד על 4.9 מיליארד.

בפברואר פער הריביות במגזר הלא צמוד הצטמצם ב-0.03%, בעיקר כתוצאה מירידה בריבית על יתרת האשראי. הפער בין הריבית על האשראי הבנקאי החדש שניתן והריבית על הפיקדונות במגזר הצמוד למדד הצטמצם ב-0.18% בפברואר, בעיקר כתוצאה מירידה בריבית על האשראי הצמוד השולי. המרווח בין תשואת מדד אג"ח החברות הצמוד, תל בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות הצטמצם במארס לרמה של 1.69%. במארס הריבית על משכנתאות חדשות לא צמודות (ריבית משתנה) ירדה ב-0.11%. הריבית הממוצעת על משכנתאות חדשות צמודות למדד (ריבית קבועה) ירדה גם כן ב-0.11%.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ