סקר החברות : חל שיפור במשק אבל טרם חזרנו לנתונים של לפני צוק איתן

מנהלים במשק העריכו ברבעון האחרון של 2014 כי הפעילות הכוללת במשק השתפרה, אך היא עדיין לא הייתה חיובית, כך עולה מסקר החברות של הלמ"ס לרבעון זה

מוטי בסוק

מנהלים במשק העריכו ברבעון האחרון של 2014 כי הפעילות הכוללת במשק השתפרה, אך היא עדיין לא הייתה חיובית, ובכל מקרה היא עדיין לא חזר לרמה של לפני צוק איתן. כך עולה מסקר הערכות המגמות בעסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

לפי הסקר, מאזן הפעילות במשק עלה מ-5.4% ברבעון השלישי של 2014 ל-0.0% ברבעון הרביעי. המאזן הוא ההפרש המשוקלל בין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הטבה במצב המשק לבין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הרעה. מאזן השווה לאפס מעיד על חוסר שינוי, כלומר יציבות בחברה. מאזן שלילי מעיד על כך שאחוז החברות המדווחות על הרעה במצב גדול מאחוז החברות המדווחות על שיפור, ואילו מאזן חיובי מעיד על כך שאחוז החברות המדווחות על שיפור גדול מאחוז החברות המדווחות על הרעה. הסקר מתבצע בענפים העיקריים של המגזר העסקי.

מנהלי החברות והעסקים במגזר העסקי שהשתתפו בסקר נשאלו על ציפיותיהם לגבי הרמה של שער החליפין של הדולר בעוד שלושה חודשים ובעוד שנה. מהתשובות עולה כי במהלך הרבעון הרביעי של  2014 הציפיות של מנהלי החברות לגבי שער החליפין בעוד שלושה חודשים, בממוצע 3.85 שקלים, היו גבוהות מציפיותיהם לשער הדולר בעוד שנה, בממוצע 3.78 שקלים לדולר, וגם מציפיותיהם לשער הדולר היציג בפעול, בממוצע 3.83 שקלים לדולר. בדצמבר 2014 ציפיות המנהלים לגבי שער הדולר בעוד שלושה חודשים - 3.96 שקלים, בעוד שנה - 3.87 שקלים, ושער הדולר היציג בפועל - 3.93 שקלים, הן הגבוהות ביותר שנצפו מזה כשנתיים.

ביחס לשינויים במדד המחירים לצרכן, המנהלים העריכו כי ב-12 החודשים הקרובים ירשם שינוי מצטבר של 1.5% בממוצע במדד, וכי בשלושת החודשים הקרובים השינוי יהיה מעט גבוה יותר, % 1.6 בממוצע בחישוב שנתי. בניגוד לרבעון הקודם, אחוז השינוי החודשי במדד המחירים לצרכן בפועל (נתוני מגמה) חזר להיות חיובי.

מנהלים בתעשייה ציינו כי המגבלה החמורה ביותר לפעילותם היא "מחסור בהזמנות ליצוא", ובמקום השני "שחיקה ברווחיות היצוא". מנהלי שעיסוקם בתחום הבינוי ציינו כמגבלה החמורה ביותר מבחינתם, "עיכובים בקבלת היתרים/אישורים". מגבלה חמורה אחרת הייתה, "מחסור בקרקע זמינה". מנהלים בתחום המסחר הקמעוני הצביעו על קשיים בהשגת אשראי חוץ בנקאי ועל המצב הביטחוני בישראל כעל הקשיים היותר גדולים שלהם. בתחום המלונאות הקשיים היותר גדולים היו המצב הביטחוני בישראל. לדעת 57% מהמנהלים בתחום זה, המצב הביטחוני גרם למחסור בהזמנות תיירים מחו"ל. בתחום השירותים הקושי הגדול היה החרפת התחרותיות בענף.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker