דו"ח המבקר |

התעשייה האווירית צברה הפסדי ענק מייצור מטוסי מנהלים

בעשור האחרון ספגה חטיבת מטוסי המנהלים מכה קשה עקב צניחה בביקוש העולמי, כתוצאה מהמשבר הכלכלי ב–2008 ■ ההפסדים חשפו אותה לסיכונים במאות מיליוני דולרים

אורה קורן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
אורה קורן

 "על אף ניסיונה הרב בתחום מטוסי המנהלים, לא עמדה התעשייה האווירית (תע"א) במשך שנים ביעדים שנקבעו בתוכניותיה העסקיות בתחום זה, וצברה בשל כך הפסדים של עשרות מיליוני דולרים. הפסדים אלה והשקעות של מאות מיליוני דולרים מומנו בחלקם ברווחיה של החברה בתחומי פעילות אחרים, בעיקר בתחום הצבאי, והיה בהם כדי להשפיע שלילית על מצבה העסקי של החברה בטווח הבינוני והארוך" - כך קבע מבקר המדינה בדו"ח הבוחן את פעילות הייצור של מטוסי המנהלים בחטיבה האזרחית של תע"א ב–2000–2013.

לפי הדו"ח, "להשקעה של עשרות רבות של מיליוני דולרים בתקופה של כעשור בתחום מטוסי המנהלים, המאופיין בהפסדים, יש השפעה על מצבה העסקי של תע"א, ובכלל זה על יכולתה להשקיע בתחומי פעילות אחרים בעלי פוטנציאל לתשואה גבוהה יותר, לרבות בתחומי המחקר ופיתוח מוצרים. לדבר עלולה להיות השפעה שלילית על הפיתוח האסטרטגי של החברה בטווח הבינוני והארוך, ומכאן על מצבה העסקי בעתיד".

חטיבת מטוסי המנהלים מייצרת ומשווקת מטוסי מנהלים עם חברת גאלפסטרים (Gulfstream) מקבוצת ג'נרל דיינמיקס. בעשור האחרון היא ספגה מכה קשה עקב צניחה בביקוש העולמי, כתוצאה מהמשבר הכלכלי ב–2008. הביקוש לא התאושש עד היום, והחטיבה מאופיינת בתשלום שכר מלא למאות עובדים שלמעשה אין להם עבודה בפועל.

בהקשר זה מביא המבקר דו"ח של חברת ייעוץ אסטרטגי מפברואר 2012, שעוסק בסקירת כיוונים אסטרטגיים של תע"א. הדו"ח שימש את החברה כבסיס להכנת התוכנית האסטרטגית שלה ל–2018–2013, שהדירקטוריון אישר אותה בינואר־פברואר 2013. תוכנית זו כללה גם ניתוח של תחום מטוסי המנהלים. המסקנות העיקריות שעלו מהדו"ח בנוגע להיקף השוק של מטוסי המנהלים העולמי, ושל סיכויי תע"א להתחרות בשוק זה נוכח רמות המחירים בו, קבעו כי מחירי המכירה של מטוסי המנהלים בשוק בקטגוריה של גודל בינוני־גדול, הם 18–25 מיליון דולר למטוס. מחירו של G–280, מטוס המנהלים שתע"א מייצרת בקטגוריה זו, נמצא בקצה העליון.

מטוס מנהלים של התעשייה האוויריתצילום: תעשייה אווירית

בנוסף, כדי לכסות את עלות פעילותו של מפעל מטוסי המנהלים תצטרך תע"א למכור כמות גבוהה יותר של מטוסים בשנה. להערכתה של חברת הייעוץ, קיימת סבירות גבוהה שהמפעל יתקשה להגיע לכמות שנתית כזו, בהתבסס על דגמי G–150 ו–G–280. באותו דו"ח העריכה חברת הייעוץ גם כי על פי הנחות תרחיש סביר, המכירות של המטוסים מדגמים אלה יגיעו לשיאן ב–2016–2013, אך "לא יגיעו לרף כיסוי העלויות לאורך רוב התקופה". היא ציינה כי לנוכח התהליך הארוך של פיתוח ורישוי מטוסים, לא סביר שדגם חדש בייצור התע"א יגיע לרמת אספקה משמעותית עד 2018 - גם אם תע"א תחל בתכנונו באופן מיידי.

לפיכך המליצה חברת הייעוץ לבצע "מהלך התייעלות מקיף" במפעל כדי לאפשר לתע"א למנף את ההשקעה ב–G–280, בהנחה שלא ניתן יהיה לשנות את ההסכם עם גאלפסטרים. ההתייעלות היתה אמורה להתבטא בצמצום עלויות תקורה ובכמה שיפורים בתהליך ייצור המטוסים. להערכת חברת הייעוץ, עיקר הפסדי המפעל נובעים ממרכיב כוח האדם, שלא היה מותאם בגודלו לצורכי הייצור. בנושא כוח האדם, תע"א הודיעה למשרד מבקר המדינה כי מפעל מטוסי המנהלים נמצא בתהליך התייעלות מתמשך להורדת עלות הייצור הסדרתית של המטוס. תהליך זה נמצא במעקב שוטף של סמנכ"ל ומנהל חטיבת כלי טיס אזרחיים.

המבקר ציין כי ההפסדים נגרמו בין היתר מפגמים בעבודת המטה, בתהליכי קבלת ההחלטות לאישור התוכנית לפיתוח וייצור מטוס G–280, ובתהליכי הפיקוח והבקרה מצד מקבלי ההחלטות הבכירים בתע"א, ובראשם ההנהלה והדירקטוריון. בשנות הביקורת היה אורי אור יו"ר תע"א; הוא הוחלף בסוף 2005 ביאיר שמיר, ב-2011 החליף את יאיר שמיר דב בהרב, וב–2013 הוא הוחלף ברפי מאור. משה קרת המנכ"ל הוחלף בתחילת 2006 ביצחק ניסן, והוא הוחלף ב–2012 ביוסי וייס. על פי המבקר, גם רשות החברות הממשלתיות, שאמורה לפקח על תע"א, וגם ועדת הכספים, שאישרה את תוכניות הפיתוח של מטוסי המנהלים, לא מילאו כראוי את תפקידן.

ההנהלה לא שיקקלה נכון את הסיכונים

מנתוני תע"א עולה כי ב–2000–2012 היא השקיעה עשרות רבות של מיליוני דולרים בפיתוח דגמים של מטוסי מנהלים ובהוצאות מחקר ופיתוח (מו"פ) להשבחת מטוסי המנהלים, וצברה הפסדים תפעוליים של עשרות מיליוני דולרים בתחום זה. למרות זאת, בפברואר 2013 החליט דירקטוריון תע"א לאשר את המשך פעילותה בתחום.

מבקר המדינה מייחס את ההפסדים לכך שהנהלת תע"א ודירקטוריון החברה לא שיקללו נכון את הסיכונים הכרוכים בפיתוח מטוסי המנהלים; נטלה על עצמה את רוב הסיכונים אף שפעלה בשיתוף עם גאלפסטרים; ולא קיימה הליכי בקרה מוקפדים על החריגות מהתוכנית העסקית, אף שדיווחה על הפסדים. בנוסף, הנהלת תע"א לא התבססה על סקר שוק עצמאי ובלתי תלוי לבחינת הפוטנציאל של נתח השוק של מטוס G-280, אף שהדבר נדרש נוכח הסיכונים השיווקיים הגבוהים שהיו גלומים בתוכנית.

המבקר קבע כי "על הנהלת תע"א לערוך בהקדם עבודת מטה מעמיקה ויסודית לניתוח הסיבות לאי־עמידתה בתוכניות העסקיות של פיתוח וייצור מטוסי מנהלים, ולבחון את פעילותה של החברה בתחום זה על בסיס המסקנות והלקחים שיעלו מעבודה זו; זאת, על סמך הערכות ונתונים שלמים ומבוססים, ותוך התייחסות לכלל החלופות העומדות בפני התע"א. על דירקטוריון תע"א לקיים פיקוח ובקרה על תהליך זה, ולקבל החלטות בנוגע לדרך פעילותה של החברה בתחום מטוסי המנהלים מתוך ראייה עסקית ארוכת טווח, נוכח המתואר לעיל". אשר לפעילות הרשות, קבע המבקר כי "נוכח ממצאי הביקורת שעלו בדו"ח זה, עליה להעמיק את הפיקוח והבקרה על פעילותה של התע"א בתחום מטוסי המנהלים, ולדווח לשרים הממונים על תוצאותיהם".

מתע"א נמסר בתגובה כי "התעשייה האווירית מפיקה את הלקחים לאור הערות מבקר המדינה, ופועלת נמרצות כדי להסדיר את התהליכים הנדרשים, במטרה להגביר, לחזק ולהבטיח את פעילותם האפקטיבית של מנגנוני הפיקוח והבקרה של ההנהלה והדירקטוריון. עם זאת, נושא מטוסי המנהלים הינו מרכזי בחברה, שהיא מהבודדות בעולם העוסקות בתחום, והוא מתאפיין בהשקעות ניכרות וארוכות בשלב הפיתוח, במטרה להגיע להישגים משמעותיים בטווח הארוך.

"עם התחלת הפיתוח ב–2005 לא היתה כל יכולת לחזות את המשבר הכלכלי העולמי שפרץ ב–2008, את משכו ואת עוצמת השפעתו על התעופה האזרחית בכלל, ועל מטוסי המנהלים מגודל בינוני בפרט. אף שהשפעות המשבר עדיין ניכרות, נחשב מטוס G–280 לאחד המטוסים הטובים בעולם מסוגו, ואנו מעריכים, על בסיס תחזיות שוק מעודכנות, כי התוכנית עתידה להיהפך לרווחית. בימים אלה, בוחנת החברה את אופן והיקף הפעילות האזרחית שלה, לאור התנאים המשתנים בשוק העולמי ומיצובה התחרותי מול חברות גלובליות המספקות פתרונות דומים".

בתגובה מסר ניסן, כי "נכנסתי לתפקיד כמנכ"ל בפברואר 2006. זאת לאחר שקודמיי חתמו על ההסכם והתנאים והיה קשה מאוד לשנותם, לכן התמקדתי במיזעור נזקים. למזלנו, החברה התחילה להרויח הרבה בתחום הצבאי, מה שאיפשר לה לכסות את ההפסדים בחטיבת כלי טיס אזרחיים".

תגובות